3TB

STT HỌ VÀ TÊN CHÁU Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Giới tính Địa chỉ nơi ở
1 Nguyễn Ngọc Thùy  Dương 12/08/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phú Đa - Ninh Hưng
3 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 10/02/2011 Trạm Y tế xã Ninh Hưng Nữ Phước Mỹ- Ninh Hưng
4 Nguyễn Gia  Hân 07/11/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc - Ninh Hưng
5 Huỳnh Gia  Hiếu 12/07/2011 Trạm Y tế xã Ninh Hưng Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
6 Lưu Minh  Hoàng 14/09/2011   Nam Tân Hưng - Ninh Hưng
7 Hồ Thanh Huy 09/12/2011 Trạm y tế Ninh Đông Nam Mỹ Lợi- Ninh Lộc
8 Trần Gia  Hưng 15/11/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phú Đa - Ninh Hưng
9 Trần Nguyễn Nguyên  Khôi 10/05/2011 Bệnh Viện Cam Ranh Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
10 Mai Thị Thu  Ngân 15/02/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phú Đa - Ninh Hưng
11 Nguyễn Trần Xuân   Ngân 04/07/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phong Ấp- Ninh Bình
12 Trương Lê Ánh  Ngọc 02/03/2011 Trạm Y tế xã Ninh Hưng Nữ Phú Hòa - Ninh Quang
13 Trinh Thị Tố  Như 11/11/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc - Ninh Hưng
14 Nguyễn Tấn  Phát 27/01/2011 Trạm Y tế xã Ninh Hưng Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
15 Lê Thành  Tâm 24/08/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Trường Lộc - Ninh Hưng
16 Đoàn Hồng  Tấn 23/01/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phước Mỹ- Ninh Hưng
17 Nguyễn Đan  Thanh 24/03/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Mỹ Thuận - Ninh Hà
18 Nguyễn Trần Khánh Thư 16/09/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc - Ninh Hưng
19 Đoàn Minh  Thư 21/04/2011 Trạm Y tế Vạn Ninh Nữ Phước Mỹ- Ninh Hưng
20 Nguyễn Minh  Tiến 15/02/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
21 Võ Thị Ngọc  Trâm 15/11/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phú Đa - Ninh Hưng
22 Hồ Huỳnh Minh  Triệu 27/06/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phụng Cang- Ninh Hưng
23 Phan Anh  Tuấn 16/11/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
24 Đỗ Tường Vi 11/08/2011 Bệnh viện Khánh Hòa Nữ Tân Hưng- Ninh Hưng
25 Đỗ Quốc  Vinh 29/11/2011 Bênh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
Comments