bkbn 3B

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI "BÉ KHỎE-BÉ NGOAN-BÉ KHÉO TAY" LỚP 3TUỔI B
NĂM HỌC 2014-2015
STT Họ và tên Kết quả thi Tổng
điểm
Đạt
 BK-BN

khéo tay
Ghi chú
BK BN
1 Nguyên Ngọc Thùy Dương 10 8,25 18,25 BK-BN    
2 Lê Quang  Hào 9,75 7,25 17 BK-BN    
3 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 10 9,25 19,25 BK-BN C  
4 Nguyễn Gia  Hân 10 8,25 18,25 BK-BN    
5 Huỳnh Gia  Hiếu 10 7,25 17,25 BK-BN    
6 Lưu Minh  Hoàng 9,75 1,5 11,25 BK    
7 Hồ Thanh  Huy 10 7,5 17,5 BK-BN    
8 Trần Gia  Hưng 9,75 1 10,75 BK    
9 Trần Nguyễn Nguyên  Khôi 10 9,25 19,25 BK-BN    
10 Nguyễn Trần Xuân   Ngân 9,75 8,5 18,25 BK-BN    
11 Mai Thị Thu  Ngân 10 9,5 19,5 BK-BN    
12 Trương Lê Ánh  Ngọc 9,75 9,75 19,5 BK-BN    
13 Trinh Thị Tố  Như 10 7,5 17,5 BK-BN    
14 Nguyễn Tấn  Phát 9,75 8,75 18,5 BK-BN    
15 Lê Thành  Tâm 9,75 9,25 19 BK-BN    
16 Đoàn Hồng  Tấn 10 9,25 19,25 BK-BN    
17 Nguyễn Đan  Thanh 10 9,25 19,25 BK-BN    
18 Nguyễn Trần Khánh  Thư 9,5 8,75 18,25 BK-BN    
19 Đoàn Minh  Thư 10 8 18 BK-BN    
20 Nguyễn Minh  Tiến 10 9,75 19,75 BK-BN    
21 Võ Thị Ngọc  Trâm 9,5 10 19,5 BK-BN    
22 Hồ Huỳnh Minh  Triệu 10 8,5 18,5 BK-BN    
23 Phan Anh  Tuấn 9,75 7 16,75 BK-BN    
24 Đỗ Tường  Vy 10 9,5 19,5 BK-BN    
25 Đỗ Quốc  Vinh 9 8,75 17,75 BK-BN    
                     Ninh Hưng, ngày 20 tháng 3 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG            Người tổng hợp
Phan Thị Thanh Chu           Ngô Như Nguyên
Comments