KẾ HOẠCH NỮ CÔNG

CĐCS TRƯỜNG MN NINH HƯNG

         BAN NỮ CÔNG    

 

            

                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG

                                                 NĂM HỌC 2016-2017

          - Căn cứ nội dung kế hoạch của BGH trường Mầm non Ninh Hưng, căn cứ công tác Công đoàn ngành Giáo dục, kế hoạch của Công đoàn cơ sở và tình hình thực tế của đơn vị. Ban nữ công đề ra chương trình hoạt động công tác nữ công năm học 2016-2017 với những nội dung sau

            I. MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

            - Hưởng ứng chủ đề năm học“ Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” và các cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

            - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

            - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đua “Giỏi việc trường- đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên công đoàn gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình  đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

            - Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong lực lượng lao động nữ về tinh thần của các chủ trương, Nghị quyết liên quan đến ngành giáo dục và Đào tạo, các chính sách của Đảng, Nhà nước, luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…

            - Tiếp tục tuyên truyền Nghị định 104/CP về công tác kế hoạch hóa gia đình, tổ chức cho đoàn viên ký cam kết không sinh con thứ 3 với cuộc vận động “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước nhằm phát huy trí tuệ, tài năng và nâng cao vị thế của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động đối với toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năn học 2016-2017.

            - Quan tâm đến sức khỏe sinh sản, chế độ nghỉ dưỡng, ốm đau, thai nghén.

            - Vận động nữ đoàn viên cũng như đời sống gia đình của đoàn viên.

            - Phát hiện, bồi dưỡng và  nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ đội ngũ nữ phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công tác và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

            - Tiếp tục củng cố ban nữ  công - hưởng ứng cuộc vận động về xây dựng các loại quỹ xã hội nhân đạo, “Quỹ mái ấm công đoàn”, các hoạt động nhân đạo từ thiện “ Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ những phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn…

            - Tiếp tục đổi mới  phương thức hoạt động nữ công với các hình thức phong phú, thiết thực phù hợp với thực phù hợp với thực tế của nhà trường, của công đoàn.

            II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

            Ban nữ công tập trung hoạt động với nội dung sau

            Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong chị em nữ công qua các hoạt động 20/10, 8/3 với chủ đề “ Giỏi việc trường- đảm việc nhà” cụ thể:

            * Giỏi việc trường

            + Công tác chuyên môn

            - Hưởng ứng chủ đề năm học, phụ nữ tích cực học tập, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dựng CNTT vào dạy học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

            - Hoàn chỉnh các chỉ tiêu chuyên môn đề ra:

            + Tham gia tốt việc dự giờ thao giảng

            + Tích hợp các chuyên đề giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống cho các cháu.

            + Vận dụng tốt CNTT vào soạn giảng

            + Tham gia tích cực các hội thi do ngành tổ chức.

            - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung.

            - Thực hiện phong trào “ Dạy tốt, học tốt”

            - Xây dựng đội ngũ nữ ý thức thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

            + Công tác khác:

            - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngàng Giáo dục.

            - Gương mẫu thực hiện các quy chế trường học.

            * Đảm việc nhà

            - Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, phấn đấu nuôi con khỏe dạy con ngoan, học giỏi.

            - Làm tốt công tác kế hoạch hóa gia dình.

            - Xây dựng kinh tế gia đình ngày càng ổn định và phát triển, gia đình ấm no, hạnh phúc.

            - Ngăn ngừa, phòng chống các tệ nạn xã hội

            - Hưởng ứng tốt các cuộc vận động xây dựng các loại quỹ ủng hộ vì người nghèo, vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì phụ nữ nghèo…

            - Cố gắng phấn đấu 100% chị em thực hiện tốt “Giỏi việc nước, đảm việc trường, đảm việc nhà”, đạt danh hiệu “ Lao động tiến tiến” cuối năm.

 

  

 

                                                              Ninh Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2016

        Chủ tịch công đoàn                                                              TM. Ban nữ công

 

 

 

 

                                                                                Phạm Thục Uyên