bkbn 3A

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI "BÉ KHỎE-BÉ NGOAN-BÉ KHÉO TAY" LỚP 3TUỔI A
NĂM HỌC 2014-2015
STT Họ và tên Kết quả thi Tổng
điểm
Đạt
 BK-BN

khéo tay
Ghi chú
BK BN
1 Lưu Thị Trúc Anh 10 9 19 BK-BN    
2 Đỗ Nguyễn Thái  Bảo 10 6,5 16,5 BK    
3 Phùng Tiến  Đạt 9,5 8,5 18 BK-BN    
4 Võ Ngân  10 8,5 18,5 BK-BN    
5 Nguyễn Thanh  Hằng 8,5 9,25 17,75 BK-BN    
6 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 10 10 20 BK-BN    
7 Trịnh Lê Trung  Hiếu 10 8,75 18,75 BK-BN    
8 Nguyễn Nhật  Huy 10 8,75 18,75 BK-BN    
9 Võ Đức  Huy 9,75 8,25 18 BK-BN    
10 Lê Trần Ngọc  Huyền 10 7,75 17,75 BK-BN    
11 Ngô Phú  Hưng 10 9 19 BK-BN    
12 Nguyễn Phạm Khánh  Hưng 10 8,75 18,75 BK-BN    
13 Lê Vũ  Khang 9 8,25 17,25 BK-BN    
14 Cao Nhật  Minh 10 8,25 18,25 BK-BN    
15 Huỳnh Thị Kim  Ngân 9,75 9,5 19,25 BK-BN    
16 Trương Nguyễn Bảo  Ngân 10 9,25 19,25 BK-BN    
17 Nguyễn Trương Thiện  Phúc 10 9,25 19,25 BK-BN C  
18 Nguyễn Văn  Sáng 10 7,25 17,25 BK-BN    
19 Phạm Ngọc  Tài 10 6 16 BK    
20 Trương Lê Mỹ  Tâm 10 9,75 19,75 BK-BN    
21 Nguyễn Minh  Thành 10 8,25 18,25 BK-BN    
22 Đoàn Hồng  Thuật 9,75 2,25 12 BK    
23 Trần Anh  Thư 10 8,5 18,5 BK-BN    
24 Đinh Phạm Nhã  Trân 10 10 20 BK-BN    
25 Nguyễn Võ Thanh  Trúc 8 10 18 BK-BN    
26 Vũ Nhật Tường  Vy 10 9 19 BK-BN    
27 Võ Trịnh Hải  Yến 10 8,5 18,5 BK-BN    
                     Ninh Hưng, ngày 20 tháng 3 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG            Người tổng hợp
Phan Thị Thanh Chu           Ngô Như Nguyên
Comments