DANH SÁCH TỔ VIÊN TỔ 4 TUỔI

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ 4 TUỔI

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Dạy lớp

Chức vụ

1

Phạm Thuc Uyên

15/09/1981

ĐHSPMN

4 tuổi A

Tổ trưởng

2

Đinh Thị Phương Lam

27/08/1982

ĐHSPMN

4 tuổi B

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

01/04/1991

CĐSPMN

4 tuổi D

Tổ viên

4

Đặng Thị Kim Thảo

04/11/1986

Sơ cấp nấu ăn

Cấp dưỡng

Tổ viên