Đoàn thể‎ > ‎Công Đoàn‎ > ‎

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

HÌNH ẢNH SINH NHẬT ĐOÀN VIÊN
 
    
 
       
          
  
 
                                            HÌNH ẢNH ĐOÀN VIÊN LAO ĐỘNG TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG
 
 
 
 
                             HÌNH ẢNH ĐOÀN VIÊN THAM QUAN DU LỊCH TRĂM TRỨNG 30/4/2015
 
 
 
 
 
 
             
                  ĐOÀN VIÊN THAM GIA GIAO LƯU THỂ DỤC THỂ THAO
DO CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 2 TỔ CHỨC- NGÀY 17/5/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments