lvnn

LQVH: Dạy thơ : MƯA

I. Mục đích

- Trẻ biết tên bài thơ:  "Mưa”, tên tác giả: Lê Lâm. Hiểu nội dung bài thơ: Nói về đắc điểm của mưa .

- Rèn kỹ năng  đọc rõ lời, đúng nhịp.

- Giáo dục cháu bảo vệ môi trường cho nguồn nước trong sạch.

II.Chuẩn bị

- Cô thuộc bài thơ: Mưa , đọc diễn cảm

- Đồ dùng của cháu: Giấy, bút màu

III.Tổ chức thực hiện

1. Ổn định tổ chức

a. Cách 1

- Lớp cùng chơi: "Mưa to,  mưa nhỏ"

b. Cách 2

- Lớp hát bài "Cho tôi đi làm mưa với"

c. Cách 3

- Lớp giải câu đố   " Từ trời tôi xuống

                                 Tôi cho nước uống

                                 Cho ruộng để cày

                                 Cho đầy mặt sông

                                 Cho lòng đất mát

                                 Là gì?"

2. Nội dung chính

- Lớp cùng chơi: "Mưa to,  mưa nhỏ"

* Hoạt động 1: Cô đọc thơ

- Các cháu vừa chơi trò chơi nói về gì?

- Có bài thơ “Mưa”sáng tác của:  chú Lê Lâm rất là hay . Hôm nay cô sẽ dạy các cháu.

- Cô đọc thơ lần 1

- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp cho trẻ xem papoin về nội dung bài thơ

* Hoạt động 2:  Đàm thoại, giảng nội dung

- Cô vừa đọc cho cháu nghe bài thơ gì ?

- Bài thơ do ai sáng tác?

- Bài thơ nói về hiện tượng gì?       

- Mưa từ đâu rơi xuống?

- Từ trên trời rơi xuống đâu?

- Mưa là hiện tượng tự nhiên mưa ở trên trời và mưa rơi xuống đất. Cho trẻ xem hình ảnh

                     "Mưa ở trên trời

                     Mưa rơi xuống đất"

- Mưa không có gì?

- Các con thấy mưa ở đâu?

- Cho cháu xem hình ảnh mưa ở khắp mọi nơi

                    "Vừa ngồi trong nước

                     Đã nhào ra sân

                     Mưa không có chân

                     Ở  đâu cũng đến."

-> Mưa là hiện tượng tự nhiên, mưa đem đến cho mọi người nguồn nước sạnh vì vậy các cháu cùng nhau bảo vệ môi trường cho nguồn nước mưa trong sạch.

* Hoạt động 3: Dạy thơ

- Dạy lớp , tổ, cá nhân đọc thơ

- Cô chú ý sữa sai cho cháu đọc thơ rõ lời, đúng nhịp.

* Hoạt động 4: Trò chơi

a. Cách 1 : Chơi “ Bé vẽ mưa”

- Cho cháu vẽ mưa theo ý thích của cháu

b. Cách 2 : Chơi " Trời nắng, trời mưa"

- Cho cháu cùng hát và vận động bài " Trời nắng, trời mưa"

3. Kết thúc

- Lớp cùng đọc bài thơ " Mưa”

 

 LQVH: Thơ: BÀN TAY CÔ GIÁO

 

1. Mục đích

- Trẻ nhớ tên bài thơ, biết đọc thơ cùng cô.

- Rèn kỹ năng đọc to, rõ lời bài thơ.

- Giáo dục cháu biết yêu thương cô giáo.

2. Chuẩn bị                                      

- Cô thuộc câu chuyện “ Bàn tay cô giáo ”

- Tranh minh họa câu chuyện: Bàn tay cô giáo                             

3.Tổ chức thực hiện

1. Ổn định tổ chức

* Cách1:

- Lớp hát bài: "Cô và mẹ".

* Cách 2:

- Cho trẻ xem slide về các hoạt động của cô giáo một ngày ở trường.

- Các con vừa xem hình ảnh của ai?

- Dẫn dắt vào bài thơ.

* Cách3:

- Cô đọc câu đố

                 Ai chăm bé khỏe

                 Múa hát thật hay

                 Ai yêu thương bé

2. Nội dung chính

* Cô đọc thơ:

- Cô đọc diển cảm lần 1.

- Cô đọc lần 2 kết hợp xem tranh minh họa.

* Đàm thoại :

+ Cháu vừa đọc bài thơ gì ?

+ Cô tết gì cho em?

+ Cô làm gì khi em áo rách?

+ Cô dạt em làm gì ?

- Giáo dục cháu biết quí và luôn luôn giữ cơ thể sạch sẽ sạch sẽ.

* Dạy trẻ đọc thơ:

- Lớp đọc thơ cùng cô 2-3l.

- Cho cháu đọc thơ dưới nhiều hình thức: nhóm, cá nhân.

LQVH : Dạy thơ ĐỒ CHƠI

 

I. Mục đích :

-Trẻ nhớ tên bài thơ “ Đồ chơi ”,tác giả “Bùi Thu Hà”, hiểu nội bài thơ : Biết giữ gìn đồ chơi.

- Rèn kỹ năng đọc to, rõ ràng

- Giáo dục cháu biết giữ gìn đồ chơi

II. Chuẩn bị

- Cô thuộc bài bài thơ “ Đồ chơi ”

- Trạnh minh họa nội dung bài thơ

- Tranh vẽ đồ chơi cho trẻ tô màu

III. Tổ chức thực hiện

1. Ổn định tổ chức vào bài

a. Cách 1:

- Lớp hát bài“ Đồ chơi”

b. Cách 2:

- Cho trẻ quan sát tranh bạn nhỏ chơi , lấy cất đồ chơi

c. Cách 3:

- Cô đàm thoại với trẻ trong lớp mình có những loại đồ chơi gì ?( trẻ kể)

- Con thích những loại đồ chơi nào ?

2.  Nội dung chính

 Hoạt động 1:  Đọc thơ

Có 1 bài thơ nói về cách bảo quản đồ chơi. Hôm nay cô dạy lớp mình bài thơ “ Đồ chơi” tác giả :” Bùi Thu Hà” sáng tác

- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 1

- Cô đọc lần 2 : Kết hợp xem  papoin giảng nội dung bài thơ.

+ Biết cất đồ chơi đúng nơi quy định

                “ Đồ chơi……mất bạn ơi”

+ Biết giữ đồ chơi

                “ Ta giữ……đẹp”

- Cô đọc bài thơ lần 3

Hoạt động 2 : Đàm thoại , giảng nội dung

- C« võa ®äc bµi th¬ g×?

- Do ai s¸ng t¸c?

- Chơi đồ chơi xong con phải như thế nào?

- Tại sao phải giữ gìn đồ chơi ?

- Vậy khi chơi đồ chơi ở lớp các con phải làm gì?

- Đồ chơi của lớp khi cháu chơi cẩn thận , giữ gìn đồ chơi để chơi bền hơn chơi cháu chơi xong nhớ cất đúng nơi. Cho cháu xem hình ảnh

                  Đồ chơi của lớp

                     Chơi xong ta cất

                     Kẻo mất bạn ơi

                    Ta giữ đồ chơi

                    Cho bền cho đẹp

=>  Giáo dục cháu biết giữ gìn đồ chơi

Hoạt động 3:  Dạy trẻ đọc thơ

- Dạy lớp đọc thơ:  2 lần

- Dạy tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ

- Trong quá trình trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ

 Trò chơi:

* Cách 1

Tô màu đồ chơi bé thích

* Cách 2

Cho cháu xếp cất đồ chơi

3. Kết thúc

-Lớp đọc bài thơ : “Đồ chơi”

 

 

                 Như mẹ ở nhà?

3. Kết thúc

* Cách1:

- Cháu vừa đọc bài thơ gì?

- Lớp cùng hát bài:"Cô và mẹ"

* Cách 2:

- Cô vừa đọc bài thơ gì?

LQVH: Dạy thơ: “ MẸ ĐI LÀM”

 

1.Mục đích

- Trẻ biết tên bài thơ “Mẹ đi làm”, tên tác giả Nguyễn Bao, hiểu được nội dung bài thơ: Tình cảm của mẹ đối với và bé đối với mẹ.

- Rèn kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng.

- Giáo dục cháu biết giúp đỡ và yêu thương mẹ.

2. Chuẩn bị

           - Cô thuộc thơ “Mẹ đi làm”, đọc diễn cảm bài thơ

           - Tranh minh họa cho nội dung bài thơ

3. Các bước tiến hành

1. Ổn định tổ chức

* Cách 1

- Lớp hát " Biết vâng lời mẹ"

* Cách 2

- Lớp nghe hát: “ Mẹ đi vắng”

- Các cháu vừa nghe hát bài gì?

- Bài hát nói về ai?

2. Nội dung chính

* Cô đọc thơ

- Có một bài thơ nói về tình cảm yêu thương của mẹ và bé mà hôm nay cô sẽ dạy cho lớp mình đó là bài thơ " Mẹ đi làm" của tác giả Nguyễn Bao

- Cô đọc bài thơ lần 1 diễn cảm

- Lần 2 xem tranh minh họa bài thơ

- Trích dẫn

+ Công việc của mẹ mỗi sáng sớm trước khi đi làm

              “ Mẹ đi làm….sáng sớm”

                Dậy thổi ……thịt cá”

+ Tình yêu của mẹ đối với con

                “ Em kề ….....mẹ yêu”

+ Tình yêu của con đối với mẹ

                “ Ơi mẹ .....yêu mẹ lắm”

+ Cô đọc bài thơ lần 3

* Đàm thoại

- Cô vừa đọc cho lớp nghe bài thơ gì?

- Do ai sáng tác?

- Mỗi sáng thức dậy mẹ thường làm những việc gì?

- Con có yêu mẹ không?

- Ở nhà cháu thường giúp mẹ những việc gì?

-> Giáo dục cháu biết giúp đỡ ba mẹ làm công việc vừa sức, biết yêu thương mẹ của mình

* Dạy trẻ đọc thơ

- Lớp đọc cùng cô ( 2- 3 lần)

- Tổ, nhóm, cá nhân

- Cô chú ý sửa sai

- Các cháu vừa học bài thơ gì?

- Lớp đọc lại bài thơ “Mẹ đi làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LQVH: Dạy thơ : EM LÀM  THỢ XÂY

    

I. Mục đích

- Trẻ biết  tên bài thơ “ Em làm thợ xây”, tên tác giả “ Hoàng Dân”.

- Rèn kỹ năng đọc rõ lời

- Giáo dục trẻ biết yêu quí, kính trọng nghề và người làm nghề xây dựng.

II.Chuẩn bị

- Cô

+ Powerpoin bài thơ: Em làm thợ xây.

- Cháu

+ Các khối xốp cho trẻ

1. Ổn định tổ chức vào bài

a. Cách 1:

- Lớp hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân”

- Chú công nhân làm gì?

+ Có một bài thơ nói về chú thợ xây, hôm nay cô sẽ dạy các cháu

b. Cách 2:

- Lớp hát “Nhà của tôi”

- Nhà của chúng ta do ai xây?

+ Có một bài thơ nói về chú thợ xây, hôm nay cô sẽ dạy các cháu

d. Cách 3:

+ Lớn lên con thích làm nghề gì?

+ Có một bài thơ nói về nghề thợ xây, hôm nay cô sẽ dạy các cháu

2. Nội dung chính

* Cô đọc thơ

- Có một bài thơ nói về bạn nhỏ thích xây nhà cho bà, cho mẹ, cho chị, cho cha của mình.  Đó là bài thơ:“Em làm thợ xây” sáng tác: Hoàng Dân. Hôm nay cô sẽ dạy các cháu .

- Cô đọc thơ lần 1. đọc diễn cảm

- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp cho trẻ xem papoin về nội dung bài thơ.

- Trích đẫn:

+ Bé làm  thợ xây,  xây nhà  cho mọi người trong gia đình.

                     “Em làm chú thợ

                      Xây những ngôi nhà

                      Cho bà, cho mẹ

                      Cho chị , cho cha”.

+ Hoạt động của chú thợ nề

                     “ Nhà xây đẹp ghê

                      Tay cầm dao gạch

                      Tay nhanh thoăn thoắt

                       Như bác thợ nề”.

+ Niềm vui của bé khi làm thơ nề

                      “Em làm chú thợ

                       Xây nhà đẹp ghê”.

* Đàm thoại

- Cháu vừa nghe cô đọc bài thơ gì?

- Bài thơ do ai sáng tác ?

- Bạn nhỏ xây nhà cho ai ?

- Tay bạn nhỏ cầm gì để xây?

- Bạn xây nhà như thế nào ?

- Cô giải thích từ:”thoăn thoắt” làm việc rất nhanh nhưng lại rất khéo

- Được làm chú thợ xây bạn nhỏ như thế nào?

- Các cháu có thích làm thợ xây không?

- Giáo dục trẻ biết yêu quí, khính trọng nghề và người làm nghề xây dựng.

* Dạy trẻ đọc thơ

- Cô đọc thơ 1 lần nữa

- Cả lớp đọc thơ cùng cô 2 - 3 lần.

- Tổ , nhóm, cá nhân đọc thơ                                                                 – Cô chú ý sửa sai cho cháu đọc thơ rõ lời, diễn cảm.

3. Kết thúc

- Cô hỏi: Vừa rồi cô dạy con bài thơ gì?

- Đọc thơ  “Em làm thợ xây”

  

 

LQVH: Kể chuyện: CHÚ VỊT XÁM

 

I. Mục đích

- Trẻ biết tên câu chuyện “Chú vịt xám ”, hiểu nội dung câu chuyện : chú vịt xám không vâng lời mẹ và suýt bị cáo ăn thịt, nhưng sau đó vịt xám nhận ra lỗi của mình và luôn vâng lời mẹ dặn

- Rèn kỹ năng trả lời to, rõ ràng.

-  Giáo dục cháu biết vâng lời mẹ.

II. Chuẩn bị

- Cô thuộc truyện “Chú vịt xám “, kể diễn cảm.

- Papoint minh họa nội dung truyện.

- Tranh minh họa nội dung câu chuyện, xắc xô

III..Tổ chức thực hiện

1. Ổn định tổ chức vào bài

a. Cách1:

- Lớp hát “ Đàn vịt con"

- Lớp vừa hát bài gì?

- Có 1 chú vịt biết vâng lời mẹ hay không  qua câu chuyện “ Chú vịt Xám”. Hôm nay cô sẽ kể cho cháu nghe nhé

b. Cách 2:

- Cô đô: Con gì có mỏ bẹt

              Hai chân lại có màn

              Đi lạch lạch bạch

              Kêu cạc cạc

- Đố bé là con gì ?

- Có một câu chuyện nói về chú vịt không biết vâng lời qua câu chuyện “ Chú vịt Xám”. Hôm nay cô sẽ kể cho cháu nghe

2. Nội dung chính

- Cô kể lần 1 : Kể diễn cảm .

+ Cô vừa kể cho cháu nghe câu chuyện gì ?

- Cô kể lần 2 : Kết hợp xem slide về nội dung câu chuyện

+ Cô vừa kể cho cháu nghe câu chuyện gì ?

+ Trong câu chuyện có nhân vật nào?

+ Khi vịt mẹ dẫn con đi ăn đã dặn các con điều gì?

+ Thế vịt xám có vâng lời mẹ dặn không?

+ Khi vịt xám đang ăn thì con gì đang rình vịt xám ?

+ Sau khi được vịt mẹ cứu vịt xám có vâng lời mẹ không?

=> Giáo dục cháu biết vâng lời mẹ

* Trò chơi:

a. Cách 1“Sắp xếp tranh”

- Cách chơi:  Cô chuẩn bị các bức tranh về nội dung truyện. Chia lớp làm 3 đội. Sau khi đưa tranh lên, các đội hội ý  và sắp xếp theo nội dung bức tranh. Hết giờ, cháu nhanh tay gắn tranh lên bảng cho đội mình. Đội nào sắp xếp tranh đúng và nhanh trước sẽ thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi

b.Cách 2: Lớp chia 2 đội, 2 đội lắng nghe giọng nói và oán giọng nhân vật nào, đôi nào đoán đúng được thưởng 1 bông hoa. Kết thúc cuộc chơi đội nào nhiều hoa là thắng.

- Luật chơi: đội nào trả lời sai, đội kia được quyền trả lời.

- Tổ chức cho cháu chơi.

3. Kết thúc

Cháu ra ngoài chơi

 

LQVH: Kể chuyện: CẬU BÉ MŨI DÀI

 

1. Mục đích

- Trẻ nhớ tên chuyện “ Cậu bé Mũi Dài ”, biết được tên các nhân vật trong truyện: Cậu bé  Mũi Dài, Chú ong, chim Họa Mi và các cô hoa. Hiểu nội dung câu chuyện: Cậu bé Mũi Dài không biết ích lợi các bộ phận cơ thể nhưng nhờ có Chú ong, chim Họa Mi và các cô hoa nên cậu bé đã biết ích lợi các bộ phận cơ thể.

- Rèn kỹ năng trả lời to, rõ lời.

- Giáo dục cháu biết ích lợi và giữ gìn cơ thể luôn sạch sẽ.     

2. Chuẩn bị                                      

- Cô thuộc câu chuyện “ Cậu bé Mũi Dài ”

- Papoin câu chuyện: Cậu bé Mũi Dài

- Mặt nạ Cậu bé Mũi Dài        

3.Tổ chức thực hiện

1. Ổn định tổ chức

* Cách1:

- Lớp hát và làm động tác bài: "Nào cùng tập thể dục"

- Lớp vừa hát bài gì?

- Mình đã tập những bộ phận nào của cơ thể?

- Có một câu chuyện nói về cái mũi của một bạn. Bây giờ cô kể cho các cháu nghe câu chuyện "Cậu bé mũi dài"

* Cách 2:

- Lớp chơi: " Cái mũi"

- Cho trẻ: hít thở, hít thở

- Có một câu chuyện nói về cái mũi của một bạn. Bây giờ cô kể cho các cháu nghe câu chuyện " Cậu bé mũi Dài"

* Cách3:

- Lớp hát bài " Cái mũi"

- Lớp vừa hát bài gì?

- Mũi có tác dụng gì?

- Mũi là một bộ phận quan trọng của cơ thể chúng ta. Thế mà có một bạn nhỏ ước mình không có mũi. Để biết bạn nhỏ đó là ai thì các cháu lắng nghe cô kể câu chuyện " Cậu bé mũi Dài"

2. Nội dung chính

* Kể chuyện

- Cô kể lần 1 lầ

- Cô kể lần 2 xem papoin

* Đàm thoại :

+ Cháu vừa xem câu chuyện gì ?

+ Trong câu chuyện có nhân vật nào ?

+ Vì sao cậu bé không trèo lên cây được?

+ Cậu bé đã ướt điều gì ?

+ Ai đã giúp cậu bé biết được ích lợi của mắt, mũi, miệng, tai ?

+ Nếu là cháu có như cậu bé mũi dài không ? Vì sao?

- Giáo dục cháu biết quí và luôn luôn giữ cơ thể sạch sẽ sạch sẽ.

* Cách1:

- Chơi: “Hãy nói đúng”

+ Cô giới thiệu trò chơi

+ Cách chơi: Cô nói:

 Mắt đâu ? Mắt để làm gì ?

 Cái gì để thở?

 Tai đâu? Tai để làm gì?

LQVH: Kể chuyện: QUẢ TRỨNG

 

I. Mục đích

- Trẻ biết tên chuyện và tên nhân vật trong câu chuyện “ Quả trứng”.

- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết yêu quí, chăm sóc các con vật.

II. Chuẩn bị

- Cô thuộc chuyện “ Quả trứng”

- Tranh minh cho câu chuyện.

- Đĩa nhạc có bài “ Đàn vịt con”.

III. Các bước thực hiện

1. Ổn định tổ chức

* Cách1:

- Cô và cháu chơi trò chơi “Gà gáy – vịt kêu”.

+ Khi con gà còn nhỏ gọi là gà gì?.

+ Con vịt con nở ra từ đâu?

* Cách 2:

- Cô cháu cùng chơi " Tạo dáng đàn vịt"

+ Con vừa tạo dáng con gì?

2. Nội dung chính

* Hoạt động 1: Cô kể chuyện

- Giới thiệu câu chuyện “ Quả trứng”

- Cô kể lần 1 diễn cảm, tạo sự chú ý cho trẻ.

+Cháu vừa nghe câu chuyện gì?

-Cô kể chuyện lần 2 kết hợp cho cháu xem hình ảnh minh họa .

* Hoạt động 2: Đàm thoại

+ Trong câu chuyện có những con vật nào?

+ Khi nhìn thấy quả trứng gà trống đã nói gì?

+ Khi gặp quả trứng heo con đã nói gì?

+ Sau đó thì sao?

+ Con gì chui ra từ quả trứng? Vịt con kêu như thế nào?

+ Vậy đó là quả trứng gì?

- Giáo dục trẻ biết yêu quí, chăm sóc các con vật nuôi ở nhà.

3. Kết thúc:

* Cách 1:

- Hôm nay cô kể con nghe câu chuyện gì ?

- Cô cháu cùng hát và vận động bài “Đàn vịt con”

* Cách 2:

- Cháu hát vận động bài " Một con vịt".

 

 

 LQVH: Kể chuyện: QUA ĐƯỜNG

 

I. Mục đích

- Trẻ biết tên câu chuyện “Qua đường ”, hiểu nội dung câu chuyện: Nhờ sự có chú cảnh sát giao thông chú thỏ xám, mà chị em thỏ đã hiểu khi qua đường nhìn tín hiệu đèn màu và còn nhỏ phải có người lớn dắt.

.- Rèn kỹ năng trả lời to, rõ ràng.

- Giáo dục cháu chấp hành luật giao thông.

II. Chuẩn bị

- Cô thuộc truyện kể diễn cảm.

- Papoint minh họa nội dung truyện.

- Tranh các nhân vật trong truyện.

- Cô nắm cách chơi trò chơi

- Nhạc “ Chú thỏ con”

- Tranh diễn biến truyện để chơi trò chơi

1. Ổn định tổ chức vào bài

Cách 1:

- Lớp chơi “Dung dăng dung dẻ”

+ Các cháu vừa chơi gì?

                                                       

- Có một câu truyện kể về hai chị em nhà thỏ sang đường chơi để rò hơn thì hơn thì lớp mình lắng nghe cô kể câu chuyện “ Qua đường”.

Cách 2: Chơi Trời nắng, trời mưa

+ Các cháu vừa chơi gì?

 

                                                       

- Có một câu truyện kể về hai chị em nhà thỏ sang đường chơi để rò hơn thì hơn thì lớp mình lắng nghe cô kể câu chuyện “ Qua đường”

Cách 3: - Lớp hát “ Chú thỏ con”

- Con vừa hát bài hát nói về con gì?

- Có một câu truyện kể về hai chị em nhà thỏ sang đường chơi để rò hơn thì hơn thì lớp mình lắng nghe cô kể câu chuyện “ Qua đường”

2. Nội dung chính

* Kể chuyện

- Có một câu truyện kể về hai chị em nhà thỏ sang đường chơi để rò hơn thì hơn thì lớp mình lắng nghe cô kể câu chuyện “ Qua đường”.

- Cô kể lần 1: Kể diễn cảm .

- Cô kể lần 2: Kết hợp xem slide về nội dung câu chuyện

* Đàm thoại

+ Cô vừa kể cho cháu nghe câu chuyện gì ?

+ Trong câu chuyện có nhân vật nào?

+ Hai chị em nhà thỏ xin mẹ đi đâu?

+ Thỏ mẹ đã dặn 2 chị em thỏ điều gì?

+ Thỏ Trắng kêu chị thỏ Nâu đi đâu?

+ Khi 2 chị em qua đường điều gì xảy ra?

+ Bác gấu đã nói gì với 2 chị em thỏ?

+ Ai đã đến đưa hai chị em thỏ vào vỉa hè?

+ Chú cảnh sát giao thông thỏ xám dặn hai chị em thỏ điều gì?

+ Vậy khi qua đường các con làm sao?

=> Gíao dục cháu khi qua đường phải nhìn tín hiệu đèn màu và phải có người lớn dắt, đi sát lề đường và phải đi bên phải.

 * Trò chơi

Cách 1: Trò chơi: “Chọn nhân vật theo yêu cầu của cô”

- Cô giới thiệu trò chơi: “Chọn nhân vật theo yêu cầu của cô”

Cách chơi:  Chi lớp làm 2 đội, khi cô nói đến nhận vật nào thì 2 đội nhanh tay chọn nhận vật đó đưa lên. Đội nào mà chọn đúng và nhanh nhất  đội đó được thưởng 1 bông hoa. Kết thúc cuộc chơi đội nhiều bông hoa đội đó dành chiến thắng.

- Tổ chức cháu chơi

- Cháu chơi, cô cháu cùng kiểm tra kết quả

Cách 2: Trò chơi “Đoán tên nhân vật trong truyện “

- Cô giới thiệu trò chơi: “Đoán tên nhân vật trong truyện

- Cách chơi : Các con lắng nghe giọng nhân vật trong truyện, khi có hiệu lệnh của cô thì nhanh tay phát biều và đoán xem đó là giọng nói của ai, bạn nào trả lời nhanh và đúng nhất sẽ nhận được một phần quà

- Tổ chức cháu chơi

- Cháu chơi, cô cháu cùng kiểm tra kết quả

Cách 3: Trò chơi “Sắp xếp tranh”

- Cô giới thiệu trò chơi: “Sắp xếp tranh”

Cách chơi:  Cô chuẩn bị các bức tranh về nội dung truyện. Chia lớp làm 3 đội. Sau khi đưa tranh lên, các đội hội ý  và sắp xếp theo nội dung bức tranh. Hết giờ, cháu nhanh tay gắn tranh lên bảng cho đội mình. Đội nào sắp xếp tranh đúng và nhanh trước sẽ thắng.

- Tổ chức cháu chơi

- Cháu chơi, cô cháu cùng kiểm tra kết quả

3. Kết thúc

- Các cháu vừa nghe cô kể câu chuyện gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LQVH: Kể chuyện:  GÀ TRỐNG CHOAI VÀ HẠT ĐẬU

 

I. Mục đích

- Trẻ biết tên truyện " Gà Trống Choai và hạt đậu", hiểu nội dung truyện: Gà Trống Choai mắc cổ hạt đậu, Gà mái đi tìm liềm đưa ông chủ cắt cỏ cho bò, bò cho sữa bà chủ nấu thành bơ Trống Choai ăn hết mắc cổ.

- Rèn kỹ năng trả lời to, rõ ràng.

- Giáo dục cháu yêu quí người lao động.

II. Chuẩn bị

- Power point về nội dung truyện.

- Cô  thuộc truyện và kể diễn cảm.

- Tiếng gà gáy

- Cô thuộc câu đố về gà trống

- Nhạc con gà trống

- Hình ảnh gà trống

- Tranh nội dung truyện, sắc xô để cháu chơi trò chơi

1. Ổn định tổ chức vào bài

Cách 1: - Cho cháu nghe tiếng gà trống gáy "Ò ó o o..."

+ Con vừa nghe tiếng gì?

- Cô cũng có câu chuyện về Trống Choai bị hóc cổ, nhờ có người chăn nuôi bò, thợ rèn, bà chủ nên đã cứu được Trống Choai đó là câu chuyện “Gà Trống Choai và hạt đậu” cô kể cho các cháu nghe.

Cách 2: - Cô đọc câu đố về gà trống

“- Đầu đội chiếc mũ đỏ
Chân đi đôi giày vàng
Cất cao giọng gáy vang
Giục trời mau mau sáng
Là con gì?”

- Cô cũng có câu chuyện về Trống Choai bị hóc cổ, nhờ có người chăn nuôi bò, thợ rèn, bà chủ nên đã cứu được Trống Choai đó là câu chuyện “Gà Trống Choai và hạt đậu” cô kể cho các cháu nghe.

Cách 3: Lớp hát “Con gà trống”

- Con vừa hát bài hát nói về con gì?

- Cô cũng có câu chuyện về Trống Choai bị hóc cổ, nhờ có người chăn nuôi bò, thợ rèn, bà chủ nên đã cứu được Trống Choai đó là câu chuyện “Gà Trống Choai và hạt đậu” cô kể cho các cháu nghe

Cach 4: Xem hình ảnh gà trống

- Con vừa xem hình ảnh về con gì?

- Cô cũng có câu chuyện về Trống Choai bị hóc cổ, nhờ có người chăn nuôi bò, thợ rèn, bà chủ nên đã cứu được Trống Choai đó là câu chuyện “Gà Trống Choai và hạt đậu” cô kể cho các cháu nghe

2. Nội dung chính

* Kể chuyện

- Cô kể cho cháu nghe lần 1 diễn cảm.

- Cô kể lần 2 kết hợp cho cháu xem hình trên máy vi tính.

* Đàm thoại

-  Cô vừa kể các cháu nghe câu chuyện gì ?

- Trong chuyện có những nhân vật nào?

- Gà Trống Choai ăn hạt đậu và bị làm sao?

- Gà mái xin bà chủ cái gì để xoa cổ Trống Choai?

- Gà mái xin gì ở bò?

- Bò bảo gà mái làm gì?

- Ông chủ bảo gà mái ra sao?

- Cuối cùng gà mái cũng nhờ người làm được cho miếng bơ cứu Trống Choai.

- Giáo dục cháu yêu quý, kính trọng người lao động. 

* Cách 1: Trò chơi : “Bé nhanh trí”

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cách chơi: Tổ chức chơi 2 đội

+ Cách 1: Cô đưa tranh cho trẻ xem và yêu cầu trẻ nói nội dung bức tranh.

+ Cách 2: Cô đọc lời thoại và yêu cầu trẻ chọn tranh đúng.

Đội nào trả lời nhanh và đúng nhất thì được một bông hoa, đội nào có nhiều hoa hơn thì thắng cuộc.

- Tổ chức cháu chơi

Cách 2: Trò chơi “Sắp xếp tranh”

- Cô giới thiệu trò chơi: “Sắp xếp tranh”

Cách chơi:  Cô chuẩn bị các bức tranh về nội dung truyện. Chia lớp làm 3 đội. Sau khi đưa tranh lên, các đội hội ý  và sắp xếp theo nội dung bức tranh. Hết giờ, cháu nhanh tay gắn tranh lên bảng cho đội mình. Đội nào sắp xếp tranh đúng và nhanh trước sẽ thắng.

- Tổ chức cháu chơi

- Cháu chơi, cô cháu cùng kiểm tra kết quả

3. Kết thúc

- Các cháu vừa nghe cô kể câu chuyện gì?

- Lớp đi chơi ra ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miệng đâu ?  Miệng để làm gì?

- Tổ chức cháu chơi

* Cách 2:

 Trò chơi có tên: Hãy sờ vào mũi tôi"

- Cách chơi: Khi cô  hát đến bộ phận nào trên cơ thể thì chúng mình phải nhanh tay sờ vào bộ phận đó….

- Tổ chức cháu chơi

3. Kết thúc

* Cách1:

- Cháu vừa nghe cô kể câu chuyện gì?

- Vậy cái mũi có ích lợi gì cho ta?

- Lớp cùng hát bài:"Cái mũi"

* Cách 2:

- Cô vừa kể các cháu nghe câu chuyện gì?

- Thế mũi giúp ta làm gì?

 

   

 


Trang con (1): lvtcam
Comments