3 TUỔI

STT

Họ và tên cháu

Điểm thi
 bé khỏe

Điểm thi
 bé ngoan

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

1

Lê Đình Vũ

9,5

9

18,5

 

2

Phạm Hữu Lộc 

10

8,5

18,5

 

3

Hồ Minh Trí

9,75

10

19,75

 

4

Nguyễn  Quốc Tùng

10

 

10

 

5

Nguyễn Tấn Dương

9,75

8,5

18,25

 

6

Lê Thị Như Vân

10

9,75

19,75

 

7

Hà Phạm Khánh Hòa

10

10

20

 

8

Nguyễn Hoàng Bảo Trâm

9,5

10

19,5

 

9

Nguyễn Gia Hưng

10

9

19

 

10

Trịnh Quốc Bảo

9,75

8

17,75

 

11

Phạm  Khánh Hưng

10

7,75

17,75

 

12

Phan Vũ Quốc Anh

10

9

19

 

13

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

9,75

9,75

19,5

 

14

Ngô Đình Huân

10

9,75

19,75

 

15

  Vũ Nguyên

10

9,25

19,25

 

16

Nguyễn Văn Nghĩa

10

8,25

18,25

 

17

Ngô Hồng Hiếu

10

6,5

16,5

 

18

Nguyễn Văn Hòa

9,75

9,75

19,5

 

19

Trần Đức Dương

9,5

10

19,5

 

20

Trần Nhật Khiêm

9,75

4

13,75

 

21

Đỗ Thị Thúy Kiều

10

10

20

 

22

Trần Ngoc Marian

9,5

10

19,5

 

23

Lê Trần Anh Thư

10

10

20

 

24

Ngô Quang Định

9,5

9,5

19

 

25

Huỳnh Ngọc Hoàng Hải

10

10

20

 

26

Đỗ Gia Kiên

10

9,75

19,75

 

27

Lê Thảo Nguyên

9,25

9,75

19

 

28

Đỗ Vũ Nhật Hào

9,25

9,75

19

 

29

Lương Bảo Ngọc

9,75

9,75

19,5

 

30

Đặng Nguyễn Thành Đạt

10

8,75

18,75

 

31

Nguyễn Phú Nhật

10

8

18

 

32

Hoàng Nhật Hậu

10

9,75

19,75

 

33

Nguyễn Quang Đạt

10

10

20

 

34

Đinh Công Quốc

9,75

9,75

19,5

 

35

Trần Xuân Nguyên

10

9,75

19,75

 
Comments