Phước Mỹ

STT

Họ và tên cháu

Điểm thi
 bé khỏe

Điểm thi
 bé ngoan

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

1

Lê Hùng Dũng

9,75

9,5

19,25

 

2

Dương Quốc Vương

10

9,5

19,50

 

3

Nguyễn Thị Thúy Phương

10

9,75

19,75

 

4

Nguyễn Thị Xuân Nhi

9,75

9,5

19,25

 

5

Võ Thị Minh Hòa

9,5

10

19,50

 

6

Châu Thị Thúy Nga

9,75

10

19,75

 

7

Đinh Trung Huy

9,75

10

19,75

 

8

Trần Ngọc Như Ý

9,75

10

19,75

 

9

Trần Nguyễn Bảo Trân

9,75

9,75

19,50

 

10

Nguyễn Hoàng Kim Ngân

9,75

9,75

19,50

 

11

Nguyễn Duy Hưng

9,5

10

19,50

 

12

Hồ Lương Tường Vi

10

10

20,00

 

13

Lâm Nguyễn Hoàng Huy

10

9,5

19,50

 
Comments