Gò Sắn

STT

Họ và tên cháu

Điểm thi
 bé khỏe

Điểm thi
 bé ngoan

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

1

Võ Thị Hồng Ánh

9,25

8,75

18

 

2

Lưu Thị Thanh Âu

9,75

9,5

19,25

 

3

Nguyễn Lương Huy Bảo

9,25

8,5

17,75

 

4

Võ Thùy Thúy Dương

9

7,5

16,5

 

5

Ngô Quỳnh Tố Như

10

10

20

 

6

Phạm Thị Hà My

10

9,5

19,5

 

7

Trần Quốc Thắng

4,5

10

14,5

 

8

Trần Ngọc Tú

10

9,75

19,75

 

9

Lê Minh Sang

10

9,75

19,75

 

10

Nguyễn Bích Vy

4,5

9,75

14,25

 

11

Châu Hoàng Vương

9,25

10

19,25

 

12

Nguyễn Lê An

10

10

20

 

13

Nguyễn Phạm Ngọc Bình

9,5

8,75

18,25

 

14

Huỳnh Thị Thu Hà

10

8

18

 

15

Nguyễn Văn Huy

9,5

9,5

19

 

16

Nguyễn Văn Pháp

4

5,5

9,5

 

17

Trần Khánh Tân

10

9,25

19,25

 

18

Nguyễn Trường Vũ

9,75

7,75

17,5

 

19

Lưu Thị Mỹ Yên

9,75

9,5

19,25

 

20

Trần Gia Bảo

9,75

8

17,75

 

21

Kiều Hoài Bình

9,75

8

17,75

 

22

Đỗ Thị Huyền Diệu

10

10

20

 

23

Võ Quốc Duy

10

9,25

19,25

 

24

 Lưu Thị Thanh Thảo

9,75

9,75

19,5

 

25

Huỳnh Ngọc Thuận

9,25

9,75

19

 

26

Trần Đinh Thịnh

10

7,75

17,75

 

27

Ngô Quỳnh Tố Trinh

10

7,75

17,75

 

28

Phùng Thị Ngọc Ánh

8,5

10

18,5

 
Comments