Lớp 5 tuổi C

STT

Họ và tên

Điểm BK

Điểm BN

Bé K.Tay

T.cộng

1

Phạm Duy Lâm

Anh

9.75

8.25

 

18

2

Hồ Văn 

Bình

4.75

7.5

 

12.25

3

Nguyễn Phạm Ngọc

Bình

9.5

9.75

 

19.25

4

Đồng Thị Huỳnh

Diệp

4.75

5

 

9.75

5

Nguyễn Thị Mai

Đào

9.5

8.5

 

18

6

Trần Nguyễn Đức

Hòa

9

10

 

19

7

Đinh Trung 

Huy

10

9.5

 

19.5

8

Nguyễn Văn

Huy

10

9.75

 

19.75

9

Phạm Thanh

Huyền

10

10

C

20

10

Nguyễn Gia

Khiêm

10

10

C

20

11

Nguyễn Nhật Phương 

Linh

10

6.25

 

16.25

12

Phạm Huỳnh Thanh 

Mai

10

9.5

B 

19.5

13

Lương Hiền Yến

My

9

9.5

A

18.5

14

Châu Thị Thuý

Na

10

8.5

 

18.5

15

Trương Hoài 

Nam

9.5

6.75

 

16.25

16

Nguyễn Kim 

Ngân

10

8.75

 

18.75

17

Huỳnh 

Nghĩa

9.5

7

 

16.5

18

Nguyễn Đình

Nhất

9.5

9.5

C

19

19

Lê Ngọc

Như

10

9

 

19

20

Nguyễn Huỳnh Tuyết

Như

9.75

7.5

 

17.25

21

Nguyễn Văn 

Pháp

4.25

6.25

 

10.5

22

Lê Minh 

Quân

10

7.5

 

17.5

23

Nguyễn Văn

Quốc

9.25

9.5

 

18.75

24

Phan Thanh

Tài

10

8.75

 

18.75

25

Nguyễn Minh 

Tâm

10

6.5

 

16.5

26

Võ Nhật 

Thảo

10

9.75

 

19.75

27

Võ Minh

Triết

9.5

8.5

 

18

28

Trịnh Thành 

Trung

10

9.5

 

19.5

29

Võ Qang 

Vinh

10

9.25

 

19.25

30

Nguyễn Trường 

9.75

8.5

 

18.25

31

Lưu Thảo

Vy

9.25

9

 

18.25