Chuyên môn‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Kết quả hoạt động các tổ chuyên môn

Tổ Mẫu giáo 3-4 tuổi

Tổng số lớp: 4 lớp ( MGnhỡ: 2, MG bé :2 )

Tổng số trẻ : 123 cháu

Tổng số giáo viên: 6

Tổ trưởng: Lê Thị Hồng Son

Tham gia các phong trào

* Đối với trẻ:

- Thi Bé khoẻ bé ngoan: số cháu đạt : 96/123

- Sức khỏe cháu:

            + Cân nặng:  Bình thường : 117/123 cháu-  tỷ lệ 95,1 %

                                    Suy dinh dưỡng vừa: 3/123 cháu- tỷ lệ 2,5 %

                                    Suy dinh dưỡng nặng: 1/123 cháu- tỷ lệ 0,8%

                                    Cân Nặng cao hơn tuổi 2/123 cháu- tỷ lệ 1,6 %

            + Chiều cao: Bình thường: 112/123 cháu- tỷ lệ 91,1 %

                                    Thấp còi độ 1: 10/123 cháu – tỷ lệ 8,1 %

                                    Thấp còi độ 2: 1/123 cháu – tỷ lệ 0,8 %

Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm:

Đầu năm: 12/123 cháu tỷ lệ 9,8 % - Cuối năm: 3,3 %

 Giảm 6,5 %

 

* Đối với cô:

- Thi giáo viên dạy giỏi: đạt : Tốt : 5, khá : 1

- Viết sáng kiến kinh nghiệm : 6 GV tham gia

- Tham gia các hoạt động chuyên môn: Kiểm tra toàn diện, dự giờ dạy tốt, dự chuyên đề. Tổng cộng 18 hoạt động.

 

Tổ Mẫu giáo 5 tuổi

Tổng số lớp: 4 lớp ( 2 lớp bán trú và 2 lớp ở điểm lẻ: Phước Mỹ, Gò Sắn)

Tổng số trẻ : 103 cháu

Tổng số giáo viên: 6

Tổ trưởng: Trần Thị Hồng

Tham gia các phong trào

* Đối với trẻ:

- Thi Bé khoẻ bé ngoan: số cháu đạt : 85/103 cháu

- Thi Bé sao chép chữ đẹp: đạt 26/79 cháu tham gia

- Thi Bé khéo tay : đạt 11/26 cháu tham gia

- Sức khỏe cháu:

            + Cân nặng:  Bình thường : 94/103 cháu-  tỷ lệ 91,3%

                                    Suy dinh dưỡng vừa: 8/103 cháu- tỷ lệ 7,8%

                                    Suy dinh dưỡng nặng: 1/103 cháu- tỷ lệ 0,9%

            + Chiều cao: Bình thường: 93/103 cháu- tỷ lệ 90,3%

                                    Thấp còi độ 1: 10/103 cháu – tỷ lệ 9,7%

                                    Thấp còi độ 2: 0

Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm mạnh so với đầu năm:

Đầu năm: 14/103 cháu tỷ lệ 13,6 % - Cuối năm: 8,7 %

Giảm 4,9 %

* Đối với cô:

- Thi giáo viên dạy giỏi: đạt : Tốt : 4, khá : 1 ( 1 Gv nghỉ thai sản)

- Thi Gv dạy giỏi cấp thi xã 2 Gv đạt 2GV

- Viết sáng kiến kinh nghiệm : 6 GV tham gia

- Tham gia các hoạt động chuyên môn: Kiểm tra toàn diện, dự giờ dạy tốt, dự chuyên đề.