Lớp 4 tuổi C

STT

Họ và tên

Điểm BK

Điểm BN

Bé K.Tay

T.cộng

1

Võ Trần Phương

Anh

10

9.75

 

19.75

2

Nguyễn Ngọc Tường

Anh

9.25

8.5

 

17.75

3

Phùng Thị Ngọc

Ánh

9

10

 

19

4

Trần Gia 

Bảo

10

9.25

 

19.25

5

Đỗ Thị Huyền

Diệu

9.75

8.5

B 

18.25

6

Võ Quốc

Duy

10

7.75

 

17.75

7

Phạm Bá

Hậu

10

9.75

 

19.75

8

Đinh Vũ

Lập

9.75

5.5

 

15.25

9

Phạm Thành

Nhựt

9.5

8

 

17.5

10

Nguyễn Đắc

Quang

10

7.5

 

17.5

11

Lưu Thị Thanh 

Thảo

9

9.5

 

18.5

12

Lưu Thị Phương

Thảo

10

8

 

18

13

Trần Quốc 

Thiện

10

8.5

 

18.5

14

Huỳnh Hồng Bảo

Thiện

10

8.25

 

18.25

15

Trần Đinh 

Thịnh

10

10

 

20

16

Huỳnh Ngọc

Thuận

9.75

9.5

 

19.25

17

Nguyễn Thành 

Tiến

9

8

 

17

18

Ngô Quỳnh Tố 

Trinh

10

9.5

 

19.5

19

Bùi Thảo

Vy

10

10

 

20

20

Trương Nguyễn Thảo

Nguyên

10

10

 

20