Lớp 5 tuổi A

STT

Họ và tên

Điểm BK

Điểm BN

Bé K.Tay

T.cộng

1

Trương Thành 

Chung

9.5

8

 

17.5

2

Đinh Đức 

Đại

10

8.5

 

18.5

3

Nguyễn Lương

Giang

10

8.75

B

18.75

4

Huỳnh Thị Thu

10

8

 

18

5

Nguyễn Hồ Ngọc 

Hân

10

9.5

 

19.5

6

Lê Phú 

Hậu

9.75

8.5

 

18.25

7

Võ Lê Đăng 

Hoàng

9

4.75

 

13.75

8

Lý Nhật 

Hoàng

10

8.25

 

18.25

9

Võ Lê Đăng 

Huy

9

7.5

 

16.5

10

Nguyễn Tấn Hoàng 

Huy

9.5

6.5

 

16

11

Lương Anh 

Kiệt

10

7.75

 

17.75

12

Lê Thị Nhật 

Linh

9.75

7.75

 

17.5

13

Lê Thiên 

10

8.25

 

18.25

14

Nguyễn Thị Bích 

Ngân

9.25

9

 

18.25

15

Nguyễn Hoàng 

Nguyên

10

8.5

 

18.5

16

Võ Đặng Phương 

Nhi

9

9.5

 

18.5

17

Lê Hà Thúy 

Nhi

10

9

 

19

18

Đinh Phương

Ny

10

8.25

 

18.25

19

Võ Nguyên 

Phúc

9

10

B

19

20

Nguyễn Lê Mỹ 

Quyên

8.25

8.75

 

17

21

Nguyễn Quốc 

Tâm

9

8

 

17

22

Trần Khánh 

Tân

10

9.5

 

19.5

23

Nguyễn Minh 

Thiện

4.75

7.25

 

12

24

Lê Nhật Minh 

Thư

10

9.25

 

19.25

25

Trần Thị Thùy 

Trang

10

9.5

 

19.5

26

Nguyễn Tuấn Tú 

Tùng

4.75

 

 

4.75

27

Lưu Nguyễn Quốc 

Việt

9.25

8.75

 

18

28

Lương Thị Bích 

Vy

10

10

B

20

29

Lưu Thị Mỹ 

Yên

9.75

9.25

 

19

30

Trương Tiểu 

Yến

10

10

B

20