Kế hoạch năm học tổ 4 tuổi năm học 2016-2017

TRƯỜNG MN NINH HƯNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỔ MG 4 TUỔI                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

    Số:  02 /KH –5T                                        Ninh Hưng , ngày 12  tháng   10  năm 2016

                                                                  

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016– 2017

 

Phần 1: Đặc điểm tình hình

           I. Thuận lợi

           1. Tình hình cơ sở vật chất

- Số lớp đủ danh mục đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Thông tư: 3/3 lớp.

- Các thiết bị dạy học đủ cho 3/3 lớp:

+  Số lớp có máy vi tính, kết nối internet 2/3 lớp.

+ Số lớp có máy in 1/3 lớp.

            - 2/3 lớp có môi trường:

+ Bên ngoài: xanh, sạch, đẹp, thoáng mát.

+ Bên trong: gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng mát.

2. Số trẻ / lớp

- 100% cháu 4 tuổi đã ra lớp.

- Có 93cháu/ 3 lớp

- Đa số cháu đã học qua chương trình 4-5 tuổi nên trẻ đã có nề nếp và học tập tốt, việc thực hiện các hoạt động rất thuận lợi và hiệu quả.

2.1  Tình trạng sức khỏe

* Kết quả cân đo chấm biểu đồ

Số trẻ cân đo

Cân Nặng

Chiều cao

Nặng hơn so với tuổi

Bình thường

SDD vừa

SDD nặng

Cao hơn so với tuổi

Bình thường

Thấp còi độ 1

Thấp còi độ 2

93

4

84

4

1

0

85

8

 

Tỷ lệ: %

4,3%

90,3%

4,3%

1,1%

 

91,4%

8,6%

 

 

* Kết quả khám sức khỏe

- Sức khỏe bình thường: 75 -  tỷ lệ: 80,6%.

- Trẻ bị sâu răng: 17 -  tỷ lệ: 18,3%.

- Viêm da: 1- tỷ lệ: 1,1%

           3. Giáo viên, nhân viên

- Số lượng giáo viên đủ cho các lớp trong tổ, có 2 giáo viên/lớp

- Các giáo viên đều đạt trình độ trên chuẩn;

- Có thâm niên trong nghề, có kinh nghiệm, chất lượng tay nghề cao. Các giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ.  Các giáo viên đều yêu nghề, mến trẻ tận tâm với nghề;

4. Các điều kiện hỗ trợ cho tổ:

- Ban giám hiệu luôn quan tâm, đầu tư về chuyên môn cũng như cơ sở vật chất cho các lớp.

- Hội phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học của con em mình, nhiệt tình ủng hộ, đóng góp mua đồ dùng, đồ chơi cho cháu.

II. Khó khăn

 - Chưa có khu vui chơi cho trẻ

 - Về cơ sở vật chất: có 3 lớp diện tích phòng học chưa đủ chuẩn khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ.

      - Có 11 cháu chưa qua 3-4 tuổi nên chưa có nề nếp, nắm bắt các kiến thức của trẻ còn hạn chế.

Phần 2. Các nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện.

Căn cứ vào hướng dẫn của trường tổ đã xây dựng kế hoạch với một số nội dung sau:

1. Thực hiên có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

a. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

* Tổ đã đưa ra một số biện pháp để các giáo viên trong tổ thực hiện:

-  Xây dựng môi trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa giáo viên và các cháu;

   + Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.:  Xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm. Tập trung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử;

+ Đảm bảo  nhà vệ sinh các lớp luôn sạch sẽ, an toàn, có đủ nước sạch cho trẻ dùng;

+ Duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống thông qua tổ chức các hoạt động cho cháu đến thăm nhà  tưởng niệm, tổ chức các trò chơi dân gian, hát hò vè, đồng dao, ca dao,…

           + Thường xuyên tổ chức CB,GV và nhân viên học tập tấm gương của Bác thông qua mẫu chuyện, câu chuyện nói về Bác được lồng ghép vào kỳ họp hội đồng nhà trường, các buổi sinh hoạt đoàn thể,...;

 + Nâng cao chất lượng chăm sóc giảng dạy, tạo lòng tin các bậc phụ huynh đảm bảo không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

b. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

* Tổ đã đưa ra một số biện pháp để các giáo viên trong tổ thực hiện:

- Đăng kí tiết dạy tốt mỗi giáo viên 1 hoạt động/tháng.

           - Không đánh đập quát mắn cháu

           - Đối xử công bằng với tất cả các cháu

           - Lên tiết phải luôn có đầy đủ đồ dùng cho cô và trẻ trong các hoạt động.

- Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho các chủ đề.

- Luôn soạn kế hoạch kịp thời, có chất lượng

- Mỗi chủ đề làm 2-3 ngân hàng hoạt động, giáo án điện tử.

- Sau mỗi ngày học phải cho các cháu nêu gương.

            - Mỗi CBGVNV đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, gắn với thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Cuối tháng các GVNV tự đánh giá kết quả thực hiện và có kế hoạch tiếp tục thực hiện.

- Đưa hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ‘Trường học văn hóa” trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường, tập trung vào các nội dung:

+ Xây dựng  môi trường lớp với cảnh quang sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”;

+ Tăng cường các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ bằng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục và tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi hàng tháng

+ Tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ. Tập trung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử;

+ Đảm bảo  nhà vệ sinh các lớp luôn sạch sẽ, an toàn, có đủ nước sạch cho trẻ dùng;

+ Duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống của địa phương lồng ghép vào các hoạt động giáo dục của nội dung giáo dục từng chủ đề, tổ chức các hoạt động cho cháu đến thăm nhà  tưởng niệm, khu di tích lịch sử của địa phương (đình Tân Hưng, đình Phú Đa), tổ chức các trò chơi dân gian, hát hò vè, đồng dao, ca dao trong tổ chức các hoạt động và mọi lúc mọi nơi.

+ Tổ chức ngày hội, ngày lễ theo quy định: ngày hội đến trường, vui hội trung thu, ngày hội của bà và mẹ, ngày hội em yêu chú bộ đội, ngày hội về thủ đô viếng Bác, ngày hội ra trường của bé,...bằng chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian,...

. 2. Phát triển mạng lưới lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

- Chỉ tiêu

+ Số lớp: 2

+ Duy trì sĩ số học sinh từ đầu năm đến cuối năm đạt 100%;

- Biện pháp

+ Phối hợp với phụ huynh để đưa trẻ  đến trường học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới và được ăn tại trường

+ Duy trì, ổn định và tăng tỷ lệ trẻ đến trường ở độ tuổi

+ Đầu tư nâng cao chất lượng chăm sóc giảng dạy, tạo lòng tin các bậc phụ huynh đảm bảo không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng

3. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

           100% GV luôn có ý thức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Trường và 100% lớp đảm bảo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại các lớp mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ;     100% GV trong tổ thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;

100% giáo viên và nhân viên được tập huấn kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, tăng cường công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, phối hợp các ban ngành đoàn thể của địa phương.

Tổ chức kiểm tra trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại lớp mầm non.

b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ

Đảm bảo cho trẻ ăn đủ số lượng đảm bảo chất lượng.

100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày;

100% các lớp được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng.

 - Đảm bảo việc vận chuyển thức ăn cho điểm lớp Gò Sắn;

- Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe cho các cháu theo định kỳ 2 lần/năm: tháng 9/2016 và tháng 3/2017;

- Thực hiện nghiêm túc việc cân đo theo dõi biểu đồ cho các cháu; thông tin kịp thời về tình hình sức khỏe của các cháu đến các bậc phụ huynh trên bảng thông tin của các lớp; phát hiện trẻ suy dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp và phối hợp cùng với phụ huynh trong công tác chăm sóc trẻ.

- Chú ý chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi: phối hợp với phụ huynh mang thêm sữa đến trường cho trẻ uống, chăm sóc trẻ khi ăn, ngủ,...;

- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học nhằm thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở bảng thông tin của nhà trường, của lớp và trong các họp phụ huynh học sinh, đưa bài phát lên đài truyền thanh của xã,….

 - Giữ gìn vệ sinh môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ;

- Tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa tay dưới vòi nước; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non,  hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ;

- Thực hiện xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe với tăng cường các hoạt động phát triển thể lực nhằm phát triển toàn diện cho trẻ;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ; phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, béo phì;

c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

-100% lớp thực hiện  nghiêm chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  đều tổ chức học 2 buổi/ngày.

-  Đầu tư trang thiết bị và đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục tối thiểu phục vụ  thực hiện chương trình GDMN, đặc biệt chú trọng trang bị các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ; xây dựng môi trường giáo dục phát triển thể chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thế chất cho trẻ;

-  Cải tạo xây dựng môi trường học tập đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động tìm hiểu thích khám phá của trẻ: Thường xuyên tôn tạo môi trường khám phá các con vật, vườn rau, vườn hoa nhằm kích thích sự khám phá của trẻ. Mỗi lớp đều xây  dựng  môi trường tổ chức hoạt động trải nghiệm khám phá theo chương trình GDMN; xây dựng góc phát triển thể chất có từ 10-12 loại đồ dùng phát triển thể chất được làm từ các nguyên vật liệu khác nhau sẵn có và được bố trí sắp xếp dưới dạng mở để trẻ dễ dàng sử dụng; tạo góc thiên nhiên phong phú nhiều loại cây, hoa “xanh – sạch – đẹp”.

Bồi dưỡng thực hiện chương trình cho đội ngũ giáo viên thông qua các tiết đăng ký dạy tôt để giáo viên thay nhau dự góp ý kiến nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức chuyên đề, dạy mẫu, hội thi giáo viên giỏi cấp trường, ....

Thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tích cực, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động, giao tiếp – tương tác tích cực với mọi người xung quanh; tổ chức giao lưu với bạn bè giữa các khối lớp, với cô giáo, NV, giao lưu phụ huynh học sinh “người thật việc thật” trong trường thông qua hoạt động ngoài trời, hoạt động học - chơi theo ý thích vào buổi chiều, các ngày lễ hội… cho trẻ tiếp xúc với đồ vật, với môi trường xung quanh theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi;

 Vận dụng kiến thức học trong bồi dưỡng thường xuyên, coi trọng đổi mới các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”.

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống;  giáo dục phát triển hành vi, thói quen tốt cho trẻ  bằng các bài học, bài thực hành cụ thể  thông qua các hoạt động sinh hoạt cho trẻ được trải nghiệm  nhằm đạt hiệu quả cao; tổ chức tuyên truyền và phối hợp phụ huynh tham gia vào các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ;

Tập trung xây dựng môi trường giáo dục để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”: Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi hàng tháng, sắp xếp và vệ sinh góc hoạt động theo hướng mở, học liệu đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích trẻ sử dụng theo nhiều cách khác nhau; Tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương cho trẻ hoạt động. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết trong và ngoài lớp học.

- Tiếp tục rà soát đồ dùng, thiết bị phục vụ cho chuyên đề để mua sắm hoặc tự làm bổ sung;

- Tăng cường lượng vận động cho trẻ; tăng cường hệ thống bài tập vận động giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo, khỏe mạnh, tăng cường cho trẻ vận động trong hoạt động đón trẻ, hoạt động chiều, hoạt động trả trẻ,… 

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Thực hiện rà soát, phân loại đồ dùng sử dụng có hiệu quả các đồ dùng, đồ chơi hiện có.  Thực hiện tốt việc bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị của lớp.

Tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo từ các nguồn nguyên vật liệu thiên nhiên, phế phẩm tại địa phương để bổ sung thêm nhiều chủng loại, phong phú về  đồ chơi, học cụ phục vụ dạy học và vui chơi cho trẻ. Hàng tháng tổ chức cho giáo viên các tổ chuyên môn thi làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu phế phẩm;

6. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các báo cáo viên, tổ chức cho CBGV tự học và hướng dẫn cho CBGV học, tổ chức đánh giá theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN .Giáo viên 100% nắm vững chương chăm sóc giáo dục trẻ. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tổ sinh hoạt chuyên môn tổ, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho GV. Nâng cao năng lực GVMN ứng dụng CNTT chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của GVMN đối với trẻ:

- Mỗi cán bộ, giáo viên  tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức;

- Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên học tập nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

7.      Nâng cao chất lượng đội ngủ giáo viên

- Chỉ tiêu

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

+ 100% giáo viên biết vận dụng có hiệu quả kiến thức của nội dung bồi dưỡng thường xuyên  giai đoạn 2016 – 2017để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và chăm sóc giáo dục các cháu;

+ 100% GV biết ứng dụng CNTT trong dạy học.

-         Biện pháp

+ Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo đến cán bộ, giáo viên;

+ Mỗi cán bộ, giáo viên  tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức;

+ Các giáo viên, nhân viên cấp dưỡng nâng cao tinh thần tự học để nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Thực hiện nghiêm túc các qui định về Hồ sơ, sổ sách của tổ và giáo viên theo hướng dẫn tại công văn số 975/SGDĐT-GDMN ngày 31/7/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quản lý và lưu trữ hồ sơ đầy đủ nhưng đảm bảo tinh gọn và khoa học;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc học bồi dưỡng thường xuyên;

+ Thực hiện chế độ sinh hoạt chuyên môn một tháng 2 lần đối với tổ chuyên môn một cách có chất lượng: tổ trưởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt phong phú, có đầu tư để triển khai và hướng dẫn giáo viên thảo luận,…

+ Phân công đôi bạn giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn .

+ Thực hiện đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Thực hiện công tác kiểm tra, dự giờ các hoạt động chăm sóc giáo dục nhằm bồi dưỡng đội ngũ.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Thực hiên góc tuyên truyền tại lớp đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ. Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các  lớp

Tham gia hội thi cấp trường: Hội khỏe măng non, hội thi Bé khỏe – bé ngoan, hội thi giáo viên dậy giỏi. Các hội thi đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN.

 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN thông qua các hình thức: Tham gia nghe phổ biến Ngày pháp luật, sinh hoạt tổ, sinh hoạt công đoàn, tủ sách pháp luật,…

Xây dựng kế hoạch theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức: góc tuyên truyền của lớp, bảng tin của nhà trường, họp PHHS,…;

Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập ở tất cả các loại hình trường mầm non. Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, đội ngũ và cộng đồng về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khó khăn về các lĩnh vực phát triển.

Phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ đồng thời tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN. 

Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật đến  giáo viên, nhân viên thông qua tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng.

Nâng cao chất lượng các góc tuyên truyền tại lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ. Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các  lớp và đưa vào tiêu chí thi đua hàng tháng.

Phần III: Các chỉ tiêu thi đua cụ thể

1.Về chính trị tư tưởng

            - 100% GV-NV chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách , pháp luật của Đảng và Nhà nước ban hành, đảm bảo 100% không có cá nhân  vi phạm kỷ luật  từ cảnh cáo trở lên.

- 100% GV-NV tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cuộc vận động.

- 100% GV thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục–Đào tạo ban hành “Qui định về đạo đức nhà giáo”.

- 100% GV thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” với thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm qui chế nuôi dạy trẻ.

- 100% GV-NV xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, không vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình, vi phạm ATGT.

2. Về công tác chăm sóc giáo dục

-100% các cháu được cân đo theo dõi biểu đồ phát triển cân nặng và chiều cao, khám sức khoẻ đúng định kỳ, đảm bảo an toàn tính mạng, tâm lý và không có bệnh dịch xảy ra trong nhà trường. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi 7%, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ít nhất 70% so với đầu năm học;

- Đảm bảo 100% giáo viên thực hiện đủ chương trình, 100% các hoạt động của trẻ đều có đồ dùng dạy học và đồ chơi phù hợp với yêu cầu nội dung.

- 100% cháu đều được tham gia đầy đủ các hoạt động trong 1 ngày.

- 100% giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ.

3. Về danh hiệu thi đua

- 75 % giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: xuất sắc: 50%;  khá: 50%;

- Thực hiện phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”: giáo viên: đạt tốt: 100% ;

- Tập thể tổ MG 4 tuổi  đạt “Tập thể lao động tiên tiến”;

           - 100% GV – NV đạt lao động tiên tiến;

           - Trẻ hoàn thành chương trình mầm non trẻ 4-5 tuổi

           - Suy dinh dưỡng

            Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Tổ MG 4 tuổi. Toàn bộ giáo viên, nhân viên của tổ ra sức phấn đấu để thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 đã đề ra./.

                       

 

Nơi nhận:                                                                             TỔ TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- Đảng ủy, UBND xã;

- HT, P.HT, CĐCS, Tổ trưởng, GV (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ hội nghị CBCC.

     Phạm Thục Uyên

 

 

 

 

 

 

 

           

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
    ( Kèm theo Kế hoạch số    /KH-MNNHg ngày    /10/2016)

Tháng 9/2016

-  Tổ chức “Ngày hội  đến trường của Bé”, lễ hội trung thu;

- Báo cáo tình hình đầu năm học 2016-2017;

- Tổ chức cân đo, theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe lần 1;

-Tổ chức họp PHHS đầu năm;

- Báo cáo số liệu đầu năm, báo cáo Emis;

Tháng 10/2015

-  Tổ chức Hội nghị CBCCVC cấp trường;

- Tổ chức chuyên đề phát triển thẩm mỹ;

- Chuẩn bị đón đoàn Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMNTNT năm 2016 của Sở.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch PCGDMNTENT năm 2017;

Tháng 11/2016

- Tổ chức Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

-Tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Tổ chức ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”.

- Tham gia bồi dưỡng Lĩnh vực PTVĐ do PGD tổ chức .

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Tháng 12/2016
- Báo cáo số liệu GDMN học kỳ I, báo cáo Emis;

- Tổ chức chuyên đề .............;

- Tổ chức ngày hội “Cháu yêu chú bộ đội”;

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 2.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cho đội ngũ CBQL.

- Dự bồi dưỡng chuyên đề LQCC do PGD tổ chức

- Báo cáo số liệu GDMN học kỳ I.

- Tham gia Hội thi cán bộ quản lý trường mầm non dành cho các phó hiệu trưởng cấp thị xã.

Tháng 01/2017
- Sơ kết học kỳ 1;

- Báo sơ kết học kỳ I;

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ HKI;

- Tổ chức họp PHHS lần 2;

- Kiểm kê tài sản;

Điều tra trẻ trong độ tuổi;

- Dự chuyên đề LQVT do PGD tổ chức

Tháng 02/2017

- Tổ chức ngày hội “Múa hát mừng xuân”;

- Tổ chức diễn văn nghệ “Mừng Đảng,  mừng xuân”;

- Tổ chức chuyên đề ……………

- Tổ chức “Hội khỏe măng non” dành cho các cháu 5 tuổi cấp trường.

Tháng 3/2016

- Tổ chức ngày hội của bà và mẹ;

- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ lần 3;

- Tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ;

- Tổ chức các hội thi của Bé “Bé khỏe - Bé ngoan”,  “Hội khỏe măng non”;

- Tham gia hội thi vẽ tranh cho trẻ mẫu giáo cấp thị xã.

- Tham gia  “Hội khỏe măng non” dành cho các cháu 5 tuổi cấp thị xã.

Tháng 4/2017

- Tổ chức chuyên đề …………..;

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2016;

- Báo cáo số liệu thống kê, báo cáo Emis.

Tháng 5/2016

- Các xã tự kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập 5 tuổi năm 2017. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp  thị xã  kiểm tra công nhận

-Viết báo cáo tổng kết năm học;

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của các giáo viên;

- Xét thi đua cuối năm;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ HKII (25/5);

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp;

- Đánh giá cán bộ công chức, viên chức

- Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó;

- Tổ chức ngày hội  “Về thủ đô viếng Bác”;

- Tổ chức tổng kết năm học, “Ngày hội ra trường của bé”;

- Hoàn thành hồ sơ thi đua;

- Chuẩn bị hồ sơ thị xã  kiểm tra công nhận phổ cập 5 tuổi;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2017;

- Họp ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm.

Tháng 6, 7, 8/2017

- Tổ chức hoạt động hè.
- Điều tra trẻ trong độ tuổi.

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng hè.

- Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới.

- Sữa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments