Lớp 4 tuổi B

STT

Họ và tên

Điểm BK

Điểm BN

Bé K.Tay

T.cộng

1

Hoàng Nhật 

Hậu 

10

7.75

 

17.75

2

Trần Đức 

Dương

9.5

9.25

 

18.75

3

Nguyễn Quang  

Đạt

10

7.25

 

17.25

4

Đặng Nguyễn Thành 

Đạt

10

8.75

 

18.75

5

Ngô Quang 

Định

9.5

7.75

 

17.25

6

Huỳnh Nhật Hoàng 

Hải

10

9.5

A

19.5

7

Nguyễn Cát

 Hân

9

8.5

 

17.5

8

Trịnh Khắc 

Hiếu

9.25

4.5

 

13.75

9

Lê Minh 

Hiếu

 

9.25

 

9.25

10

Nguyễn Thị Mỹ 

Hiếu

9.75

6

 

15.75

11

Nguyễn Phương 

Hiếu

10

8.5

 

18.5

12

Nguyễn Văn 

Hòa

10

8.75

 

18.75

13

Ngô Đình 

Huân

10

9.25

 

19.25

14

Lâm Nguyễn Hoàng 

Huy

9.75

9.75

 

19.5

15

Nguyễn Duy 

Hưng

10

9.25

 

19.25

16

Nguyễn Gia 

Hưng

 

 

 

0

17

Đỗ Thành Nguyên 

Khang

10

7

 

17

18

Đỗ Gia 

Kiên

10

9.25

 

19.25

19

Nguyễn Thị Trúc 

Linh

10

5

 

15

20

Nguyễn Ngọc 

Luân

10

9.25

 

19.25

21

Nguyễn Thị Ngọc 

9.25

7.75

 

17

22

Nguyễn Hoàng Kim 

Ngân

10

9.75

 

19.75

23

Nguyễn Văn 

Nghĩa

9.75

7

 

16.75

24

Dương Thảo 

Quyên

10

9.75

 

19.75

25

Lê Thảo 

Nguyên

9.25

9.75

 

19

26

Trần Xuân 

Nguyên

10

9

 

19

27

Nguyễn Phú 

Nhật

10

6.25

 

16.25

28

Nguyễn Lê Minh 

Quân

 

7

 

7

29

Đinh Công 

Quốc

 

9.25

 

9.25

30

Phạm Tiến 

Tài

9.5

7.7

 

17.2

31

Phạm Thị Kim 

Thoa

10

7.25

 

17.25

32

Nguyễn Hoàng Bảo 

Trâm

9.75

9

 

18.75

33

Trần Nguyễn Bảo 

Trân

10

9.75

B 

19.75

34

Lê Nhật 

Uyên

10

7.75

 

17.75

35

Huỳnh Thị Phương 

Vân

9.25

9

 

18.25

36

Đoàn Thị Kim

Vi

10

8.5

 

18.5

37

Lê Đình 

9.75

8.5

 

18.25

38

Trần Ngọc Như 

Ý

9.75

10

 

19.75

Comments