KẾ HOẠCH 20/10

  CĐGD THỊ XÃ NINH HOÀ                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG MN NINH HƯNG                                                                            Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/KH- CĐCS                                                                                                  Ninh Hưng, ngày   tháng 10 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2016

 

            Thực hiện theo chương trình công tác Nữ công năm 2016 và kế hoạch hoạt động phong trào của CĐCS trường Mầm Non Ninh Hưng, nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam CĐCS tổ chức hội thi “Làm  hoa giấy nghệ thuật” cho tất cả các tổ công đoàn.

            I. Mục đích yêu cầu

            - Ôn lại truyền thông vẻ vang của phụ nữ Việt Nam

            - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nữ công trong các tổ công đoàn gắn liền với phong trào thi đua 2 giỏi “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

            - Tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích, phát huy được năng khiếu sẵn có của  chị em phụ nữ.

            II. Đối tượng tham gia

            - 5 tổ công đoàn

            III. Chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm

            - Chủ đề: Ý nghĩa 20/10 và truyền thống vẻ vang của phụ nữ; quê hương; đất nước.

            - Nội dung: Dùng các loại giấy để  làm và cắm theo chủ đề tự chọn trong khoảng thời gian: 60 phút.

            - Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 20/10/2016

            - Địa điểm: phòng chức năng trường MN Ninh Hưng

            IV. Tổ chức thực hiện

            1. Ban nữ công CĐCS căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và bố trí hợp lý vị trí các tổ công đoàn tham gia trong hội thi.

            2. Một số yêu cầu cần thực hiện

            - Yêu cầu mỗi tổ chuẩn bị 1 bàn để trưng bày sản phẩm.

            - Hoa và các phụ liệu trang trí không được cắt sẵn và làm trước ở nhà. Tổ nào vi phạm BGK sẽ không chấm điểm tổ đó. Trước khi bắt đầu thi, BGK sẽ kiểm tra theo yêu cầu đã quy định.

            - Sau khi làm xong đại diện của tổ thuyết minh bình hoa mà tổ mình đã cắm.

            3. Biểu điểm chấm: Hình thức: 7 điểm (Đạt về mỹ thuật, nghệ thuật và sáng tạo), nội dung: 3 điểm (có ý nghĩa).

            4. Kinh phí thực hiện.

            - Tổng kinh phí thực hiện : 850.000 đ

5. Kinh phí mua giấy: 50.000 đ/ tổ

            6. Cơ cấu giải thưởng:

           1 giải nhất (trị giá: 1500.000 đ)

           1 giải nhì   (trị giá: 130.000 đ)

           1 giải ba    (trị giá: 120.000 đ)

                 2 đồng hạng (trị giá: 100.000đ)

V. Ban giám khảo:

Ban giám khảo: Mời BGH, nữ công, chủ tịch công đoàn trường.

 

            Trên đây là kế hoạch của Ban nữ công Công Đoàn cơ sở Trường Mầm Non Ninh Hưng tổ chức hoạt động kỷ niệm  ngày 20/10.

 

                                                                                                           

 

 

      TM/BCH CĐCS                                                                                                             BAN  NỮ CÔNG

         CHỦ TỊCH                                                                                                                  TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                 

Nguyễn Tấn Nhật Phương                                                                                                   Phạm Thục Uyên