Danh sách tổ nhà trẻ, 3 tuổi

DANH SÁCH  TỔ NHÀ TRẺ, 3 TUỔI

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Dạy lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

10/01/1985

ĐHSPMN

3 tuổi A

Tổ trưởng

2

Lê Thị Thanh Xuân

01/5/1982

CĐSPMN

3 tuổi A

Tổ viên

3

Lương Thị Hạnh

18/4/1971

ĐHSPMN

3 tuổi B

Tổ phó

4

Phạm Thị Minh Phụng

02/08/1992

CĐSPMN

3 tuổi B

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Hồng Diễm

29/08/1988

ĐHSPMN

Nhà trẻ

Tổ viên

6

Phạm Lê Thoa

23/12/1992

CĐSPMN

Nhà trẻ

Tổ viên

7

Nguyễn Thị Kim Ngân

23/08/1995

CĐSPMN

Nhà trẻ

Tổ viên

8

Võ Thị Hoài Xuân

04/01/1971

Sơ cấp nấu ăn

Cấp dưỡng

Tổ viên

9

Phạm Thị Ái Loan

01/02/1967

Sơ cấp nấu ăn

Cấp dưỡng

Tổ viên

Comments