TỔ CHỨC CHO CÁC CHÁU DƯỚI 5 TUỔI UỔNG VACXIN BẠI LIỆT

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, vào ngày 14/3/2016 vừa qua, trường MN Ninh Hưng đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức cho các cháu dưới 5 tuổi uống vacxin bại liệt. Bệnh bại liệt lây truyền từ người sang người do nhiễm phải virus bại liệt chủ yếu có trong nguồn nước, thực phẩm ô nhiễm từ phân của người bệnh hoặc người lành mang virus bại liệt. Vì vậy, việc tổ chức cho các uống vắcxin nhằm để phòng chống virus cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa do vi rút bại liệt (Poliovirus) gây ra cho các cháu.

Theo kế hoạch, đúng 7h30, phụ huynh đưa các cháu về tại lớp để tham gia uống vắc xin, quá trình cho các cháu uống vắcxin được tiến hành nhẹ nhàng và khoa học vì không có sự nhầm lẫn cháu được uống và chưa được uống cũng như không có cháu nào có phản ứng do tác dụng phụ của thuốc.

Comments