sk3a l3

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO- LỚP 3 TUỔI A
Lần cân: 3 (ngày 10/3/2015)
Họ và tên

Họ và tên

Ngày
tháng
năm
sinh
Kết quả Cân nặng Chiều cao Kết quả khám
 sức khỏe
Phân loại
 sức khỏe
Cân nặng
(Kg)
Đo
(Cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng


CN>T
CN đi CN đi → CN đi lên Bình thường CC> tuổi Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2
1 Lưu Thị Trúc  Anh 21.8.2011 13,8 95 x           x x       Bình thường A
2 Đỗ Nguyễn Thái  Bảo 12.9.2011 14,5 98 x           x x       Bình thường A
3 Phùng Tiến  Đạt 02.10.2011 19 97 x           x x       Bình thường A
4 Võ Ngân  20.12.2011 18 101 x           x x       Bình thường A
5 Nguyễn Thanh  Hằng 15.9.2011 14 90 x           x     x   Viêm họng cấp B
6 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 25.6.2011 17,4 103 x           x x       Bình thường A
7 Trịnh Lê Trung  Hiếu 20.7.2011 14,8 97 x           x x       Viêm họng cấp A
8 Nguyễn Nhật  Huy 05.7.2011 15 98 x           x x       Bình thường A
9 Võ Đức  Huy 20.12.2011 13,5 95 x           x x       Sâu răng B
10 Lê Trần Ngọc  Huyền 23.6.2011 16,8 101 x           x x       Bình thường A
11 Ngô Phú  Hưng 19.6.2011 15,5 103 x           x x       Sâu răng B
12 Nguyễn Phạm K.  Hưng 18.5.2011 14,8 98 x           x x       Bình thường A
13 Lê Vũ  Khang 22.10.2011 12 91 x           x x       Bình thường B
14 Cao Nhật  Minh 30.7.2011 15,8 101 x           x x       Bình thường A
15 Huỳnh Thị Kim  Ngân 06.9.2011 15 102 x           x x       Sâu răng B
16 Trương Nguyễn B  Ngân 19.7.2011 12,8 94 x           x x       Bình thường A
17 Nguyễn Trương T  Phúc 28.3.2011 14 102 x           x x       Bình thường A
18 Nguyễn Văn  Sáng 25.9.2011 13,5 98 x         x 0 x       Bình thường A
19 Phạm Ngọc  Tài 16.9.2011 15,5 103 x           x x       Bình thường A
20 Trương Lê Mỹ  Tâm 22.11.2011 19 103 x           x x       Bình thường A
21 Nguyễn Minh  Thành 20.10.2011 16,5 95 x           x x       Bình thường A
22 Đoàn Hồng  Thuật 05.4.2011 14,5 100 x           x x       Sâu răng B
23 Trần Anh  Thư 17.8.2011 12,8 95 x           x x       Bình thường A
24 Đinh Phạm Nhã  Trân 23.02.2011 14,5 102 x           x x        Srăng B
25 Nguyễn Võ Thanh  Trúc 06.3.2011 12,5 93 x           x     x   Bình thường A
26 Vũ Nhật Tường  Vy 23.8.2011 13 93 x           x x       Bình thường A
27 Võ Trịnh Hải  Yến 20.11.2011 13,5 91 x           x x       Bình thường A
      Tổng cộng: 27         1 26 25   2   Bình thường A
      Tỷ lệ % 100         3,7 96,3 92,6   7,4      
Ninh Hưng, ngày 10  tháng 3 năm 2015
GV
Trần Thị Hồng
Comments