Chuyên môn‎ > ‎Tổ Văn phòng‎ > ‎

Kế hoạch năm học 2012 - 2013

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG

 THÁNG 10/2012

1.      Bộ phận phục vụ:

-         Dọn vệ sinh văn phòng

-         Chuẩn bị các điều kiện để tiếp khách.

2.      Bộ phận bảo vệ:

-         Tiếp tục công tác bảo vệ trường.

3.      Bộ phận kế toán:

-         Lưu công văn đi và đến đầy đủ.

-         Hoàn thành quyết toán kinh phí bán trú tháng 9/2012

-         Viết biên lai thu học phí.

-         Đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên cấp dưỡng và bảo vệ.

-         Đăng ký làm mã số thuế TNCN cho GV và nhân viên

-         Nhận hồ sơ thai sản của cô Hoàng Diễm.

-         Nộp học phí vào tài khoản tiền gởi trong kho bạc.

-         Làm hồ sơ chuyển lương qua thẻ cho GV, NV toàn trường.

-         Lập hồ sơ truy lĩnh lương cho : Nguyên, Son, Lý, Hồng Hạnh, Hồng Diễm

-         Chuyển tiền BHXH, BHYT, BHTN

-         Chuyển khoản tiền sữa chữa điện thắp sáng và sơn sửa cổng trường khu vực lớp Gò Sắn.

-         Chuyển khoản tiền mua VPP của GV và nhân viên HKII.

-         Làm báo cáo thu phí, lệ phí và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ nộp chi cục Thuế.

-         Chuẩn bị hồ sơ rút tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi thuộc hộ nghèo học kỳ II.

THÁNG 11/2012

Tuần

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

Người thực hiện

Tuần 1:

 

Từ 29/10 – 02/11

 

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán bán trú tháng 10

- Lưu công văn đi và đến.

- Đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên y tế và điều chỉnh hệ số lương đối với những giáo viên chuyển loại, nâng lương và điều chỉnh tiền công gồm: Nguyên, Phương, Uyên , Mơ, Son, Chi, Vương, Lam, Lý, Hồng, Thị Hạnh, Hiến, Hoàng Diễm. Truy thu: Chi

- Tập huấn và tuyên truyền bệnh tay – chân - miệng.

01/11

Cả tuần

02/11

 

 

 

 

 

Cả tuần

KT

VT

KT

 

 

 

 

 

Y tế

 

Tuần 2:

 

 

 

Từ 05/11 – 09/11

- Lưu Công văn đi và đến

- Mua biên lai thu học phí tại chi Cục thuế

- Làm hồ sơ chuyển lương qua thẻ cho Gv, Nv toàn trường

- Hồ sơ truy lĩnh lương do chuyển loại cho 11 GV và truy lĩnh lương tháng 10 cho y tế, truy thi: Chi

- Chuyển khoản tiền BHXH, YT, TN

- Sắp xếp chứng từ

Cả tuần

05/11

 

 

 

7 – 8 /11

 

9/11

 

VT

KT

KT

 

KT

 

 

KT

KT

Tuần 3:

 

 

 

Từ 12/11 – 16/11

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Chuyển khoản tiền mua tủ đựng hồ sơ

- Viết biên lai thu học phí học kỳ I

- Chuyển khoản tiền mua VPP của GV và nhân viên HKI

- Chuyển khoản tiền photo các loại giấy tờ + VPP

- Kiểm tra công tác sơ chế của cấp dưỡng

- Kiểm tra vệ sinh các lớp

Cả tuần

12/11

13-16/11

 


      16/11

 

 

15/11

13/11

VT

KT

KT

 

KT

 

 

Tổ trưởng

Y tế

Tuần 4:

 

 

Từ 19/11 – 23/11

-  Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Làm báo cáo thu phí, lệ phí và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ nộp chi cục Thuế.

- Nộp tiền học phí vào kho bạc

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng

- Kiểm tra vệ sinh nhà bếp

Cả tuần

19/11

 

21/11

21 – 23/11

21/11

VT

KT

 

KT

KT

Yến

Tuần 5:

 

Từ 26/11 – 30/11

 

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng.

- Cập nhật chứng từ thu – chi trong tháng

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Họp tổ xét thi đua.

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường.

 

 

 

Cả tuần

 

01/12

KT

KT

VT

Cả tổ

Cả tổ

 
THÁNG 12/2012

Tuần

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

Người thực hiện

Tuần 1:

 

Từ 03/12 – 07/12

 

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán bán trú tháng 11

- Lưu công văn đi và đến.

- Hoàn thành hồ sơ tài chính để kiểm tra

- Nộp tiền học phí vào kho bạc

- Đối chiếu tài khoản tiền gửi với KBNN

- Làm hồ sơ chuyển tiền sửa chữa, mua tủ đựng hồ sơ, VPP

 

 

 

 

Tuần 2:

 

 

 

Từ 05/11 – 09/11

- Lưu Công văn đi và đến

- Làm hồ sơ chuyển lương qua thẻ cho Gv, Nv toàn trường

- Chuyển khoản tiền BHXH, YT, TN

- Sắp xếp chứng từ

- Kiểm tra công tác chế biến của cấp dưỡng

- Họp tổ triển khai công tác tháng 12

 

 

Tuần 3:

 

 

 

Từ 12/11 – 16/11

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Sắp xếp chứng từ

- Chuyển lương cho CB, GV, NV và các khoản chi khác của nhà trường

 

 

Tuần 4:

 

 

Từ 19/11 – 23/11

-  Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Làm báo cáo thu phí, lệ phí và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ nộp chi cục Thuế.

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng

 

 

 

Tuần 5:

 

Từ 26/11 – 30/11

 

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng.

- Cập nhật chứng từ thu – chi trong tháng

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Họp tổ xét thi đua.

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường.

 

 

 

THÀNH VIÊN

1. Nguyễn Thị Thu Thanh - TT
2. Đặng Thị Ngọc Yến
3. Nguyễn Hiến
4. Lê Quang Minh
5. Ngô Thị Lưu Diễm

THÁNG 01/2013

Tuần

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

Người thực hiện

Tuần 1:

 

Từ 02-04/1

 

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán bán trú tháng 12

- Lưu công văn đi và đến.

- Đối chiếu tài khoản tiền gửi, tiền ngân sách với KBNN.

- Nhập chứng từ làm báo cáo

- Công khai quyết toán bán trú

02/1

cả tuần

03/1

 

04/1

 

KT

VT

KT

 

KT

KT

 

Tuần 2:

 

 

 

Từ 07-11/1

- Lưu Công văn đi và đến

- Làm hồ sơ chuyển lương qua thẻ cho Gv, Nv toàn trường

- Làm hồ sơ chuyển khoản tiền BHXH, YT, TN

- Sắp xếp chứng từ

- Kiểm tra công tác sơ chế của cấp dưỡng

- Công khai dự toán ngân sách cấp và phân bổ dự toán

Cả tuần

7/1

 

7/1

8/1

9/1

10/1

 

VT

KT

 

KT

KT

Tổ trưởng

KT

 

 

Tuần 3:

 

 

Từ 14-18/1

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Chuyển lương cho CB, GV, NV và các khoản chi khác của nhà trường.

- Làm báo cáo thu phí, lệ phí và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ nộp chi cục Thuế.

- Công khai lương ở bảng thông tin tài chính

- Rà soát số liệu báo cáo tài chính năm + quý 4

- Sắp xếp chứng từ

- Kiểm tra công tác chế biến của cấp dưỡng

Cả tuần

14/1

 

14/1

 

15

16-17

18/1

18/1

VT

KT

 

KT

 

KT

KT

KT

Y tế

 

Tuần 4:

 

 

Từ 21-25/1

-  Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Làm bảng đăng ký lương tháng 2 nộp PGD

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng

- Họp tổ xét thi đua.

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường.

 

Cả tuần

21/1

22-23/1

24/1

27/1

VT

KT

KT

Cả tổ

Cả tổ

 

THÁNG 2/2013

Tuần

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

Người thực hiện

Tuần 1:

 

 

Từ 4-8/2

 

- Nộp phân bổ dự toán năm 2013

- Hoàn thành quyết toán bán trú tháng 1 để kiểm tra.

- Lưu công văn đi và đến.

- Nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ

 

4/2

5/2

 

Cả tuần

07 – 08/2

 

KT

KT

 

VT

Tuần 2:

 

 

Từ 11-15/2

 

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực tết theo sự phân công

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Tuần 3:

 

Từ 18 – 22/2

 

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Chuyển khoản tiền điện, tiền nước, điện thoại

- Làm báo cáo thu phí, lệ phí

- Rà soát hồ sơ chứng từ

- Kiểm tra khu vệ sinh các lớp

Cả tuần

19/2

20/2

21-22/2

22/2

VT

KT

KT

KT

Y Tế

Tuần 4:

 

 

Từ 25-29/2

-  Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Chuẩn bị hồ sơ rút tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi thuộc hộ nghèo học kỳ I

- Rà soát hồ sơ để chuẩn bị duyệt y quyết toán

- Cập nhật chứng từ thu – chi trong tháng để làm quyết toán bán trú tháng 2.

- Họp tổ xét thi đua

Cả tuần

25/2

 

26-28/2

 

29/2

29/2

 

KT

KT

 

KT

KT

 

Cả tổ

 

 

THÁNG 03/2013

Tuần

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

Người thực hiện

Tuần 1:

 

Từ 04-08/3

 

- Đối chiếu tài khoản tiền gửi, tiền ngân sách với KBNN.

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán bán trú tháng 02

- Lưu công văn đi và đến.

- Công khai quyết toán bán trú

04/3

 

05/3

cả tuần

06/3

 

KT

 

KT

VT

KT

 

Tuần 2:

 

 

 

Từ 11-15/3

- Lưu Công văn đi và đến

- Rà soát chứng từ

- Làm hồ sơ chuyển lương qua thẻ cho Gv, Nv toàn trường

- Làm hồ sơ chuyển khoản tiền BHXH, YT, TN

- Làm hồ sơ rút tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi

- Thanh toán tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ

- Chuyển lương cho CB, GV, NV và các khoản chi khác của nhà trường.

- Quyết toán thuế TNCN nộp chi cục thuế

Cả tuần

11/3

12/3

 

12/3

13/3

 

14/3

15/3

 

15/3

VT

KT

KT

 

KT

            KT

 

            KT

            KT

 

            KT

 

Tuần 3:

 

 

Từ 18-22/3

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Làm báo cáo thu phí, lệ phí và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ nộp chi cục Thuế.

- Mua biên lai thu phí, lệ phí

- Công khai lương ở bảng thông tin tài chính

- Sắp xếp chứng từ

- Làm bảng đăng ký lương tháng 4 nộp PGD

 

Cả tuần

18/3

 

18/3

18/3

19/3

      20/3

VT

KT

 

KT

KT

KT

KT

Tuần 4:

 

 

Từ 25 – 29/3

-  Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng

- Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm

- Sinh hoạt tổ.

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường.

 

Cả tuần

25-28/3

27/3

29/3

 

VT

KT

KT

Cả tổ

Cả tổ

 

THÁNG 04/2013

Tuần

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

Người thực hiện

Tuần 1:

 

Từ 1-5/2013

 

- Đối chiếu tài khoản tiền gửi, tiền ngân sách với KBNN quý 1/2013

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán bán trú tháng 03

- Lưu công văn đi và đến.

- Công khai quyết toán bán trú

- Tuyên truyền: các dịch bệnh đường tiêu hóa

- Tham gia lớp tập huấn ATVSTP do PGD tổ chức

- Viết biên lai thu học phí

01/4

 

02/4

cả tuần

03/4

3/4

4/4

 

5/4

KT

 

KT

VT

KT

Y tế

Y tế+ cấp dưỡng

 

KT

Tuần 2:

 

 

 

Từ 8-12/4

- Lưu Công văn đi và đến

- Làm hồ sơ chuyển lương qua thẻ cho Gv, Nv toàn trường

- Làm hồ sơ chuyển khoản tiền BHXH, YT, TN

- Làm hồ sơ Chuyển KPCĐ quý 2/2013

- Kiểm tra vệ sinh lớp PM, GS

- Chuyển lương cho CB, GV, NV và các khoản chi khác của nhà trường.

- Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe, chấm điểm BK-BN

Cả tuần

08/4

 

08/4

08/4

11/4

12/4

 

12/4

VT

KT

 

KT

KT

            Y tế

            KT

 

      Y tế + BCĐ

Tuần 3:

 

 

Từ 15-19/4

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Làm báo cáo thu phí, lệ phí và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ nộp chi cục Thuế.

- Nộp học phí vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc

- Công khai lương ở bảng thông tin tài chính

- Sắp xếp chứng từ

- Kiểm tra vệ sinh các lớp học

- Làm bảng đăng ký lương tháng 5 nộp PGD

- Nghỉ lễ Gỗ Tổ Hùng Vương

Cả tuần

     15/4

 

     15/4

     15/4

   16-17/4

      17/4

      18/4

      19/4

VT

KT

 

KT

KT

KT

Y tế

KT

Toàn trường

Tuần 4:

 

 

Từ 22-26/4

-  Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác sơ chế của nhà bếp

- Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm

- Tập huấn cho giáo viên xử trí khi trẻ bị gãy xương cẳng tay.

- Tổng vệ sinh trường lớp

- Sinh hoạt chuyên môn.

Cả tuần

22/4

23/4

 

24/4

26/4

 

26/4

26/4

VT

KT

Y tế

 

KT

Y tế

 

Cả tổ

Cả tổ

 

THÁNG 5/2013

Tuần

NỘI DUNG

Thời gian

Thực hiện

Người thực hiện

Tuần 1:

 

Từ 2-3/5

 

- Đối chiếu tài khoản tiền gửi với KBNN

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán bán trú tháng 04

- Lưu công văn đi và đến.

- Công khai quyết toán bán trú

- Kiểm tra vệ sinh các lớp

- Tham gia tập huấn tài chính công đoàn

- Kiểm tra vệ sinh nhà bếp

- Tổng vệ sinh trường lớp

 

02/5

02/5

cả tuần

03/5

3/5

3/5

3/5

3/5

KT

KT

VT

KT

Y tế

KT+CTCĐ

Y tế

Cả tổ

Tuần 2:

 

 

 

Từ 6-10/5

- Lưu Công văn đi và đến

- Nộp học phí vào tài khoản tiền gửi

- Tiếp tục rà soát các chứng từ trong tháng

- Kiểm tra công tác chế biến của cấp dưỡng

- Cập nhật PMIS.

- Làm hồ sơ đối chiếu giảm thai sản cho cô Hồng Son, Hồng Hạnh

Cả tuần

6/5

7/5

8/5

9/5

10/5

VT

             KT

             KT

       Tổ trưởng

             KT

             KT       

Tuần 3:

 

 

Từ 13-17/5

- Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Làm hồ sơ chuyển lương qua thẻ cho Gv, Nv toàn trường

- Làm hồ sơ chuyển khoản tiền BHXH, YT, TN

- Làm báo cáo thu phí, lệ phí và báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ nộp chi cục Thuế.

- Công khai lương ở bảng thông tin tài chính

- Sắp xếp chứng từ

- Rút tiền mặt về chi hoạt động

- Tổng vệ sinh trường lớp

Cả tuần

     13/5

 

     13/5

     13/5

 

   15-16/5

      17/5

      17/5

      16/5

VT

KT

 

KT

KT

 

KT

KT

KT + thủ quỹ

Cả tổ

Tuần 4:

 

 

Từ 20 – 24/5

-  Phô tô và lưu công văn đi, đến.

- Làm bảng đăng ký lương tháng 6 nộp PGD

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng.

- Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm

- Nộp PMIS cho PGD

Cả tuần

20/5

   21-24/5

       24/5

       24/5

VT

KT

KT

KT

KT

Tuần 5:

 

 

Từ 27 – 31/5

 

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch trong tháng

- Kiểm kê tài sản

-  Họp hội đồng trường

27-30/5

27/5

31/5

KT

KT

Cả tổ


Comments