Tổ chức chuyên đề lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và giáo dục an toàn giao thông cho trẻ

    Nhằm giúp trẻ hình thành những hành vi đúng, ý thức chấp hành luật giao thông khi còn nhỏ. Đồng thời tạo cơ hội cho trẻ phát triển nhận biết về môi trường đối với đời sống của con người từ đó giúp trẻ có thói quen tốt, giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường và tự chăm sóc sức khỏe của bản thân. Vào ngày 19/2/2016 trường mầm non Ninh Hưng tổ chức chuyên đề lồng ghép nội dung giáo dục BVMT, giáo dục ATGT thông qua các hoạt động: Trang trí thiệp 8/3, kể chuyện “Qua đường”…     Thông qua các hoạt động lần này sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, qua đây giáo viên được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của mình và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường. Buổi tổ chức chuyên đề được các giáo viên tham dự đánh giá cao về việc chuẩn bị tốt nội dung, các phương tiện, các kỹ năng cần thiết cho trẻ và phương pháp lên lớp trình bày rõ ràng của giáo viên được phân công.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tổ chức chuyên đề:

Comments