Năm 2016 - 2017

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Bích Trâm

1993

Bí thư

 

2

Phạm Lê Thoa

1992

Phó bí thư

 

3

Ngô Thị Bích Chi

1988

Ủy viên

 

4

Nguyễn Thị Thu Thanh

1989

Đoàn viên

 

5

Đặng Thị Ngọc Yến

1988

Đoàn viên

 

6

Nguyễn Thị Hồng Diễm

1988

Đoàn viên

 

7

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

1991

Đoàn viên

 

8

Đặng Thị Kim Thảo

1987

Đoàn viên