BAI TUYEN TRUYEN

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9

TUYÊN TRUYỀN “SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN NGUỒN NƯỚC SẠCH”

 

I. Như thế nào là nước sạch

Nước sạch là nước phải trong, không có màu, không mùi vị, không chứa các mầm bệnh và các chất độc hại.

* Các nguồn nước an toàn:

- Nước máy

- Nước giếng khoan

- Nước mưa

- Nước giếng đào, nước hào lọc

- Nước tự chảy (nước mạch lộ, nước suối)

     * Các nguồn nước không an toàn

     - Nước ao hồ, đầm

     - Nước giếng đất không xây thành giếng bảo vệ

     - Nước sông, nương

II. Bảo quản nguồn nước sạch

Nước là nguồn tài nguyên của quốc gia, vì vậy mỗi người dân  phải có trách nhiệm bảo vệ cà tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước. Biện pháp củ thể là:

- Không phóng uế bừa bài ra môi trường.

- Không chăn gia súc, gia cầm gần nguồn nước. Không vứt xác súc vật chết, rác thải xuống ao hồ, sông suối.

- Không tắm giặt, rửa, chế biến thức ăn gần các nguồn khai thác nước phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt.

- Đối với các nguồn cấp nước tập trung cần phân công trách nhiệm cho một nhóm chuyên trách dể vận hành, bảo quản và sử dụng công trình được lâu dài.

                         MỘT VÀI THÔNG TIN CHIA SẺ, CHÚC CÁC BÉ LUÔN KHỎE !