KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TỔ 4 TUỔI

TRƯỜNG MN NINH HƯNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ 4 TUỔI                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

     Số:    /KH -T4T                             Ninh Hưng , ngày     tháng   10  năm 2014

                                                                   

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014– 2015

 

PHẦN I

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

 

I. Tổ chức thực hiện  các cuộc vận động

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động. Không có cá nhân nào bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Kết quả đánh giá cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:  Tốt:  8/10 – 80%   ; Khá:  2/10 – 20%.

II. Phát triển số lượng:

-         Số trẻ huy động từ 2-4 tuổi: 146/132 ( trẻ đơn vị khác đến học:  14 )

+   2 tuổi/ trẻ điều tra: 14/69-tỷ lệ : 20,2 %

+   3 tuổi/ trẻ điều tra: 30/75- tỷ lệ : 40%

+   4 tuổi/ trẻ điều tra: 88/ 102- tỷ lệ : 86,2%

- Số lớp: 5 (trong đó: Nhà trẻ: 1;  3-4 tuổi : 1;  4-5 tuổi: 3, )

III. Chất lượng chăm sóc giáo dục

1. Công tác chăm sóc

- Số trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe : 146/146

Kết quả theo dõi biểu đồ sức khỏe:

+ Số trẻ có cân nặng bình thường: 142/146 – 97,2 %;  trẻ SDD vừa: 4/146- 2,7%,  - giảm so với đầu năm: 4 %; cân nặng cao hơn tuổi: 3/146 – 2 %; số trẻ thấp còi đội 1: 5/146 – 3,4%,  giảm so với đầu năm: 1,4%

Trẻ có sức khỏe bình thường: 144/146 – 98,6%, trẻ bị bệnh thông thường: 2/146 – 1,4%.

- Tổng số trẻ được ăn: 146/146 - 100% (Nhà trẻ: 20, 3 tuổi: 27, 4 tuổi: 99 ) số lớp bán trú: 5

- Đảm bảo 100% cháu an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

2. Công tác giáo dục

- 100% lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành, các cháu được tham gia vào các hoạt động học tập và vui chơi đạt hiệu quả cao.

-  Đạt giáo viên giỏi cấp trường: 7/10, tỉ lệ: 60%;

- Cháu đạt Bé khỏe – Bé ngoan : 99/146 cháu – 67,8% 

-  Cháu đạt Bé ngoan  cuối năm : 104/146 cháu – 71,2%

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

- Tất cả các lớp đã có tương đối đầy đủ những đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ công tác giáo dục.

V. Công tác quản lý

-  Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục. Kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: Xuất sắc: 4/9 – 44,4 %; Khá: 6/9 – tỉ lệ: 66,6%  (1 giáo viên nghỉ thai sản không đánh giá).

-  Kết quả qua kiểm tra nội bộ : kiểm tra toàn diện : 3 /10 GV- . Kết quả: Tốt: 3/3 GV- đạt 100%.

Kết quả thi đua:

- Tổ mẫu giáo 4 tuổi: đạt tập thể lao động tiên tiến.

- 10/10 đạt lao động tiên tiến.

Bên cạnh, những kết quả đã đạt được Tổ 4 tuổi vẫn còn những tồn tại cần khắc phục:

- Công tác giảng dạy, chăm sóc giáo dục  việc vận dụng phương pháp tổ chức các hoạt động của một vài giáo viên ít  linh loạt và sáng tạo.

- Có 2  giáo viên mới nên việc vận dụng phương  pháp ít sáng tạo.

Với những tồn tại trong năm học 2013-2014 tập thể Tổ 4 tuổi rất mong sự  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường để tổ khắc phục những tồn tại trên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014- 2015.

PHẦN II

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

A.                Đặc điểm tình hình

I. Tình hình học sinh

1.  Số trẻ

- Tổng số cháu ra lớp: 78 cháu

              Trong đó: 4 tuổi: 70 cháu

                          3 tuổi: 6 cháu

                          2 tuổi: 1 cháu

                          5 tuổi: 1 cháu

Học sinh cũ :    36 cháu

Học sinh mới:  42 cháu

- Số học sinh bán trú: 78 cháu

2.  Tình trạng sức khỏe

* Kết quả cân đo chấm biểu đồ :

Số trẻ cân đo

Cân Nặng

Chiều cao

 

Nặng hơn so với tuổi

Bình thường

SDD vừa

SDD nặng

Cao hơn so với tuổi

Bình thường

Thấp còi độ 1

Thấp còi độ 2

78

3

67

7

1

 

69

8

1

Tỷ lệ: %

3,8%

85,9%

9 %

1,3%

 

88,5%

10,2%

1,3%

 

* Kết quả khám sức khỏe :

- Sức khỏe bình thường: 77 -  tỷ lệ : 98,7 %

-Trẻ mắc bệnh : viêm amydal : 1- tỷ lệ : 1,3%

3.  Số lớp: 3 lớp

II. Tình hình giáo viên

-    Tổng số: 6 ( Trong đó có 2 giáo viên hợp đồng)

-    Trình độ: ĐHSPMN: 3 , CĐSPMN: 1

III. Tình hình cơ sở vật chất

-         2/3 lớp đủ các danh mục đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Thông tư

-         3/3 lớp có máy vi tính, 2/3 lớp kết nối internet (1 lớp chưa kết nối internet)

-    3/3 lớp có môi trường xanh, sạch, đẹp và có môi trường cho trẻ khám phá tương đối tốt

-         Phòng học thoáng mát tổ chức các hoạt động học và chơi cho trẻ

IV. Thực hiện hương trình

-    100% lớp thực hiện chương trình MN mới

V. Thuận lợi – khó khăn

1. Thuận lợi

-   Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn

            -  Được sự quan tâm của BGH và các bậc phụ huynh.

2. Khó khăn

- Có 1 lớp còn thiếu một số đồ dùng đồ chơi theo thông tư  02 nên việc tổ chức các hoạt động còn khó khăn

- Có 2 giáo viên dạy kê nên việc tiếp cận chương trình còn hạn chế.

- 1/3 lớp ghép 3 độ tuổi nên khó khăn trong tổ chức hoạt động giáo dục.

B. Nội dung kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

Căn cứ Kế hoạch số  24/KH-MNNHg ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Trường mầm non Ninh hưng về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Tổ 4 tuổi tập trung phấn đấu thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 với những nội dung sau:

            1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Mỗi CBGVNV đăng ký chương trình hành động “Học tập và làm theo tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh”, cuối tháng GV tự đánh giá kết quả thực hiện và có kế hoạch tiếp tục thực hiện.

-  Xây dựng môi trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa giáo viên và các cháu;

+ Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.:     Tập trung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử;

+ Đảm bảo  nhà vệ sinh các lớp luôn sạch sẽ, an toàn, có đủ nước sạch cho trẻ dùng;

+ Duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống thông qua tổ chức các hoạt động cho cháu đến thăm nhà  tưởng niệm, khu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh địa phương, các trò chơi dân gian, hát hò vè, đồng dao, ca dao.

2. Phát triển số lượng

- Chỉ tiêu

+ Số lớp: 3 ;

+ Duy trì sĩ số học sinh từ đầu năm đến cuối năm đạt 100%;

- Biện pháp

Nâng cao chất lượng chăm sóc giảng dạy, tạo lòng tin các bậc phụ huynh đảm bảo không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng;

4. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

4.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng

- Chỉ tiêu:   

+ 100% trẻ được ăn tại trường;

+ 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ (2 lần/năm học) và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng (4 lần/năm học), phấn đấu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi 7%, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ít nhất 70% so với đầu năm học;

+ 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần;

+ Đảm bảo không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

- Biện pháp

+ Thực hiện nghiêm túc việc cân đo theo dõi biểu đồ cho các cháu; thông tin kịp thời về tình hình sức khỏe của các cháu đến các bậc phụ huynh; phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc trẻ;

+ Chú trọng giờ đón trẻ: nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ khi đến lớp, nếu cháu bị bệnh thì cho phụ huynh chở cháu về tránh lây lan sang trẻ khác.

+ Chú ý chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi: phối hợp với phụ huynh mang thêm sữa đến trường cho trẻ uống, chăm sóc trẻ khi ăn hết suất, ngủ đủ giấc,...

+ Thường xuyên cho trẻ ngủ mùng vào buổi trưa

+ Thực hiện tổ chức hoạt động ăn, ngủ đúng quy chế nuôi dạy trẻ;

+ Thực hiện nghiêm túc đảm bảo VSATTP cho trẻ: tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, đảm bảo lớp học sạch sẽ , giáo viên đeo khẩu trang khi chia thức ăn cho cháu, mặc quần áo công tác khi cho trẻ ăn, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn

+ Thực hiện xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe với tăng cường các hoạt động phát triển thể lực nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

+ Đảm bảo lớp học luôn sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

+ Khăn mặt, ca uống nước vệ sinh hàng ngày, đảm bảo luôn sạch sẽ

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học hàng ngày, khi thấy bẩn và thực hiện vệ sinh rửa đồ dùng đồ chơi bằng xà phòng mỗi tuần 1 lần và tổng vệ sinh lớp học 1 tháng 1 lần.

+ Thực hiện tốt quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

. Đám bảo nhà vệ sinh không trươn trợt,  

. Thường xuyên kiểm tra đồ dùng, thiết bị đã hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho trẻ, lập đề xuất sửa chữa;

. Các thùng chứa nước luôn đậy kín nắp

. Thực hiện tốt quản lý cháu trong mọi hoạt động

+ Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học nhằm thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở bảng thông tin của của lớp và trong các họp phụ huynh học sinh,

+ Tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa tay dưới vòi nước; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non,  hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ;

+ Thực hiện xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe với tăng cường các hoạt động phát triển thể lực nhằm phát triển toàn diện cho trẻ: thường xuyên cho trẻ vận động trong các hoạt động đón trẻ, chơi theo ý thích,….

4.2. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

 - Chỉ tiêu

+  100% giáo viên thực hiện đúng, đủ chương trình giáo dục mầm non theo quy định;

+ 100% các hoạt động của trẻ đều có đồ dùng dạy học và đồ chơi phù hợp với yêu cầu nội dung;

+ 100% cháu đều được tham gia đầy đủ các hoạt động trong 1 ngày;

+ 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ;

+ 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học;

+ 100% lớp xây dựng môi trường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm;

+ Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi đạt từ 90%

            - Biện pháp

+ Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN có hiệu quả theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; hoạt động phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ; tăng cường hoạt động vui chơi; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp  độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca phù hợp: thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, cho trẻ hát và nghe hát các làn điệu dân ca,….;

+ Tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi  phục vụ  thực hiện chương trình GDMN, đặc biệt chú trọng tới các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thế chất cho trẻ;

+ Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện chương trình cho mỗi giáo viên, đặc biệt đối với các giáo viên mới.

+ Thường xuyên chăm sóc, tôn tạo các khu vực khám phá trong nhà trường được phân công  đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động tìm hiểu thích khám phá của trẻ: môi trường khám phá các con vật, vườn rau, vườn hoa luôn được tôn tạo nhằm kích thích sự khám phá của trẻ. Mỗi lớp đều xây  dựng  môi trường tổ chức hoạt động trải nghiệm khám phá theo chương trình GDMN.

+ Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1, các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập viết chữ; không sử dụng vở ô ly để phóng chữ cho trẻ tập viết;

+ Thực hiện thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ 2 lần/tháng kết hợp với tổ chức học bồi dưỡng thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Xây dựng và thực hiện tổ chức chuyên đề: 2 chuyên đề/năm, thực hiện thao giảng, dự giờ,....

+ Thực hiện việc tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (GDSDNLTKHQ), giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình giáo dục mầm non.

4.3. Triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” năm học 2014 – 2015

- Chỉ tiêu

+ 100% các cháu trang bị đủ các dụng cụ hoạt động phát triển vận động theo Thông tư số  02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

+ Mỗi giáo viên có một đề tài  mới về tổ chức hoạt động  phát triển thể chất và xây dựng ngân hàng hoạt động lĩnh vực phát triển thể chất.

- Biện pháp

+ Làm thêm đồ dùng, đồ chơi  phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề: huy động sự đóng góp của phụ huynh và tổ chức cho giáo viên làm các dụng cụ từ các nguyên vật liệu phế phẩm sẵn có ở địa phương đảm bảo an toàn phù hợp độ tuổi mầm non;

+ Thường xuyên tôn tạo khu phát triển vận động và các khu vận động ngoài sân như: đá bóng trên sân trường; khu chơi các trò chơi dân gian như: nhảy ô, nhảy dây, kéo co, ném lon…; khu chơi với đồ chơi như leo thang, đi cầu thăng bằng, cầu tuột,…

+ Tăng cường lượng vận động cho trẻ; tăng cường hệ thống bài tập vận động giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo, khỏe mạnh; đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động phát triển vận động tăng cường tính độc lập, tự chủ của trẻ.

+ Tuyên truyền nội dung, phương pháp GDPTVĐ trẻ mầm non cho phụ huynh thông qua các cuộc họp, bản tin của lớp.

            5. Tăng cường thiết bị dạy học

Thực hiện rà soát, phân loại đồ dùng sử dụng có hiệu quả các đồ dùng, đồ chơi hiện có.  Thực hiện tốt việc bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị của lớp.

Tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo từ các nguồn nguyên vật liệu thiên nhiên, phế phẩm tại địa phương để bổ sung thêm nhiều chủng loại, phong phú về  đồ chơi, học cụ phục vụ dạy học và vui chơi cho trẻ. Hàng tháng mỗi giáo viên làm từ 2-3 bộ đồ dùng, đồ chơi/ chủ đề.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ

- Chỉ tiêu

+  Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

+ 100% giáo viên biết vận dụng có hiệu quả kiến thức của nội dung bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013 – 2015 để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và chăm sóc giáo dục các cháu;

+  100% GV biết ứng dụng CNTT trong dạy học.

-         Biện pháp

+ Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo đến cán bộ, giáo viên;

+ Mỗi cán bộ, giáo viên  tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức;

+ Các giáo viên, nhân viên cấp dưỡng nâng cao tinh thần tự học để nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Thực hiện nghiêm túc các qui định về Hồ sơ, sổ sách của tổ và giáo viên theo hướng dẫn tại công văn số 975/SGDĐT-GDMN ngày 31/7/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quản lý và lưu trữ hồ sơ đầy đủ nhưng đảm bảo tinh gọn và khoa học;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc học bồi dưỡng thường xuyên;

+ Thực hiện chế độ sinh hoạt chuyên môn một tháng 2 lần đối với tổ chuyên môn một cách có chất lượng: tổ trưởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt phong phú, có đầu tư để triển khai và hướng dẫn giáo viên thảo luận,…

+ Phân công đôi bạn giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn .

+ Thực hiện đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Thực hiện công tác kiểm tra, dự giờ các hoạt động chăm sóc giáo dục nhằm bồi dưỡng đội ngũ.

8. Thực hiện công tác tuyên truyền

Nâng cao chất lượng các góc tuyên truyền tại lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ. Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các  lớp.

III. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1.Về chính trị tư tưởng

- 100% CB-GV-NV chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách , pháp luật của Đảng và Nhà nước ban hành, đảm bảo 100% không có cá nhân  vi phạm kỷ luật  từ cảnh cáo trở lên.

- 100% CB-GV-NV tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cuộc vận động.

- 100% CB–GV thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục–Đào tạo ban hành “Qui định về đạo đức nhà giáo”.

- 100% CB-GV thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” với thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm qui chế nuôi dạy trẻ.

- 100% CB-GV-NV xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, không vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình, vi phạm ATGT.

2. Về công tác chăm sóc giáo dục

-100% các cháu được cân đo theo dõi biểu đồ phát triển cân nặng và chiều cao, khám sức khoẻ đúng định kỳ, đảm bảo an toàn tính mạng, tâm lý và không có bệnh dịch xảy ra trong nhà trường. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi 7%, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ít nhất 70% so với đầu năm học;

-Đảm bảo 100% giáo viên thực hiện đủ chương trình, 100% các hoạt động của trẻ đều có đồ dùng dạy học và đồ chơi phù hợp với yêu cầu nội dung.

- 100% cháu đều được tham gia đầy đủ các hoạt động trong 1 ngày.

-100% giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ.

3. Về danh hiệu thi đua

- 4/6 giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: xuất sắc: 2;  khá: 2;

- Thực hiện phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”: đạt tốt: 4 ; khá: 2;

- 90 % trở lên  đạt lao động tiên tiến;

- Tập thể tổ mẫu giáo  4 tuổi  đạt “Tập thể lao động tiên tiến”;

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Tổ 4 tuổi. Toàn bộ  giáo viên của tổ ra sức phấn đấu để thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra./.

 

 Nơi nhận:                                                                             TỔ TRƯỞNG

-          BGH,

-          GV (để thực hiện);

-         Lưu: hồ sơ tổ.

     

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
    ( Kèm theo Kế hoạch số    /KH-T4T ngày    /10/2014)

Tháng 9/2014

- Tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị tham gia “ Ngày hội đến trường của bé”, lễ hội trung thu;

- Thực hiện trang trí và ổn định nề nếp của các lớp

- Tổ chức cân đo, theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe lần 1;

- Tổ chức họp PHHS đầu năm;

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Trường Mầm non

Tháng 10/2014

-  Tổ chức Hội nghị CBCCVC cấp tổ;

- Tham gia Hội nghị CBCCVC cấp trường;

- Tham gia chuyên đề phát triển thể chất;

- Tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi-rubella cho các cháu.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Bản thân

 Tháng 11/2014

- Tổ chức chuyên đề GDÂN

- Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường;

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”.

- Hoàn thành kế hoạch năm học của giáo viên

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Gia đình

Tháng 12/2014

- Tham gia chuyên đề phát triển nhận thức;

- Tham gia ngày hội “Cháu yêu chú bộ đội”.

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 2;

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Nghề nghiệp

Tháng 01/2015
- Sơ kết học kỳ 1.

- Tham gia ngày hội “Múa hát mừng xuân”.

- Tổ chức họp PHHS lần 2.

- Tham gia hội thi “Bé nhanh trí”cấp trường;

- Tổ chức chuyên đề Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Động vật

Tháng 02/2015

- Tham gia ngày hội “Múa hát mừng xuân”;

- Tham gia diễn văn nghệ “Múa hát mừng xuân”;

- Tham gia chuyên đề phát triển ngôn ngữ.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Thực vật

Tháng 3/2015

- Tham gia ngày hội của bà và mẹ;

- Tham gia ngày 8-3;

- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ lần 3.

- Tham gia các hội thi của Bé “Bé khỏe - Bé ngoan”,  “Bé khéo tay”, “Thi các trò chơi dân gian, thi hát các làn điệu dân ca”.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Giao thông

Tháng 4/2015

- Tham gia chuyên đề hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo

- Đánh giá trẻ theo 5 lĩnh vực

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên

Tháng 5/2015

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của các giáo viên;

- Xét thi đua cuối năm

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

- Đánh giá cán bộ công chức, viên chức, đánh giá giáo viên theo Quyết định 06/2006 BNV.

- Tham gia ngày hội  “Về thủ đô viếng Bác”.

- Tham gia tổng kết năm học, “Ngày hội ra trường của bé”.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Quê hương- Đất nước- Bác Hồ

Tháng 6, 7, 8/2015

- Tham gia hoạt động hè.
- Điều tra trẻ trong độ tuổi.

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng hè.

- Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới.

Comments