HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 – 2016

Sáng ngày 16/10/2015, Trường MN Ninh Hưng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2015 - 2016 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo điều kiện để CBGVNV được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến hoạt động của nhà trường.

Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2014 – 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; thông qua quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2015 -2016. Đồng thời, cũng thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm học 2014 – 2015 và kế hoạch thu chi năm học 2015 – 2016.

Qua đó, Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm học 2015-2016 bằng biểu quyết 100% thống nhất với dự thảo nghị quyết 2015-2016. Tuy cơ sở vật chất còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng với ý chí và sức mạnh đoàn kết của đội ngũ, sự quan tâm của các Ban ngành đoàn thể địa phương, sự đồng sức, đồng lòng lực lượng phụ huynh, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đề ra và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I.

 Comments