ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON NINH HƯNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (Mức độ 1)

    Ngày 7 tháng 4 năm 2016 trường mầm non Ninh Hưng đã đón đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: lãnh đạo Phòng giáo dục và các phòng ban của UBND Thị xã. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia gồm: Tổ chức và quản lý; Đội ngũ giáo viên và nhân viên; Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị; Thực hiện xã hội hóa giáo dục.

   Sau nhiều năm phấn đấu xây dựng 05 tiêu chí của trường mầm non chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay trường mầm non đã có cơ sở vật chất khang trang, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong xã. Qua kiểm tra, đánh giá và thẩm định đoàn kiểm tra thống nhất  nhà trường  đạt các tiêu chí về trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đề nghị UBND thị xã lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh thẩm định trong thời gian tới.

 

Comments