KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016– 2017

 

PHẦN 1: Đặc điểm tình hình của tổ

I. Thuận lợi

1.     Cơ sở vật chất của tổ:

 •      Phòng học

  Lớp có các công trình phụ

  Nhà VS

      Nguồn nước

      Tường rào

      Sân chơi

     Biển tên

     Điện thắp sáng

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

 • - Các lớp có diện tích  đảm bảo theo quy định.

  - Đồ dùng dạy học, thiết bị của các lớp có từ 90% trở lên các loại đồ dùng theo Thông tư 02/2010/BGDĐT của Bộ Giao dục và đào tạo

  - Các lớp có môi trường “xanh –sạch – đẹp” phù hợp, có tạo môi trường cho trẻ khám phá, trãi nghiệm.

  1.     Số trẻ/ lớp

 • 2.1. Tình hình trẻ trong độ tuổi.