5 TUỔI A

STT

Họ và tên cháu

Điểm thi
 bé khỏe

Điểm thi
 bé ngoan

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

1

 Võ Hoàng Chinh 

8,5

10

18,5

 

2

 Trần Nhân Hậu 

10

9,5

19,5

 

3

 Nguyễn Thùy Dương 

10

10

20

 

4

 Phạm Ng Thúy Hiền 

10

10

20

 

5

 Ng Nhật Đài Trang 

9,75

9,5

19,25

 

6

 Nguyễn Hữu Hùng 

10

8,5

18,5

 

7

 Ng Khoa Thành Danh 

10

10

20

 

8

 Nguyễn Trà Vinh 

10

9,75

19,75

 

9

 Huỳnh Ngọc Th.Tuấn 

10

9,5

19,5

 

10

 Đỗ Ngọc Q. Hương 

9,75

10

19,75

 

11

 Vương Minh Tấn 

10

8

18

 

12

 Lê Thành Thưởng 

10

9,5

19,5

 

13

 Huỳnh Khánh Việt 

10

9,75

19,75

 

14

 Phạm Thủy Tiên 

9,75

10

19,75

 

15

 Nguyễn Vũ Trường 

8,75

7,5

16,25

 

16

 Nguyễn Gia Bảo 

8,5

9,75

18,25

 

17

 Trịnh Minh Nghĩa 

9,75

10

19,75

 

18

 Trần Ng Thùy Dương 

9,25

10

19,25

 

19

 Võ Đặng Ng. Tuyền 

9,75

9,25

19

 

20

 Nguyễn Lan Anh 

10

10

20

 

21

 Lưu Ngô Bảo Hoài 

9,75

9

18,75

 

22

 Trần Hữu Ý 

9,75

8,5

18,25

 

23

 Trần Gia Huy 

10

10

20

 

24

 Ng. Tấn Hiếu Thuận 

9

9,5

18,5

 

25

 Lương Đỗ Ái Nhi 

8,75

10

18,75

 

26

 Lê Hiếu 

9,5

9,75

19,25

 

27

 Phan Gia Hùng 

8,75

10

18,75

 

28

 Phan Ng. Chí Bảo 

9,75

9,5

19,25

 

Comments