3TA

STT HỌ VÀ TÊN CHÁU Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Giới tính Địa chỉ nơi ở
1 Lưu Thị Trúc  Anh 21/8/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Tân Hưng- Ninh Hưng
2 Đỗ Nguyễn Thái  Bảo 12/9/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phụng Cang - Ninh Hưng
3 Phùng Tiến  Đạt 2/10/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Trường Lộc - Ninh Hưng
4 Võ Ngân  20/12/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phụng Cang - Ninh Hưng
5 Nguyễn Thanh  Hằng 15/9/2011 Trạm y tế Ninh Hưng Nữ Tân Hưng- Ninh Hưng
6 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 25/6/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc - Ninh Hưng
7 Trịnh Lê Trung  Hiếu 20/7/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
8 Nguyễn Nhật  Huy 5/7/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
9 Võ Đức  Huy 20/12/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phụng Cang - Ninh Hưng
10 Lê Trần Ngọc  Huyền 23/6/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Tân Hưng- Ninh Hưng
11 Ngô Phú  Hưng 19/6/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
12 Nguyễn Phạm Khánh  Hưng 18/5/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phong Thạnh - Ninh Lộc
13 Lê Vũ  Khang 22/10/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phụng Cang - Ninh Hưng
14 Cao Nhật  Minh 30/7/2011 B.viện Tỉnh Khánh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
15 Huỳnh Thị Kim  Ngân 6/9/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Gò Sắn - Ninh Hưng
16 Trương Nguyễn Bảo  Ngân 19/7/2011 Trạm y tế Diên Khánh Nữ Tân Hưng- Ninh Hưng
17 Nguyễn Trương Thiện  Phúc 28/3/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phú Hòa - Ninh Quang
18 Nguyễn Văn  Sáng 25/9/2011 Trạm y tế Ninh Hưng Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
19 Phạm Ngọc  Tài 16/9/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phú Đa - Ninh Hưng
20 Trương Lê Mỹ  Tâm 22/11/2011 Trạm y tế Ninh Lộc Nữ Mỹ Lợi - Ninh Lộc
21 Nguyễn Minh  Thành 20/10/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
22 Đoàn Hồng  Thuật 5/4/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phước Mỹ - Ninh Hưng
23 Trần Anh  Thư 17/8/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc - Ninh Hưng
24 Đinh Phạm Nhã  Trân 23/02/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phụng Cang - Ninh Hưng
25 Nguyễn Võ Thanh  Trúc 6/3/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phụng Cang - Ninh Hưng
26 Vũ Nhật Tường  Vy 23/8/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phụng Cang - Ninh Hưng
27 Võ Trịnh Hải  Yến 20/11/2011 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phụng Cang - Ninh Hưng
Comments