Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp của quý Phụ huynh
 
Xin liên hệ:     * Email       : mgnhung.nh@khanhhoa.edu.vn
                     * Điện thoại: 058.3640634
 
Đường dây nóng:

 CHỨC VỤ
 HỌ TÊN
 SỐ ĐIỆN THOẠI
 Email
 Hiệu trưởng Phan Thị Thanh Chu
0913.464009
 pttchu.mgnhung.nh@khanhhoa.edu.vn
 Phó hiệu trưởng Ngô Như Nguyên

 nnnguyen.mgnhung.nh@khanhhoa.edu.vn
 Admin
 Nguyễn Văn Tâm0988.371842
 nvtam.c1nan.nh@khanhhoa.edu.vn