HỘI THI BÉ KHÉO TAY

STT

Họ và tên cháu

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Hương Thảo

5 tuổi B

A

 

2

Trần Ngọc LinDa

5 tuổi B

A

 

3

Võ Thùy Thúy Dương

Gò Sắn 

A

 

4

Lê Minh Sang

Gò Sắn 

A

 

5

Võ Lê Hồng Ánh

Gò Sắn 

A

 

6

Trương Tiểu Yến 

4 tuổi A

A

 

7

Nguyễn Thị Kim Thu

5 tuổi B

B

 

8

Hồ Sĩ Thịnh

5 tuổi B

B

 

9

Nguyễn Thị Hoàng Ngân

5 tuổi B

B

 

10

Phạm Nguyễn Thúy Hiền 

5 tuổi A

B

 

11

Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương

5 tuổi A

B

 

12

Nguyễn Đình Nhất

4 tuổi B

B

 

13

Huỳnh Khánh Việt

5 tuổi A

C

 

14

Nguyễn Trà Vinh

5 tuổi A

C

 

15

Trần Gia Huy

5 tuổi A

C

 

16

Phạm Huỳnh Thanh Mai

4 tuổi B

C

 

17

Nguyễn Thị Thúy Phương

Phước Mỹ

C

 

18

Nguyễn Bích Vy

Gò Sắn 

C

 

19

Trần Ngọc Tú

Gò Sắn 

C

 

20

Phạm Thị Hà My

Gò Sắn 

C

 

21

Ngô Quỳnh Tố Như

Gò Sắn 

C

 

Comments