Chuyên môn‎ > ‎Kế hoạch‎ > ‎

Kế hoạch công tác tổ 3-4 tuổi

 
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013

 

1.Chuyên môn:

- Ổn định nề nếp sau Tết nguyên đán

- Xây dựng kế hoạch chủ đề : “ Thực vật – 8/3

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Dự giờ hoạt động: Thị Hạnh, Lý

- Kiểm tra sổ kế hoạch 2 lớp: 3tuổi A, 3tuổiB

- Đánh giá cuối chủ đề.

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng 1

- Lập kế hoạch mua đồ dùng vệ sinh bán trú

2. Cơ sở  vật chất :

- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ trong lớp và ngoài sân trường.

- Hoàn thành trang trí lớp theo chủ đề.

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

4.Công tác làm đồ chơi tự tạo :

- Tiếp tục làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề : “Thế giới thực vật”

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC  TUẦN

 

Tuần

Nội dung công việc

 

I

30/1-3/2

- Ổn định nề nếp sau tết Nguyên đán

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng 1

 

II

6-10/2

- Sinh hoạt chuyên môn trường

- Làm đồ chơi cho chủ đề

- Dự giờ 1giáo viên : Thị Hạnh

III

13-17/2

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

IV

20-24/2

- Dự giờ 1 giáo viên: Lý

- Kiểm tra sổ kế hoạch 2lớp; 3 tuổi A, 3 tuổiB

V

27/2-2/3

- Báo cáo tháng

- Đánh giá cuối chủ đề

- Phê sổ bé ngoan

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng 2

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03

1.Chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch chủ đề : “Phương tiện giao thông ”

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Dự giờ hoạt động: Chi, Hồng Hạnh,Lam, Lý

- Đánh giá cuối chủ đề.

- Tổ chức chuyên đề HĐTH

- Tham gia chuyên đề LQCC

- Giáo viên chuẩn bị cho nhà trường kiểm tra tổ chức vệ sinh bán trú

- Tập các tiết mục văn nghệ tham gia ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

- Cân đo, chấm biểu đồ lần 3.

2. Cơ sở  vật chất :

- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ trong lớp và ngoài sân trường.

- Hoàn thành trang trí lớp theo chủ đề.

3.Công tác khác :

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng

4. Công tác làm đồ chơi tự tạo :

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề : “Giao thông ”

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC  TUẦN

 

Tuần

Nội dung công việc

 

I

5-9/3

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Tập tiết mục văn nghệ tham gia ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

- Nộp SKKN cho trường

 

II

12-16/3

- Sinh hoạt chuyên môn trường

- Xây dựng kế hoach chủ đề: Giao thông

- Tham gia chuyên đề phát triển thẩm mỹ

- Chuẩn bị các điều kiện đề nhà trường kiểm tra vệ sinh bán trú

- Cân đo chấm biểu đồ lần 3

- Dự giờ 1 GV: Lý

III

19-23/3

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Dự giờ 3 GV: Chi, Lam, Hồng Hạnh

IV

26-30/3

- Tổ chức chuyên đề: HĐTH

- Báo cáo tháng

- Đánh giá cuối chủ đề

- Phê sổ bé ngoan

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng 3

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04

1.Chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch chủ đề : “ Nước và hiện tượng tự nhiên”

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Đánh giá cuối chủ đề.

- Chuẩn bị các điều kiện đề nhà trường kiểm tra ăn, ngủ các lớp bán trú

- Chuẩn bị các điều kiện đề nhà trường kiểm tra việc thực hiện giờ giấc

các lớp.

- Đánh giá trẻ theo 5 lĩnh vực

- Tham gia các hội thi của bé “ Bé khoẻ bé ngoan” “Bé với các làn điệu dân ca” “Bé với các trò chơi dân gian”

2. Cơ sở  vật chất :

- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ trong lớp và ngoài sân trường.

- Hoàn thành trang trí lớp theo chủ đề.

3.Công tác khác :

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng

4. Công tác làm đồ chơi tự tạo :

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề : “Nước và hiện tượng tự nhiên ”

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC  TUẦN

 

Tuần

Nội dung công việc

 

I

2-6/4

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

 

 

II

9-13/4

- Sinh hoạt chuyên môn trường

- Xây dựng kế hoach chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên

- Tham gia chuyên đề LQVT

- Chuẩn bị các điều kiện đề nhà trường kiểm tra ăn, ngủ các lớp bán trú

 

III

16-20/4

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Chuẩn bị các điều kiện đề nhà trường kiểm tra việc thực hiện giờ giấc

các lớp.

IV

23-27/4

- Báo cáo tháng

- Đánh giá cuối chủ đề

- Phê sổ bé ngoan

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng 4

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05

 

1.Chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch chủ đề : “ Quê hương-Đất nước- Bác Hồ”

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Đánh giá cuối chủ đề.

- Đánh giá trẻ cuối độ tuổi

- Tham gia các hội thi “Bé với các làn điệu dân ca” “Bé với các trò chơi dân gian”

- Tham gia ngày hội “Bé vui vào hè,Tạm biệt trường Mầm Non, Về thủ đô viếng Bác”

2. Cơ sở  vật chất :

- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ trong lớp và ngoài sân trường.

- Hoàn thành trang trí lớp theo chủ đề.

3.Công tác khác :

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng 5

4. Công tác làm đồ chơi tự tạo :

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề : “Quê hương- Đất nước- Bác Hồ”

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC  TUẦN

 

Tuần

Nội dung công việc

 

I

2-4/5

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Xây dựng kế hoạch chủ đề : “Quê hương- Đất nước- Bác Hồ”

- Tham gia cuộc thi : “Bé với trò chơi dân gian”

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học các lớp: 4tuổi B, 3 tuổi A,B

- Đánh giá trẻ cuối độ tuổi

 

II

7-11/5

- Sinh hoạt chuyên môn trường

- Tham gia cuộc thi: “Bé với trò chơi dân gian”

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

- Tổ chức chuyên đề: GDÂN

III

14-18/5

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Tham gia hội thi: “ Bé với làn điệu dân ca”

- Tham gia ngày hội : “Bé vui vào hè, Tạm biệt trường mầm non”

IV

21-25/5

- Báo cáo tháng

- Đánh giá cuối chủ đề

- Phê sổ bé ngoan

- Quyết toán kinh phí bán trú tháng 5

V

28-31/5

- Tổng vệ sinh trường lớp chuẩn bị nghỉ hè

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments