Kết quả bé khỏe bé ngoan

STT

Họ và tên

Lớp

BK-BN

BKT

BN tuần

BN tháng

Danh hiệu đề nghị

1

Trần Nhật

Khiêm

4TA

19,75

 

32

8

BÉ NGOAN

2

Võ Nguyên

Khoa

4TA

19,75

 

32

8

BÉ NGOAN

3

Trần Ngọc

Hưng

4TA

19

 

32

8

BÉ NGOAN

4

Trịnh Tuấn

Anh

4TA

18,75

 

32

8

BÉ NGOAN

5

Châu Đoàn Kiều

Trâm

4TA

18,75

 

32

8

BÉ NGOAN

6

Võ Trọng

Nghĩa

4TA

18,75

 

31

8

BÉ NGOAN

7

Biện Thanh Trà

My

4TA

18,75

 

31

8

BÉ NGOAN

8

Nguyễn Thị Kiều

Linh

4TA

18,25

 

32

8

BÉ NGOAN

9

Nguyễn Hoàng Phi

Yến

4TA

18,25

 

30

8

BÉ NGOAN

10

Trương Đinh Thiện

Nhân

4TA

18,25

 

30

8

BÉ NGOAN

11

Nguyễn Tấn

Bình

4TA

18

 

30

8

BÉ NGOAN

12

Võ Tấn

Hùng

4TA

17,5

 

26

8

BÉ NGOAN

13

Trịnh Lâm Tuyết

Nhi

4TA

17,5

 

24

8

BÉ NGOAN

14

Lê Nguyễn Phương

Đông

4TA

17,25

 

25

8

BÉ NGOAN

15

Nguyễn Thanh

Nhàn

4TA

17,25

 

24

8

BÉ NGOAN

16

Lê Kiều Bảo

Thanh

4TA

17,25

 

21

8

BÉ NGOAN

17

Phạm Nguyễn Ngọc

Thái

4TA

17

 

23

8

BÉ NGOAN

18

Trần Nguyễn Minh

Thư

4TA

17

 

23

8

BÉ NGOAN

19

Phùng Đoan

Trinh

4TA

16,75

 

22

8

BÉ NGOAN

20

Trần Nhật Anh

Huy

4TA

17,5

 

23

6

BÉ NGOAN

21

Đỗ Hoàng

Long

4TA

19

 

20

5

BÉ NGOAN

22

Nguyễn Nhật Thủy

Tùng

4TA

18

 

21

5

BÉ NGOAN

23

Nguyễn Hồng

Phúc

4TA

17,5

 

19

5

BÉ NGOAN

 

 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHÁU ĐẠT DANH HIỆU "BÉ NGOAN"-  LỚP 4TUỔI B

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

BK-BN

BKT

BN tuần

BN tháng

Đánh giá cuối năm

Danh hiệu đề nghị

1

Trần Khánh

Nam

4TB

20

C

30

8

ĐYC

Bé ngoan xuất săc

2

Võ Xuân

Kiệt

4TB

20

 

30

8

ĐYC

Bé ngoan xuất săc

3

Nguyễn Huyền Thảo

 My

4TB

20

 

29

8

ĐYC

Bé ngoan xuất săc

4

Phạm Kiều

Thy

4TB

 19.75

B

29

8

ĐYC

Bé ngoan xuất săc

5

Lê Thị Hoàng

Diệu

4TB

19.5

 

28

8

ĐYC

Bé ngoan

6

Võ Minh

Triết

4TB

18.75

 

30

8

ĐYC

Bé ngoan

7

Võ Đình

Phú

4TB

18.75

 

30

8

ĐYC

Bé ngoan

8

Võ Nhật Minh

Thư

4TB

18.75

 

28

8

ĐYC

Bé ngoan

9

Nguyễn Mai Thanh

Ý

4TB

18.25

 

25

8

ĐYC

Bé ngoan

10

Phan Huỳnh

Đăng

4TB

18.25

 

29

8

ĐYC

Bé ngoan

11

Nguyễn Ngọc Thanh

Thảo

4TB

18

 

25

8

ĐYC

Bé ngoan

12

Võ Ngọc

Yến

4TB

18

 

22

7

ĐYC

Bé ngoan

13

Đỗ Ngô Hoàng

Phú

4TB

18

 

25

8

ĐYC

Bé ngoan

14

Nguyễn Thanh

Vân

4TB

17.5

 

30

8

ĐYC

Bé ngoan

15

Mai Danh

Phong

4TB

17.5

 

29

8

ĐYC

Bé ngoan

16

Huỳnh Hà

Vi

4TB

17.5

 

26

8

ĐYC

Bé ngoan

17

Nguyễn Lê Uyên

Châu

4TB

16.75

 

27

8

ĐYC

Bé ngoan

18

Hồ Lương Tường

Vi

4TB

17

 

21

8

ĐYC

Bé ngoan

19

Võ Khánh

Nguyên

4TB

16.75

 

23

7

ĐYC

Bé ngoan

20

Lê Thị Tuyết

Nhung

4TB

17

 

21

6

ĐYC

Bé ngoan

 

 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHÁU ĐẠT DANH HIỆU "BÉ NGOAN"-  LỚP 4 TUỔI C

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

BK-BN

BKT

BN tuần

BN tháng

Đánh giá cuối năm

Danh hiệu đề nghị

1

Phùng Thị Ngọc

Ánh

4TC

20

 

32

8

ĐYC

Bé ngoan

2

Trần Hạ

Vy

4TC

20

 

31

8

ĐYC

Bé ngoan

3

Nguyễn Ngọc Tường

Anh

4TC

18,5

B

32

8

ĐYC

Bé ngoan

4

Đinh Vũ

Lập

4TC

18

 

26

8

ĐYC

Bé ngoan

5

Huỳnh Hồng Bảo

Thiện

4TC

17,5

 

31

8

ĐYC

Bé ngoan

6

Nguyễn Trần Trí

Đạt

4TC

19

 

25

7

ĐYC

Bé ngoan

7

Nguyễn Minh

Hùng

4TC

17,75

 

25

7

ĐYC

Bé ngoan

8

Võ Lê Thành

Đạt

4TC

17,5

 

24

7

ĐYC

Bé ngoan

9

Nguyễn Hữu

Nhân

4TC

18

 

22

6

ĐYC

Bé ngoan

10

Nguyễn Xuân

Hoàng

4TC

17,25

 

24

6

ĐYC

Bé ngoan

11

Nguyễn Diễm

Quỳnh

4TC

17

 

23

6

ĐYC

Bé ngoan

12

Nguyễn Thị Ngọc

Duyên

4TC

18,25

 

21

5

ĐYC

Bé ngoan

13

Phạm Tấn

Minh

4TC

18,25

 

19

5

ĐYC

Bé ngoan

Comments