sức khỏe lớp 3 tuổi


THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO- LỚP 3 TUỔI A

Lần cân: 3 (ngày 10/3/2015)


Stt


Họ và tên


Ngày
tháng
năm
sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả khám
 sức khỏe

Phân loại
 sức khỏe

Cân nặng
(Kg)

Đo
(Cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng


CN>T

CN đi

CN đi →

CN đi lên

Bình thường

CC> tuổi

TC
 độ 1

TC
 độ 2

1

Lưu Thị Trúc

 Anh

21.08.2011

13.8

95

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

2

Đỗ Nguyễn Thái

 Bảo

12.09.2011

14.5

98

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

3

Phùng Tiến

Đạt

02.10.2011

19

97

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

4

Võ Ngân

20.12.2011

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

5

Nguyễn Thanh

Hằng

15.09.2011

14

90

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Viêm họng cấp

B

6

Nguyễn Ngọc Bảo

Hân

25.06.2011

17.4

103

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

7

Trịnh Lê Trung

Hiếu

20.07.2011

14.8

97

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Viêm họng cấp

A

8

Nguyễn Nhật

Huy

05.07.2011

15

98

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

9

Võ Đức

Huy

20.12.2011

13.5

95

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Sâu răng

B

10

Lê Trần Ngọc

Huyền

23.06.2011

16.8

101

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

11

Ngô Phú

 Hưng

19.06.2011

15.5

103

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Sâu răng

B

12

Nguyễn Phạm Khánh

Hưng

18.05.2011

14.8

98

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

13

Lê Vũ

Khang

22.10.2011

12

91

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

B

14

Cao Nhật

Minh

30.07.2011

15.8

101

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

15

Huỳnh Thị Kim

Ngân

06.09.2011

15

102

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Sâu răng

B

16

Trương Nguyễn Bảo

Ngân

19.07.2011

12.8

94

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

17

Nguyễn Trương Thiện

Phúc

28.03.2011

14

102

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

18

Nguyễn Văn

Sáng

25.09.2011

13.5

98

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Bình thường

A

19

Phạm Ngọc

Tài

16.09.2011

15.5

103

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

20

Trương Lê Mỹ

 Tâm

22.11.2011

19

103

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

21

Nguyễn Minh

Thành

20.10.2011

16.5

95

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

22

Đoàn Hồng

Thuật

05.04.2011

14.5

100

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Sâu răng

B

23

Trần Anh

Thư

17.08.2011

12.8

95

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

24

Đinh Phạm Nhã

Trân

23.02.2011

14.5

102

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 Sâu răng

B

25

Nguyễn Võ Thanh

Trúc

06.03.2011

12.5

93

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Bình thường

A

26

Vũ Nhật Tường

Vy

23.08.2011

13

93

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

27

Võ Trịnh Hải

Yến

20.11.2011

13.5

91

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Bình thường

A

Tổng cộng:

27

 

 

 

 

1

26

25

 

2

 

 

 

Tỷ lệ %

100

 

 

 

 

3.7

96

92.6

 

7.4

 

 

 

 

Comments