Lớp 5 tuổi B

STT

Họ và tên

Điểm BK

Điểm BN

Bé K.Tay

T.cộng

1

Tô Kiều Diệu 

Ái

10

9

 

19

2

Nguyễn Lê 

An

10

8.5

 

18.5

3

Nguyễn Ngọc Kim 

Anh

10

6.75

 

16.75

4

Phạm Tuấn 

Anh

10

8

 

18

5

Lê Quốc

Bảo

10

9.25

 

19.25

6

Ngô Chí 

Bảo

10

8.75

 

18.75

7

Ngô Chí 

Bình

9.75

8.75

 

18.5

8

Trịnh Anh

Đài

10

8

 

18

9

Lê Văn

Định

9.75

8.5

 

18.25

10

Nguyễn Huỳnh Trúc

Ly

10

8

 

18

11

Lê Đức

Hậu

10

8.25

 

18.25

12

Nguyễn Trường 

Kỳ

10

6.75

 

16.75

13

Lê Thùy

Linh

10

9.25

 

19.25

14

Nguyễn Tấn

Lộc

10

9

 

19

15

Nguyễn 

Lượng

10

7.25

 

17.25

16

Huỳnh Hoàng Thảo

My

10

8.5

 

18.5

17

Lê Nguyễn Phương

Nam

10

8.75

 

18.75

18

Biện Thanh Quỳnh

Như

10

9

 

19

19

Trương Bảo

Ngọc

10

9.75

 

19.75

20

Lê Thị Khánh

Quyên

9.5

7.75

 

17.25

21

Lê Văn

Tâm

10

7.75

 

17.75

22

Nguyễn Nguyên

Thanh

4.75

6.75

 

11.5

23

Trần Văn

Thắng

9.75

5.25

 

15

24

Nguyễn Anh

Thư

10

10

C

20

25

Nguyễn Huỳnh Anh

Thư

10

8

 

18

26

Võ Phú 

Trọng

10

8.75

 

18.75

27

Lữ Thanh

Trúc

9.25

8.25

B

17.5

28

Nguyễn Thanh

Tuấn

10

9.25

 

19.25

29

Trương Tấn

Tự

10

7.75

 

17.75

30

Lương Đỗ Ái 

Vy

9.75

9

 

18.75