Thư viện‎ > ‎

Yêu mẹ

Yêu mẹ
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dạy thôi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi
Yêu mẹ lắm
Comments