Học sinh‎ > ‎

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2012-2013

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN TRẺ

NGÀY, THÁNG,
 NĂM SINH

NỮ

DÂN TỘC

 

HỌ VÀ TÊN BỐ

 

HỌ VÀ TÊN MẸ

 

ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH

1 Võ Hoàng  Chinh 10/01/2007   Kinh Võ Thảo Đinh Thị chi Tân Hưng-Ninh Hưng
2 Trần Nhân  Hậu 14/5/2007   Kinh Trần Ngọc Nhựt Ng Thị Kim Hoa Tân Hưng-Ninh Hưng
3 Nguyễn Thuỳ  Dương 26/8/2007 x Kinh Ng Văn Dũng Vi Thị Hiền Tân Hưng-Ninh Hưng
4 Phạm Ng. Thuý  Hiền 08/5/2007 x Kinh Phạm Công Tuận Ng Thị Thảo Phụng Cang-Ninh Hưng
5 Ng Nhật Đài  Trang 19/11/2007 x Kinh Ng Hữu Hạnh Huỳnh.T.Huyền Anh Trường Lộc-Ninh Hưng
6 Ng. Khoa Thành  Danh 24/7/2007   Kinh Ng Khoa Thí Ng Thị Thanh Lý Tân Hưng-Ninh Hưng
7 Nguyễn Trà  Vinh 17/7/2007 x Kinh Nguyễn Liền Ng Thị Thanh Hiền Trường Lộc-Ninh Hưng
8 Huỳnh Ngọc Thanh  Tuấn 22/8/2007   Kinh HuỳnhNgọc Sanh Ng Thị Phương Thuý Tân Hưng-Ninh Hưng
9 Đỗ Ngọc Quỳnh  Hương 14/02/2007 x Kinh Đỗ Thanh Hùng Triệu Thị Bích Hoa Phước Mỹ- Ninh Hưng
10 Vương Minh  Tấn 17/7/2007   Kinh   Vương Thị Kim Hằng Phụng Cang-Ninh Hưng
11 Lê Thành  Thưởng 02/3/2007   Kinh Lê Văn Đức Ng Thị Nga Trường Lộc-Ninh Hưng
12 Huỳnh Khánh  Việt 27/3/2007   Kinh HuỳnhPhúKhánh Ng Thị Thu Hương Gò Sắn - Ninh Hưng
13 Phạm Thuỷ  Tiên 02/3/2007 x Kinh   Phạm.T.Thanh Truyền Phụng Cang-Ninh Hưng
14 Nguyễn Vũ  Trường 18/11/2007   Kinh Ng Vũ Tân Phạm Thị Phương Tân Hưng-Ninh Hưng
15 Nguyễn Gia  Bảo 03/7/2007   Kinh Ng Xuân Hoài Trần.T.Thanh Lan Tân Hưng-Ninh Hưng
16 Trịnh Minh  Nghĩa 04/11/2007   Kinh Trịnh Ngọc Đức Nguyễn Thị Nhi Tân Hưng-Ninh Hưng
17 Trần Ng Thuỳ Dương 28/03/2007 x Kinh Trần Đăng Khâm Ng Thị Xuân Hiền Trường Lộc-Ninh Hưng
18 Võ Đặng Ngọc  Tuyền 18/04/2007 x Kinh Võ Văn Tịnh Đặng.T.Lệ Qua Phụng Cang-Ninh Hưng
19 Nguyễn Lan Anh 05/12/2007 x Kinh Ng Văn Lực Nguyễn Thị Hoà Tân Hưng-Ninh Hưng
20 Lưu Ngô Bảo  Hoài 18/06/2007 x Kinh Lưu Quang Toàn Ngô Thị Loan Trường Lộc-Ninh Hưng
21 Trần Hữu  07/03/2007   Kinh Trần Hữu Sơn Võ Thị Mộng Thu Tân Hưng-Ninh Hưng
22 Trần Gia Huy 23/01/2007   Kinh TrầnThanhQuang Trần Thị Hồng Gò Sắn - Ninh Hưng
23 Ng Tấn Hiếu  Thuận 03/11/2007 x Kinh Ng Tấn Huy Trịnh Thị Loan Trường Lộc-Ninh Hưng
24 Lương Đỗ Ái  Nhi 25/07/2007 x Kinh LươngQuangVinh Đỗ Thị Ái Phương Phụng Cang-Ninh Hưng
25 Hiếu 06/06/2007   Kinh Lê Lánh Phạm Thị Thu Trường Lộc-Ninh Hưng
26 Phan Gia  Hùng 23/06/2007   Kinh Phan Chí Tâm Phạm Thị Ngọc Lam Phú Đa - Ninh Hưng
27 Phan Nguyễn Chí  Bảo 26/06/2007   Kinh Phan Tấn Bửu Nguyễn Thị Phấn Tân Hưng-Ninh Hưng
28 Nguyễn Quốc  Tuấn 24/09/2007   Kinh Nguyễn Phới N.Thị Oang Ga Tân Hưng.Ninh Hưng
29 Ng.Hồng Diễm  Chi 07/01/2007 x Kinh Nguyễn Tấn Duy Phan.T.HồngLoan Tân Hưng- Ninh Hưng
30 Ng. T.Hoàng  Ngân 13/10/2007 x Kinh Ng.Khắc Vũ Lê T.Ngọc Trúc Gò sắn- Ninh Hưng
31 Trương Bảo Nhanh 20/10/2007   Kinh Trương.B.Tiến  Nguyễn Thị Thiết Phụng Cang-Ninh Hưng
32 Trần Nguyễn Quốc  Duy 20/11/2007   Kinh Trần Thiện Chí N.T.Thanh Thúy Gò sắn- Ninh Hưng
33 Đoàn Hồng  Thưởng 11/02/2007   Kinh Đoàn Hồng Thức  Phan Thị Thoa Phước Mỹ- Ninh Hưng
34 Trần Hương Thảo 18/05/2007 x Kinh Trần Minh Dương Lê.T Xuân Hương Tân Hưng-Ninh Hưng
35 Phan Vũ Thanh  Hiền 18/07/2007 x Kinh Phan Vũ Duy Võ Thị Thanh Hiếu Tân Hưng-Ninh Hưng
36 Hồ Sỹ  Thịnh 24/07/2007   Kinh Hồ Sỹ Thái Nguyễn Thị Sánh Trường Lộc- Ninh Hưng
37   Nhật Thùy  Duyên 27/07/2007 x Kinh Võ Nhật Thọ Lương T.Thanh Huệ Tân Hưng-Ninh Hưng
38 Huỳnh Thị Thanh  Trúc 12/05/2007 x Kinh Huỳnh T. Tuấn  Nguyễn Thị Xiêm Trường Lộc- Ninh Hưng
39 Nguyễn Gia  Phát 22/11/2007   Kinh Nguyễn V. Liêm Đỗ Thị Mỹ Hoa Phụng Cang- Ninh Hưng
40 Ng.Trương Thành  Phước 13/11/2007   Kinh Nguyễn Thành Đạt Trương.T Như Loan Trường Lộc- Ninh Hưng
41 Võ Đỗ Khánh  Ly 23/12/2007 x Kinh Võ Ngọc Mẫn Đỗ Thị Khánh Bằng Phụng Cang- Ninh  Hưng
42 Trần Ngọc Linda 26/04/2007 x Kinh Trần Har Lan Tài Lưu Thị Thu Mai Tân Hưng - Ninh Hưng
43 Nguyễn Thị Kim Thu 09/06/2007 x Kinh Nguyễn Văn Tâm Trần Thị Kiều Phước Mỹ- Ninh Hưng
44 Ngô Ngọc Trà  Vy 15/05/2007 x Kinh Ngô Trường Thiên Phạm.T.Cẩm Nhung Tân Hưng-Ninh Hưng
45 Nguyễn Phúc  Nguyên 26/03/2007 x Kinh Nguyễn Duy Hoài Nguyễn Thị Thanh Tân Hưng-Ninh Hưng
46 Đinh Hồng Yến  Linh 24/11/2007 x Kinh Đinh BÌnh Ly Trương Thị Liên Tân Hưng-Ninh Hưng
47 Cao Chấn  Phong 14/11/2007 x Kinh Cao Tiên Thạch Thị Trúc Vân Trường Lộc - Ninh Hưng
48 Đinh Xuân  Huy 20/06/2007   Kinh Đinh Xuân Sơn Phạm Thị Dung Tân Hưng-Ninh Hưng
49 Nguyễn Văn  Thịnh 07/10/2007   Kinh Nguyễn Văn Tý Nguyễn Thị Luyến Tân Hưng-Ninh Hưng
50 Vi Hoài  Linh 07/03/2007 x Kinh Vi Văn Nhật Cầm Thị Sơn Tân Hưng-Ninh Hưng
51 Phạm Bùi Tường  Vy 08/10/2007 x Kinh Phạm Cường Quốc  Bùi Thị Thùy Liên Trường Lộc- Ninh Hưng
52 Phạm Thị Kim  Thanh 20/12/2007 x Kinh Phạm Văn Hoàng Dương Thị Lan Trường Lộc- Ninh Hưng
53 Nguyễn Thanh  Bình 20/09/2007 x Kinh Ng. Đình Lâm Vũ Nguyễn Thị Thanh Thúy Tân Hưng-Ninh Hưng
54 Ngô Ngọc Mỹ  Linh 22/04/2007 x Kinh Ngô Trọng Phước Nguyễn Thị Xuân Thi Phụng Cang-Ninh Hưng
55 Nguyễn Hà Lan  Anh 30/03/2007 x Kinh Nguyễn Thành Đạt Hà Thị Mỹ Phúc Tân Hưng-Ninh Hưng
56 Nguyễn Thị Diệu  Hiền 06/12/2007 x Kinh Nguyễn Ngọc Trí Nguyễn Thị Thu Trang Tân Hưng-Ninh Hưng
57 Lê Nguyễn Bảo Nguyên 24/092007 x Kinh Lê Đăng Khoa Nguyễn Thị ngọc Thảo Trường Lộc- Ninh Hưng
58 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 02/08/2007 x Kinh Nguyễn Tiến Phước Nguyễn T. Phương Linh Tân Hưng-Ninh Hưng
59 Vũ Thị Ngọc  Hân 14/08/2007 x Kinh Vũ Thùy Dương Cao Cung Lập Phụng Cang-Ninh Hưng
60 Đinh Huỳnh Bảo  Ngân 26/08/2007 x Kinh Đinh Công Danh Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Tân Hưng-Ninh Hưng
61 Lê Ng. Tường  Nguyên 01/07/2007 x Kinh Lê Văn Tân Nguyễn Thị Hạt Tân Hưng-Ninh Hưng
62 Lưu Thị Như  Bình 08/09/2007 x Kinh Lưu Minh Trung Ngô Thị Ánh Tuyết Tân Hưng-Ninh Hưng
63 Đặng Thị Thanh  Hiền 28/01/2007 x Kinh   Đặng Thị Hồng Tân Hưng-Ninh Hưng
64 Võ Nguyễn Tấn Việt 07/03/2007   Kinh Võ Tấn Bảo Nguyễn T. Anh Phương Phụng Cang-Ninh Hưng
65 Lê Thành  Xuân 13/12/2007   Kinh Lê Văn Sinh Võ Thị Kim Sa Trường Lộc-Ninh Hưng
66 Phạm Ngọc  Tiến 02/11/2007   Kinh Phạm Huyền Linh Nguyễn T. Khánh Ly Trường Lộc-Ninh Hưng
67 Võ Trương Quang  Minh 06/07/2007   Kinh Võ Hữu Hòa Trương T.Hồng Trang Phụng Cang-Ninh Hưng
68 Hoàng Nhật  Huy 15/04/2007   Kinh Hoàng Ng.Anh Thái Nguyễn T.Thanh Trúc Phụng Cang-Ninh Hưng
69 Nguyễn Võ Minh Tân 16/04/2007   Kinh Nguyễn Văn Hoàng Võ Thị Lý Phụng Cang-Ninh Hưng
70 Nguyễn Văn  Trung 04/06/2007   Kinh Nguyễn Văn Toàn Bùi Thi Thanh Nga Tân Hưng-Ninh Hưng
71 Nguyễn Tấn  Duy 07/08/2007   Kinh Nguyễn Tấn Dũng Lưu thị Ly Tân Hưng-Ninh Hưng
72 Nguyễn Bảo  An 13/06/2007   Kinh Nguyễn Tấn Thái Nguyễn Thị Bích Chi Tân Hưng-Ninh Hưng
73 Đỗ Hoàng  Phúc 29/08/2007   Kinh Đỗ Tự Huỳnh T.Thanh Huyền Tân Hưng-Ninh Hưng
74 Võ Nhật  Huy 29/08/2007   Kinh Võ Văn Tạo Võ Thị Bích Loan Phú Đa-Ninh Hưng
75 Võ Huy  Hùng 24/07/2007   Kinh Võ Văn Thưởng Nguyễn T.Ngọc Lượng Phụng Cang-Ninh Hưng
76 Võ Văn  Thuận 03/04/2007   Kinh Võ Văn Thảo Phạm Thị Thu Hồng Phụng Cang-Ninh Hưng
77 Võ Lê Hồng  Ánh 12/07/2007 x Kinh Võ Văn Thành Lê Thị Thu Hồng Gò Sắn - Ninh Hưng
78 Lưu Thị Thanh  Âu 27/05/2007 x Kinh Lưu Đức Thơ Trần Thị Minh Châu Gò Sắn - Ninh Hưng
79 Nguyễn L. Huy  Bảo 05/03/2007   Kinh Nguyễn Khắc Vinh Lương Thị Kim Vàng Gò Sắn - Ninh Hưng
80 Võ Thùy Thúy Dương 26/08/2007 x Kinh Võ Văn Hiền Nguyễn Thị Kim Duyên Gò Sắn - Ninh Hưng
81 Ngô Quỳnh Tố  Như 04/08/2007 x Kinh Ngô Q. Đình Huy Lưu Thị Kim Lên Gò Sắn - Ninh Hưng
82 Phạm Thị Hà  My 17/03/2007 x Kinh Phạm Văn Quanh Lê Thị Thanh Hoa Gò Sắn - Ninh Hưng
83 Trần Quốc  Thắng 08/03/2007   Kinh Trần Văn Thành Nguyễn Thị Kim Liên Gò Sắn - Ninh Hưng
84 Trần Ngọc  Tú 21/01/2007   Kinh Trần Ngọc Tuấn Nguyễn Thị Tuyết Gò Sắn - Ninh Hưng
85 Lê Minh  Sang 28/4/2007   Kinh Lê Văn Sâm Trịnh Thị Trâm Trường Lộc-Ninh Hưng
86 Nguyễn Bích  Vy 16/11/2007 x Kinh Nguyễn Chí Phương Lương Thị Thu Lý Gò Sắn - Ninh Hưng
87 Châu Hoàng  Vương 20/01/2007   Kinh Châu Văn An Võ Thị Liên Gò Sắn - Ninh Hưng
88 Lê Hùng  Dũng 26/05/2007   Kinh  Lê Văn Cương Đoàn Thị M Tâm Phước Mỹ - Ninh Hưng
89 Dương Quốc Vương 26/01/2007   Kinh  Dương Văn Tân Mai Thị Lăm Phước Mỹ - Ninh Hưng
90 Nguyễn Thị Thúy Phương 27/06/2007 x Kinh    Nguyễn Thị Dung Phước Mỹ - Ninh Hưng
91 Nguyễn Thị Xuân  Nhi 10/07/2007 x Kinh  Nguyễn Văn Sang Nguyễn Thị T Thủy Phước Mỹ - Ninh Hưng
92 Võ Thị Minh Hòa 06/10/2007 x Kinh  Võ Thanh Bình Trương Thị Lẹ Phước Mỹ - Ninh Hưng
93 Nguyễn Hữu  Hùng 16/10/2007   Kinh Ng Hữu Phước Phạm. T. Huyền Trang Thanh Mỹ- Ninh Quang
94 Lê Minh  Tiến 01/08/2007   Kinh Lê Minh Châu Nguyễn Thị Yên Phú hòa- Ninh Quang
95 Nguyễn Nhật  Thao 06/08/2007   Kinh Ng. V. Trường  Phạm.T.D.Thắm Mỹ Thuận- Ninh Hà
96 Nguyễn Trương Ngọc Hiền 28/10/2007   Kinh Nguyễn Ngọc Huy Trương Thị Hạnh Phú hòa- Ninh Quang
97 Lê Thuỳ  Linh 20/10/2008 x Kinh Lê Văn Hoà Phạm Thị Lý Trường lộc - Ninh Hưng
98 Lê Văn  Tâm 03/10/2008   Kinh Lê Văn Trọng Nguyễn Thị Kim Truyện Tân Hưng - Ninh Hưng
99 Nguyễn Kim Ngân 26/10/2008 x Kinh Nguyễn Minh Tâm   Gò Sắn - Ninh Hưng
100 Lê Thị Khánh  Quyên 23/10/2008 x Kinh Lê Văn Quốc Trần Thị Thu Hằng Tân Hưng - Ninh Hưng
101 Lê Đức  Hậu 09/11/2008   Kinh Lê Hồng Đức Nguyễn Thị Nhị Tân Hưng - Ninh Hưng
102 Tô Kiều Diệu Ái 08/11/2008 x Kinh Tô Văn A Kiều Thuỵ Ngọc Trâm Phước Mỹ - Ninh Hưng
103 Nguyễn Nguyên  Thanh 29/11/2008   Kinh Nguyễn Ng Thạch Võ Thị Kim Chiến Tân Hưng  - Ninh Hưng
104 Võ Phú  Trọng 02/11/2008   Kinh Võ Đình Phương Trương Thị Hồng thuỷ Phú Đa - Ninh Hưng
105 Trần Văn  Thắng 15/11/2008   Kinh Trần Văn Thông Huỳnh Thị Tuyết Linh Sò Sắn - Ninh Hưng
106 Nguyễn Minh  Tâm 12/12/2008   Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Thị Phương Yến Tân Hưng- Ninh Hưng
107 Nguyễn Ngọc Kim  Anh 27/12/2008 x Kinh Nguyễn Khắc Sinh Nguyễn Thị Lan Phương Tân Hưng - Ninh Hưng
108 Lê Quốc  Bảo 17/01/2008   Kinh Lê Lai Vị Trịnh Thị Liên  Gò Sắn - Ninh Hưng
109 Nguyễn Thanh  Tuấn 19/01/2008   Kinh Nguyễn Tấn Lộc Võ Thị Phượng Tân Hưng - Ninh Hưng
110 Nguyễn Gia  Khiêm 14/01/2008   Kinh Nguyễn Công Văn Võ Thị Cúc Trường lộc - Ninh Hưng
111 Võ Nhật  Thảo 22/11/2008 x Kinh Võ Văn Sơn Lê Thị Kim Lan Trường Lộc - Ninh Hưng
112 Biện Thanh Quỳnh Như 10/02/2008 x Kinh Biện Thanh Lộc Trần Thị Linh Tân Hưng - Ninh Hưng
113 Lê Hà Thuý  Nhi 11/02/2008 x Kinh Lê Chung Lưu Thị Kim Cúc Tân Hưng - Ninh Hưng
114 Lê Phú  Hậu 10/02/2008   Kinh Lê Phú Thành Phạm Thị Mộng Trung Phú Đa - Ninh Hưng
115 Võ Lê Đăng Hoàng 26/02/2008   Kinh   Võ Thị Thảo Tân Hưng - Ninh Hưng
116 Võ Lê Đăng Huy 26/02/2008   Kinh   Võ Thị Thảo Tân Hưng - Ninh Hưng
117 Trương Tiểu Yến 19/02/2008 x Kinh Trương Bảo Quốc Trần Thị Ngọc Thuý Tân Hưng - Ninh Hưng
118 Lưu Nguyễn Quốc  Việt 01/03/2008   Kinh Lưu Văn Sang Nguyễn Thu Huyền Tân Hưng - Ninh Hưng
119 Lê Thiên  Lý 03/08/2008 x Kinh Lê Tùng Lâm Nguyễn Thị Xuân Hoà Trường Lộc - Ninh Hưng
120 Võ Đặng Phương  Nhi 13/04/2008 x Kinh Võ Quốc Toàn Đặng Thị Diệu Ái Tân Hưng - Ninh Hưng
121 Đinh Đức  Đại 30/05/2008   Kinh Đinh Văn Lộc Nguyễn Thị Minh Thư Tân Hưng - Ninh Hưng
122 Nguyễn Lương  Giang 28/05/2008   Kinh Nguyễn Sang Lương Thị Hồng Phụng Cang - Ninh Hưng
123 Nguyễn Lê Mỹ  Quyên 07/06/2008 x Kinh Nguyễn Thành Quang Lê Thị Mỹ Liên Tân Hưng- Ninh Hưng
124 Lê Nhật Minh  Thư 06/10/2008 x Kinh Lê Hà Nghĩa Phạm Thị Hồng Liên Gò Sắn - Ninh Hưng
125 Lê Văn  Định 27/06/2008   Kinh Lê Văn Hoà Lê Thị Nhung Phú Đa - Ninh Hưng
126 Phạm Gia Hân 15/07/2008 x Kinh Phạm Quốc Khánh Nguyễn Thị Mai Dung Trường Lộc- Ninh Hưng
127 Nguyễn Quốc  Tâm 04/08/2008   Kinh Nguyễn Công Tuấn Nguyễn Thị Xuân Hiền Tân Hưng - Ninh Hưng
128 Nguyễn Hồ Ngọc  Hân 28/09/2008 x Kinh Nguyễn Tấn Thành Hồ Thị Ngọc Hoà Phú Đa- Ninh Hưng
129 Đinh Phương  Ny 14/08/2008 x Kinh Đinh Vũ Hoàng Trần Thị Thu Phương Phụng Cang- Ninh Hưng
130 Phạm Tuấn Anh 16/06/2008   Kinh Phạm Duy Quốc Trần Thị Quỳnh Trâm Tân Hưng- Ninh Hưng
131 Nguyễn Đình  Nhất 06/05/2008   Kinh Nguyễn Phượng Nhạc Nguyễn Thị Thuỷ Phước Mỹ- Ninh Hưng
132 Võ Minh  Triết 22/05/2008   Kinh Võ Ngọc Tường Nguyễn Thị Tuyết Lan Phụng Cang- Ninh Hưng
133 Nguyễn Anh Thư 08/04/2008 x Kinh Nguyễn Tùng Hiếu Lưu Thị Dung Tân Hưng- Ninh Hưng
134 Ngô Chí Bảo 16/04/2008   Kinh Ngô Ngọc Trưởng Lê Thị Kim Thảo Tân Hưng- Ninh Hưng
135 Nguyễn  Lượng 12/03/2008   Kinh Nguyễn Đức Lộc Trương Thị Tuyết Loan Tân Hưng- Ninh Hưng
136 Võ Nguyên  Phúc 19/03/2008   Kinh Võ Phúc Toàn Nguyễn Thị Diệu Hiền Trường Lộc- Ninh Hưng
137 Võ Quang  Vinh 13/02/2008   Kinh Võ Quang Nhựt Hàng Thị kim Thoa Phụng Cang- Ninh Hưng
138 Lê Nguyễn Phương  Nam 26/01/2008   Kinh Lê Phú Nghĩa Nguyễn Thị Phương Phụng Cang- Ninh Hưng
139 Huỳnh Hoàng Thảo My '01/12/2008 x Kinh Huỳnh H. Thế Vinh Nguyễn Thị Mỹ Dung Phụng Cang- Ninh Hưng
140 Nguyễn Huỳnh Anh  Thư 20/11/2008 x Kinh Nguyễn Quang Minh Huỳnh Thị Thoa Gò Sắn- Ninh Hưng
141 Nguyễn Trường  Kỳ 10/04/2008   Kinh Nguyễn Hữu Phi Phạm Thị Ngọc Thoa Tân Hưng- Ninh Hưng
142 Phạm Huỳnh Thanh  Mai 25/10/2008 x Kinh Phạm Đình Thoan Huỳnh Thị Hồng Trường Lộc- Ninh Hưng
143 Nguyễn Xuân  Hiếu 08/07/2008   Kinh Nguyễn Xuân Hoan Võ Nữ Công Ngân Tân Hưng- Ninh Hưng
144 Trương Thành  Chung 18/09/2008   Kinh Trương Văn Tình Nguyễn Thị Như Ý Trường Lộc- Ninh Hưng
145 Ngô Chí  Bình 10/02/2008   Kinh Ngô Ngọc An Lê Thị Hải Tân Hưng- Ninh Hưng
146 Trương Tấn  Tự 17/07/2008   Kinh Trương Thu Lê Thị Xinh Trường Lộc- Ninh Hưng
147 Lý Nhật  Hoàng 01/06/2008   Kinh Lý Văn Đệ Vương Thị Kim Huệ Phụng Cang- Ninh Hưng
148 Nguyễn Minh  Thiện 15/11/2008   Kinh Nguyễn Minh Hải Nguyễn Thị Lan Tân Hưng- Ninh Hưng
149 Lương Anh  Kiệt 19/07/2008   Kinh Lương Quốc Huynh Huỳnh Thị Trúc Phương Phú Đa- Ninh Hưng
150 Nguyễn Tấn  Lộc 25/07/2008   Kinh Nguyễn Ngọc Tuấn Phạm Thị Ngọc Nga Phú Đa- Ninh Hưng
151 Nguyễn Tấn Hoàng Huy 29/04/2008   Kinh Nguyễn Tấn Tùng Nguyễn Thị Thu Thuỷ Gò Sắn- Ninh Hưng
152 Lưu Thảo  Vy 03/03/2008 x Kinh Lưu Phi Hải Trần Thị Hà Phụng Cang- Ninh Hưng
153 Nguyễn Thị Bích Ngân 13/11/2008 x Kinh Nguyễn Sót Trần Thị Bích Ngọc Tân Hưng- Ninh Hưng
154 Lương Đỗ Ái  Vy 10/07/2008 x Kinh Lương Quang Vinh Đỗ Thị Ái Phượng Phụng Cang- Ninh Hưng
155 Lê Thị Nhật  Linh 23/07/2008 x Kinh Lê Văn Toàn Lê Thị Mỹ Xuân Tân Hưng- Ninh Hưng
156   Ngọc  Như 22/07/2008 x Kinh Lê Văn Hải Nguyễn Thị Nhị Tân Hưng- Ninh Hưng
157 Nguyễn Thị Mai Đào 04/04/2008 x Kinh Nguyễn Tấn Nhựt Trần Cao Thị Mai Tân Hưng- Ninh Hưng
158 Trần Thị Thuỳ Trang 11/02/2008 x Kinh Trần Hữu Tường Nguyễn Thị Kim Vân Gò Sắn- Ninh Hưng
159 Nguyễn Lê  An 14/06/2008   Kinh Nguyễn Lê Uyên Lưu Thị Bích Hải Gò Sắn - Ninh Hưng
160 Nguyễn Phạm  Ngọc Bình 24/01/2008   Kinh Nguyễn Văn Cảnh Phạm Thị Hiền Gò Sắn - Ninh Hưng
161 Huỳnh Thị Thu Hà 27/10/2008 x Kinh Huỳnh Văn Tài Đinh Thị Phương Thảo Gò Sắn - Ninh Hưng
162 Nguyễn Văn  Huy 08/09/2008   Kinh Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thị Kim Loan Gò Sắn - Ninh Hưng
163 Nguyễn Văn  Pháp 27/09/2008   Kinh   Nguyễn Thị Mỹ Gò Sắn - Ninh Hưng
164 Trần Khánh  Tân 04/08/2008   Kinh Trần Bá Phúc Đinh Thị Tính Gò Sắn - Ninh Hưng
165 Nguyễn Trường Vũ 10/03/2008   Kinh Nguyễn Thanh Thanh Phạm Thị Hà Gò Sắn - Ninh Hưng
166 Lưu Thị Mỹ  Yên 09/10/2008 x Kinh Lưu Đức Nhân Phan Thị Mỹ Duyên Gò Sắn - Ninh Hưng
167 Đinh Trung  Huy 02/03/2008   Kinh Đinh Quốc Bảo Phạm Thị Ng Quyên Phụng Cang - Ninh Hưng
168 Châu Thị Thúy  Na 10/08/2008 x Kinh Châu Hiền Hạnh Phạm Thị Nở Phước Mỹ - Ninh Hưng
169 Trần Nguyễn Đức  Hòa 25/08/2008   Kinh Trần Đức Hiếu Nguyễn Thị Kim Chi Mỹ Lợi - Ninh Lộc
170 Lê Minh  Quân 13/08/2008   Kinh Lê Văn Hưng Nguyễn Thị Thanh Thuý Mỹ Lợi - Ninh Lộc
171 Huỳnh  Nghĩa 20/11/2008   Kinh Huỳnh Công Sơn Lưu Thị Lý Thuận Mỹ - Ninh Quang
172 Trịnh Thành  Trung 30/06/2008   Kinh Trịnh Hoàng Tuấn Huỳnh Thị Thanh Thảo Mỹ Lợi- Ninh Lộc
173 Phạm Thanh  Huyền 01/01/2008 x Kinh Phạm Hùng Nguyễn Thị Thanh Dung Thôn Nam- Ninh Tân
174 Lê Đình  Vũ 02/09/2009   Kinh Lê Đình Toàn Võ Thị Ngọc Mai Phụng Cang-Ninh Hưng
175 Phạm Hữu  Lộc 10/09/2009   Kinh Phạm Đình Tấn Nguyễn Thị Hoa Trường Lộc-Ninh Hưng
176 Hồ Minh Trí 23/09/2009   Kinh Hồ Ngọc Khánh Lê Thị Thanh Xuân Tân Hưng - Ninh Hưng
177 Nguyễn Tấn Dương 18/10/2009   Kinh Nguyễn Tấn Dũng Lưu Thị Ly Tân Hưng-Ninh Hưng
178 Nguyễn Quốc  Tùng 07/10/2009   Kinh Nguyễn Quốc Thông Trịnh Thị Định Tân Hưng-Ninh Hưng
179 Lê Thị Như Vân 10/10/2009 x Kinh Lê Minh Quý Nguyễn T.Thành Tâm Trường Lộc-Ninh Hưng
180 Hà Phạm Khánh  Hòa 17/10/2009 x Kinh Hà Minh Chánh Phạm T. Hồng Kha Phụng Cang-Ninh Hưng
181 Nguyễn Hoàng Bảo  Trâm 15/11/2009 x Kinh Nguyễn Hữu Công Nguyễn T .Hoàng Diễm Trường Lộc-Ninh Hưng
182 Trịnh Quốc  Bảo 11/04/2009   Kinh Trịnh Ngọc Hoàng Nguyễn T. Mộng Phương Tân Hưng-Ninh Hưng
183 Phạm Khánh Hưng 11/08/2009   Kinh Phạm Hữu Nhiên Trần T. Kim Liên Trường Lộc-Ninh Hưng
184 Phan Vũ Quốc Anh 14/11/2009   Kinh Phan Vũ Hoàng Tân Nguyễn Thị Mỹ Tân Hưng-Ninh Hưng
185 Nguyễn Thị Thanh  Hiếu 28/11/2009 x Kinh Nguyễn Quang Hùng Nguyễn. T.Thùy Trang Tân Hưng-Ninh Hưng
186 Ngô Đình  Huân 14/12/2009   Kinh Ngô Thanh Huy Phạm Thị Yến Phụng Cang-Ninh Hưng
187 Lê Vũ  Nguyên 22/12/2009   Kinh Lê Thành Vũ   .T.Phong Thủy Phụng Cang-Ninh Hưng
188 Ngô Hồng  Hiếu 08/12/2009   Kinh Ngô Hồng Đức Phùng . T .Kiều Diễm Trường Lộc - Ninh Hưng 
189 Trần Nhật  Khiêm 01/01/2009   Kinh Trần Nhật Thanh Nguyễn T.Hoàng Diễm Tân Hưng-Ninh Hưng
190 Đỗ Thị Thúy  Kiều 02/01/2009 x Kinh Đỗ Xuân Đính Phùng .T.Thanh Trang Tân Hưng-Ninh Hưng
191 Trần Ngọc  Marian 31/03/2009 x Kinh Trần Harlan Lưu .T .Thu Mai Phước Mỹ- Ninh Lộc
192 Lê Trần Anh  Thư 01/01/2009 x Kinh Lê Tâm Trần .T .Mỹ Lệ Trường Lộc-Ninh Hưng
193 Ngô Quang Định 01/02/2009   Kinh Ngô Ngọc Đông Đinh Thị Nhung Phú Đa- Ninh Hưng
194 Huỳnh Nhật Hoàng  Hải 04/02/2009   Kinh Huỳnh Đông Phong Nguyễn T. Nhật Phương Trường Lộc-Ninh Hưng
195 Đỗ Gia  Kiên 05/03/2009   Kinh Đỗ Văn Lý Phạm Thục Uyên Tân Hưng-Ninh Hưng
196 Lê Thảo  Nguyên 25/03/2009 x Kinh Lê Phú Thọ  Nguyễn .T .Thanh Tâm Phú Đa - Ninh Hưng
197 Đỗ Vũ Nhật  Hào 30/04/2009   Kinh Đỗ Trung Hiếu Võ .T.Huyền Mơ Phụng Cang-Ninh Hưng
198 Lương Bảo  Ngọc 27/04/2009 x Kinh Lương Công Quý Trần Ái Việt Phước Mỹ- Ninh Hưng
199 Đặng Nguyễn Thành  Đạt 16/06/2009   Kinh Đặng Minh Nhựt Nguyễn. T. Kim Oanh Phú Đa- Ninh Hưng
200 Hoàng Nhật  Hậu 14/07/2009   Kinh Hoàng Ngọc A. Thái Nguyễn .T. Thanh Trúc Phụng Cang-Ninh Hưng
201 Nguyễn Quang Đạt 03/07/2009   Kinh Nguyễn Q. Truyền Đỗ Ngọc Hiếu Tân Hưng-Ninh Hưng
202 Nguyễn Phú  Nhật 13/07/2009   Kinh Nguyễn Phú phong Hồ. T. Mỹ Lan  
203 Đinh Công  Quốc 13/08/2009   Kinh Đinh Công Danh Huỳnh. T .Mỹ hạnh Tân Hưng-Ninh Hưng
204 Trần Xuân  Nguyên 02/08/2009   Kinh Trần Đức Mẫn Huỳnh .T .Thanh Phú Đa- Ninh Hưng
205 Trần Gia  Bảo 22/09/2009   Kinh Trần Tiến Sỹ Đinh Thị Ngọc Diễm Gò Sắn - Ninh Hưng
206 Kiều Hoài  Bình 28/01/2009   Kinh Kiều Hoài Hiệp Phạm Thị Như Khánh Gò Sắn - Ninh Hưng
207 Đỗ Thị Huyền Diệu 18/02/2009 x Kinh Đỗ Ngọc Tân Phạm Thị Hồng Thắm Gò Sắn - Ninh Hưng
208 Võ Quốc Duy 10/11/2009   Kinh Võ Quốc Bình Bùi Thị Đăng Phương Gò Sắn - Ninh Hưng
209 Lưu Thị Thanh Thảo 03/02/2009 x Kinh Lưu Đức Thơ Trần Thị Minh Châu Gò Sắn - Ninh Hưng
210 Huỳnh Ngọc           Thuận 21/11/2009   Kinh Huỳnh Văn Trung Nguyễn Thị Mỹ Nhơn Gò Sắn - Ninh Hưng
211 Trần Đinh  Thịnh 07/05/2009   Kinh Trần Đức Bình ĐinhThị Kim Thu Gò Sắn - Ninh Hưng
212 Ngô Quỳnh Tố  Trinh 18/06/2009 x Kinh Ngô Q. Đình Huy Lưu Thị Kim Lên Gò Sắn - Ninh Hưng
213 Trần Nguyễn Bảo Trân 17/04/2009 x Kinh Trần Văn Tánh Nguyễn Thị Phương Tân Hưng - Ninh Hưng
214 Nguyễn Hoàng Kim  Ngân 28/06/2009 x Kinh Nguyễn P. Vinh   Phước Mỹ - Ninh Hưng
215 Nguyễn Duy Hưng 17/02/2009   Kinh Nguyễn Văn Tây Nguyễn Thị Thu Phước Mỹ - Ninh Hưng
216 Trần Ngọc Như 01/02/2009 x Kinh Trần Ngọc Hiền NguyễnT.Bích Loan Phụng Cang - Ninh Hưng
217 Lâm Nguyễn Hoàng  Huy 14/11/2009   Kinh Lâm Hoàng Long Nguyễn Thị Kim Vân Phụng Cang - Ninh Hưng
218 Nguyễn Gia  Hưng 11/06/2009   Kinh Nguyễn Văn Hào Phạm Thị Loan Tân Hưng-Ninh Hưng
219 Nguyễn Văn Nghĩa 12/07/2009   Kinh Nguyễn Văn Lợi Lương T .Kim .Huyệt Ning Quang
220 Nguyễn Văn  Hòa  '26/12/2009   Kinh Nguyễn Văn Lộc Nguyễn T. Mỹ Lan Ning Quang
221 Trần Đức Dương 21/01/2009   Kinh Trần Đức Quốc Lê . T .Vân Khánh Mỹ Lợi - Ninh Lộc
222 Hồ Lương Tường  Vi 18/01/2010 x Kinh   Hồ Thi Kim Nhung Phước Mỹ - Ninh Hưng
223 Phùng Thị Ngọc Ánh 12/04/2010 x Kinh Phùng Hữu Lộc Võ Thị Liên Gò Sắn - Ninh Hưng