Lớp 4 tuổi A 2015

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO - LỚP 4 TUỔI A

Lần 3: …3/2015

STT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Kết quả

Cân nặng

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả
khám sức khỏe

Phân loại
 sức khỏe

Cân
(kg)

Đo
(cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng

CN>
tuổi

CNđi
ngang

CNđi
xuống

CC
đi lên

Bình
thường

CC>
tuổi

TC
độ 1

TC
độ 2

1

Trịnh Tuấn Anh

02/05/2010

20,5

108

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

2

Nguyễn Tấn Bình

02/08/2010

18,5

102

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

3

Lê Nguyễn Phương Đông

10/02/2010

18.5

105

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

4

Trần Ánh Hằng

09/04/2010

16,5

106

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

5

Võ Tấn Hùng

06/10/2010

24,5

107

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

6

Trần Nhật Anh Huy

19/02/2010

15,8

105

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

7

Trần Ngọc Hưng

03/01/2010

16,5

105

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

8

Nguyễn Thị Thu Hương

25/06/2010

14,8

100

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

Sâu răng

B

9

TRần Nhật Khiêm

01/01/2010

18,2

110

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

10

Võ Nguyễn Khoa

04/01/2010

18

105

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

11

Nguyễn Thị Kiều Linh

18/02/2010

15.2

104

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

12

Đỗ Hoàng Long

22/05/2010

15.8

103

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

13

Biện Thanh Trà My

23/02/2010

16

105

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

14

Trần Diễm My

12/05/2010

13

98

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Sâu răng

B

15

Võ Trọng Nghiã

02/01/2010

20,2

117

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

16

Nguyễn Thanh Nhàn

28/01/2010

15,2

104

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

17

Trương Đinh Thiện Nhân

03/07/2010

15

101

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

18

Trịnh Lâm Tuyết Nhi

29/05/2010

15,8

101

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

19

Nguyễn Thanh Phong

31/05/2010

16

102

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

20

Nguyễn Hồng Phúc

01/08/2010

16,2

101

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

21

Phan Anh Quân

06/01/2010

18,2

108

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

22

Phạm Nguyễn Ngọc Thái

04/02/2010

15

102

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

23

Lê Kiều Bảo Thanh

09/01/2010

16,5

107

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

24

Lê Hoàng Công Thịnh

20/01/2010

17

103

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

Bình thường

A

25

Trần Nguyễn Minh Thư

02/08/2010

22,5

107

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

26

Châu Đoàn Kiều Trâm

08/03/2010

15,5

102

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Bình thường

A

27

Phùng Đoan Trinh

02/06/2010

16

102

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

28

Nguyễn Nhật Thuỷ Tùng

23/08/2010

14

98

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

Bình thường

A

29

Võ Hoàng Diễm Uyên

20/12/2010

18,5

100

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

30

Nguyễn Hoàng Phi Yến

07/09/2010

16

103

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sâu răng

B

31

Nguyễn Vũ Kiên

15/03/2010

12

102

 

 

x

 

 

 

 

    x

 

 

 

Bình thường

A

Tổng cộng

29

1

1

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Tỷ lệ

93,5%

3,2%

3,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments