5 TUỔI B

STT

Họ và tên cháu

Điểm thi
 bé khỏe

Điểm thi
 bé ngoan

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

1

Lê Minh Tiến

9,75

8,25

18

 

2

Đoàn HồngThưởng

9,25

9,75

19

 

3

Nguyễn Nhật Thao

9,75

9,75

19,5

 

4

Nguyễn Thị Kim Thu

9

9,75

18,75

 

5

Ngô Ngọc Trà Vy

8,75

8,75

17,5

 

6

Trần Ngọc Linda

8,5

9,75

18,25

 

7

N.T. Thành Phước

9,75

7

16,75

 

8

Võ Đỗ Khánh Ly

10

8

18

 

9

Đinh Hồng Yến Linh

9,5

9,25

18,75

 

10

Cao Chấn Phong

9

7,5

16,5

 

11

Nguyễn Quốc Tuấn

9,25

9,25

18,5

 

12

Trương Bảo Nhanh

9,5

4

13,5

 

13

T.N. Quốc Duy

9,5

9,75

19,25

 

14

Hồ Sỹ Thịnh

9,5

9,5

19

 

15

N.Hồng Diễm Chi

10

10

20

 

16

N.Thị Hoàng Ngân

9,75

10

19,75

 

17

Trần Hương Thảo

9,5

10

19,5

 

18

Phan Vũ Thanh Hiền

8,5

8,75

17,25

 

19

Võ Nhật Thùy Duyên

9,75

8,75

18,5

 

20

Huỳnh Thị T.Trúc

9,25

9

18,25

 

21

Đinh Xuân Huy

9

8

17

 

22

Nguyễn Văn Thịnh

10

7,25

17,25

 

23

Vi Hoài Linh

9,25

3,75

13

 

24

Nguyễn Gia Phát

4,25

9

13,25

 

25

Nguyễn Thị Phúc Nguyên

 

 

0

 

26

Huỳnh Hồng Bảo Trâm

9,75

7,5

17,25

 

 

Comments