Học sinh‎ > ‎

Kết quả thi Bé khỏe - Bé ngoan năm học 2012 - 2013

LỚP 5 TUỔI A

STT

Họ và tên cháu

Điểm thi
 bé khỏe

Điểm thi
 bé ngoan

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

1  Võ Hoàng Chinh  8,5 10 18,5  
2  Trần Nhân Hậu  10 9,5 19,5  
3  Nguyễn Thùy Dương  10 10 20  
4  Phạm Ng Thúy Hiền  10 10 20  
5  Ng Nhật Đài Trang  9,75 9,5 19,25  
6  Nguyễn Hữu Hùng  10 8,5 18,5  
7  Ng Khoa Thành Danh  10 10 20  
8  Nguyễn Trà Vinh  10 9,75 19,75  
9  Huỳnh Ngọc Th.Tuấn  10 9,5 19,5  
10  Đỗ Ngọc Q. Hương  9,75 10 19,75  
11  Vương Minh Tấn  10 8 18  
12  Lê Thành Thưởng  10 9,5 19,5  
13  Huỳnh Khánh Việt  10 9,75 19,75  
14  Phạm Thủy Tiên  9,75 10 19,75  
15  Nguyễn Vũ Trường  8,75 7,5 16,25  
16  Nguyễn Gia Bảo  8,5 9,75 18,25  
17  Trịnh Minh Nghĩa  9,75 10 19,75  
18  Trần Ng Thùy Dương  9,25 10 19,25  
19  Võ Đặng Ng. Tuyền  9,75 9,25 19  
20  Nguyễn Lan Anh  10 10 20  
21  Lưu Ngô Bảo Hoài  9,75 9 18,75  
22  Trần Hữu Ý  9,75 8,5 18,25  
23  Trần Gia Huy  10 10 20  
24  Ng. Tấn Hiếu Thuận  9 9,5 18,5  
25  Lương Đỗ Ái Nhi  8,75 10 18,75  
26  Lê Hiếu  9,5 9,75 19,25  
27  Phan Gia Hùng  8,75 10 18,75  
28  Phan Ng. Chí Bảo  9,75 9,5 19,25  
Ĉ
BICH CHI,
00:26, 6 thg 5, 2013
Comments