Lớp Nhà trẻ

STT

Họ và tên

Điểm BK

Điểm BN

Bé K.Tay

T.cộng

1

Đỗ Nguyễn Thái 

Bảo

9.75

5.5

 

15.25

2

Nguyễn Trần Trí

Đạt

9.75

10

 

19.75

3

Nguyễn Gia

Hân

10

9.75

 

19.75

4

Phan Thanh

Hải

10

8.25

 

18.25

5

Lê Quang

Hào

9.75

8.25

 

18

6

Nguyễn Phạm Khánh

Hưng

10

9.75

 

19.75

7

Võ Đức 

Huy

9.75

6.75

 

16.5

8

Ngô Phú 

Hưng

10

10

 

20

9

Đinh Phạm Nhã

Trân

10

10

 

20

10

Đoàn Hồng

Tấn

10

9

 

19

11

Nguyễn Minh 

Tiến

10

10

 

20

12

TRương Lê Mỹ

Tâm

10

8.5

 

18.5

13

Đoàn Minh

Thư

10

7.75

 

17.75

14

Lê Hoàng Công

Thịnh

10

10

 

20

15

Nguyễn Đan

Thanh

10

10

 

20

16

Trương Đinh Thiện

Nhân

10

9.75

 

19.75

17

Mai Danh

Phong

10

10

 

20

18

Hồ Lương Tường

Vi

10

9.5

 

19.5

19

Nguyễn Võ Thanh

Trúc

9.5

8

 

17.5

20

Nguyễn Trúc

Quỳnh

10

10

 

20