Chuyên môn‎ > ‎Kế hoạch‎ > ‎

Kế hoạch công tác từ tháng 9/2013 đến tháng 8/2014

Tháng 9/2013

-  Tổ chức “Ngày hội  đến trường của Bé”, lễ hội trung thu;

- Tổ chức cân đo, theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe lần 1.

- Tham gia tập huấn nội dung cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm

     non”   .

Tháng 10/2013

- Bồi dưỡng lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”

- Tham gia tập huấn các mô – đun cho CBQL và GVMN.

Tháng 11/2013

- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường.

- Tổ chức ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”.

- Tổ chức chuyên đề làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo.

- Bồi dưỡng lĩnh vực phát triển nhận thức.

Tháng 12/2013
- Tổ chức chuyên đề phát triển ngôn ngữ.

- Tổ chức ngày hội “Cháu yêu chú bộ đội”.

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 2.

- Tổ chức Hội thi và triễn lãm đồ dùng  học và đồ chơi tự tạo bằng các nguyên vật liệu     

    thiên nhiên và phế phẩm

Tháng 01/2014
- Báo sơ kết học kỳ I.

- Tổ chức ngày hội “Múa hát mừng xuân”.

- Tổ chức chuyên đề phát triển thể chất.

Tháng 02/2014:
- Tham gia Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã.

- Tổ chức diễn văn nghệ “Múa hát mừng xuân”.

Tháng 3/2013

- Tổ chức ngày hội của bà và mẹ.

- Tổ chức chuyên đề phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.

- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ lần 3.

Tháng 4/2014

- Tổ chức các hội thi của Bé “Bé khỏe - Bé ngoan”,  “Bé khéo tay”, “Bé với ATGT”.

- Báo cáo tổng kết năm học.

Tháng 5/2014

- Tổ chức khảo sát trẻ MG 5 tuổi theo Bộ chuẩn.

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của các giáo viên.

- Tổ chức ngày hội  “Về thủ đô viếng Bác”.

- Tổ chức  “Ngày hội ra trường của bé”.

Tháng 6, 7, 8/2014

- Tổ chức hoạt động hè.
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng hè.

   - Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới.

- Sữa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới.

 

 

 

Comments