Lớp 3 tuổi

STT

Họ và tên

Điểm BK

Điểm BN

Bé K.Tay

T.cộng

1

Trịnh Hoàng Tuấn

Anh

10

9.25

 

19.25

2

Lê Thị Hoàng 

Diệu

10

9.5

 

19.5

3

Phan Huỳnh 

Đăng

10

9

 

19

4

Lê Phương

Đông

10

9

 

19

5

Trần Anh

Hằng

10

9.5

 

19.5

6

Nguyễn Đức 

Hậu 

10

9.5

 

19.5

7

Võ Tấn

Hùng

10

6.5

 

16.5

8

Trần Ngọc 

Hưng

10

9

 

19

9

Võ Xuân 

Kiệt

10

10

 

20

10

Võ Nguyên 

Khoa

10

5

 

15

11

Trần Nhật 

Khiêm

10

9

B 

19

12

DĐỗ Hoàng 

Long

10

6.5

 

16.5

13

Trần Khánh 

Nam

10

10

 

20

14

Võ Trọng 

Nghĩa

9.75

9.25

 

19

15

Võ Khánh 

Nguyên

10

8

 

18

16

Trịnh Lâm Tuyết 

Nhi

9.5

6.25

 

15.75

17

Nguyễn Huyền Thảo

My

9

10

 

19

18

Lê Kiều Bảo 

Thanh

10

8.25

 

18.25

19

Võ Nhật Minh

Thư

10

9

 

19

20

Trần Nguyễn Minh 

Thư

10

6.5

 

16.5

21

Phạm Kiều

Thy

10

9

 

19

22

Châu Đoàn Kiều

Trâm

10

9

 

19

23

Võ Minh

Triết

10

9.25

 

19.25

24

Võ Đình 

Phú

9.25

8.5

 

17.75

25

Nguyễn Thanh

Vân

10

9.5

 

19.5

26

Võ Ngọc 

Yến

9.5

8.25

 

17.75

27

Nguyễn Hoàng Phi

Yến

10

 

 

10

Comments