5 TUỔI C

STT

Họ và tên cháu

Điểm thi
 bé khỏe

Điểm thi
 bé ngoan

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

1

Phạm Bùi Tường Vy

9,75

9,75

19,5

 

2

Phạm Thị Kim Thanh

9,75

9,75

19,5

 

3

Nguyễn Thanh Bình

9,75

9,5

19,25

 

4

Ngô Ngọc Mỹ Linh

9,5

9

18,5

 

5

Nguyễn Hà Lan Anh

10

9,5

19,5

 

6

Nguyễn Thị Diệu Hiền 

8,75

9,5

18,25

 

7

Lê Nguyễn Bảo Nguyên

9,75

9,25

19

 

8

Nguyễn Ngọc Q. Như

10

9,75

19,75

 

9

Vũ Thị Ngọc Hân

9,5

9,75

19,25

 

10

Đinh Huỳnh Bảo Ngân

9,75

9,5

19,25

 

11

Lê Ng. Tường Nguyên

4,25

9

13,25

 

12

Lưu Thị Như Bình

10

9,75

19,75

 

13

Đặng Thị Thanh Hiền

10

9,75

19,75

 

14

Võ Nguyễn Tấn Việt

9,5

8,75

18,25

 

15

Lê Thành Xuân

9,75

9,25

19

 

16

Phạm Ngọc Tiến

4,25

8,25

12,5

 

17

Võ Trương Quang Minh

10

9

19

 

18

Hoàng Nhật Huy

10

9,75

19,75

 

19

Nguyễn Võ Minh Tân

9,75

9,75

19,5

 

20

Nguyễn Văn Trung

10

9,75

19,75

 

21

Nguyễn Tấn Duy

9,75

8,5

18,25

 

22

Nguyễn Bảo An

9,5

9

18,5

 

23

Đỗ Hoàng Phúc

10

8,25

18,25

 

24

Võ Nhật Huy

9,75

9

18,75

 

25

Nguyễn Trương N. Hiển

10

10

20

 

26

Võ Huy Hùng

9,25

8,25

17,5

 

27

Võ Văn Thuận

9

5,5

14,5

 
Comments