ĐOÀN KIỂM TRA CỦA TỈNH VỀ KIỂM TRA TRƯỜNG KIỂM TRA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (Mức độ 1)

            Thực hiện thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2016 trường mầm non Ninh Hưng đã đón đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Khánh Hòa về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

            Về phía đoàn kiểm tra của Sở giáo dục

            + Bà: Trần Thị Lãy: trưởng phòng GDMN

            + Ông: Trần Hòa: PTP KH-TC

            + Ông: Châu Thái Lộc: PTP TC-CB

            + Bà: Trương Minh Hà: Chủ tịch công đoàn ngành

            + Ông: Nguyễn Kim Hùng: Sở KH-ĐT

            + Bà: Vũ Thị Thanh Hương: Chuyên viên GDMN

            Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa

            + Ông: Lê Quang Thạch: Phó Trưởng phòng GDĐT

            + Bà: Hồ Thị Minh Nhựt: Chuyên viên phòng GDĐT

            Về phía lãnh đạo địa phương có ông Đinh Văn Phụng - Chủ tịch UBND xã Ninh Hưng

            Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia gồm: tổ chức và quản lý; đội ngũ giáo viên và nhân viên; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị; thực hiện xã hội hóa giáo dục.

            Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sau một buổi, các thầy cô trong đoàn đã có những đánh giá, nhận xét rất cụ thể về các tiêu chí mà nhà trường đã thực hiện. Kết thúc buổi làm việc bà Trần Thị Lãy thay mặt đoàn kiểm tra đã kết luận trường Mầm Non Ninh Hưng đạt các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Với kết quả đánh giá đó sẽ tạo thêm động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tiếp tục có những cống hiến cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng- giáo dục các cháu, ươm mầm cho những tài năng tương lai của đất nước đồng thời không phụ lòng tin yêu của các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội đối với chất lượng của nhà trường.