Các thành viên trong tổ nhà trẻ, 3 tuổi

 stt Họ và tên giáo viên Năm sinh Trình độ chuyên môn Trình độ tin học, ngoại ngữ
 1
 Trần Thị Hồng 1974 ĐHSP Tin học A
 2 Lương Thị Hạnh 1971 ĐHSP Tin học A
 3 Phan Thị Vương 1983 ĐHSP Tin học A, Anh văn B
 4 Lê Thị Thanh Xuân 1982 CĐSP Tin học A
 5 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1988 ĐHSP Tin học A, Anh  văn B
 6 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1991 CĐSP Tin học A
 7 Phạm Thị Aí Loan 1967 Sơ cấp nấu ăn Không
 8 Võ Thị Hoài Xuân 1971 Sơ cấp nấu ăn Không

Comments