ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016, từ ngày 05/05/2015 đến 07/05/2015 các khối lớp tiến hành đánh giá trẻ cuối năm. Nhằm đảm bảo chất lượng và khách quan nhà trường tổ chức cho giáo viên đánh giá chéo giữa các lớp. Trẻ được đánh giá theo các chỉ số của độ tuổi, đánh giá từng trẻ theo 2 mức độ: Đạt và Chưa đạt. Song hành với đánh giá cuối độ tuổi ở các lứa tuổi khác thì việc đánh giá trẻ 5 tuổi đặc biệt quan trọng nhằm có định hướng chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp Một. Việc đánh giá diễn ra nhẹ nhàng, an toàn, khách quan, khoa học và nghiêm túc, không ảnh hưởng đến tâm lý trẻ và phụ huynh học sinh. Kết quả có 252/258 cháu được đánh giá đạt yêu cầu, tỷ lệ 97,7 %. Công tác đánh giá trẻ cuối năm học là một việc làm thường xuyên, quan trọng và cần thiết để nhà trường, giáo viên, phụ huynh có những biện pháp tích cực đối với sự phát triển toàn diện của trẻ; đồng thời đây cũng là hoạt động cần thiết để giáo viên nắm bắt được mức độ phát triển của trẻ, từ đó có biện pháp tích cực đối với cháu ở những năm học sau.

Một số hình ảnh minh họa:

Comments