DANH SÁCH TỔ 5 - 6 TUỔI

 • STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Trình độ

  Dạy lớp

  Chức vụ

  1

  Trần Thị Hồng

  20/10/1974

  ĐHSPMN

  5 tuổi B

  Tổ trưởng

  2

  Phạm Thị Hồng Mơ

  12/10/1984

  ĐHSPMN

  5 tuổi B

  Tổ viên

  3

  Nguyễn Tấn Nhật Phương

  17/9/1983

  ĐHSPMN

  5 tuổi A

  Tổ viên

  4

  Ngô Thị Bích Chi

  28/01/1988

  ĐHSPMN

  5 tuổi A

  Tổ viên

  5

  Lê Thị Hồng Hạnh

  11/01/1985

  ĐHSPMN

  5 tuổi C

  Tổ viên

  6

  Phan Thị Vương

  01/3/1983

  ĐHSPMN

  5 tuổi C

  Tổ viên

  7

  Phạm Thị Hồng Dung

  12/10/1970

  Sơ cấp nấu ăn

  Cấp dưỡng

  Tổ viên

  8

  Nguyễn Thị Trinh

  01/01/1979

  Sơ cấp nấu ăn

  Cấp dưỡng

  Tổ viên