DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ 4 TUỔI

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ 4 TUỔI

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Dạy lớp

Chức vụ

1

Lê Thị Hồng Son

01/10/1979

ĐHSPMN

4 tuổi B

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hổng Diễm

29/08/1998

ĐHSPMN

4 tuổi B

Tổ viên

3

Phạm Thục Uyên

15/09/1981

ĐHSPMN

4 tuổi A

Tổ viên

4

Đinh Thị Phương Lam

27/08/1982

ĐHSPMN

4 tuổi C

Tổ phó

5

Ngô Thị Bích Chi

28/01/1988

ĐHSPMN

4 tuổi C

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

01/04/1991

CĐSPMN

4 tuổi D

Tổ viên

7

Đặng Thị Kim Thảo

04/11/1986

Sơ cấp nấu ăn

Cấp dưỡng

Tổ viên